Politikersurr om Helge Lund

Igjen har vi fått et eksempel på at næringslivspolitikerne på Stortinget uttaler seg om saker de ikke har noe med og som de attpåtil har lite greie på. Det er så uproblematisk som det kan få blitt at Statoils konsernsjef, Helge Lund, er blitt valgt inn i styret for Nokia.

-Dette er virkelig uklokt, sier energipolitisk talsperson i Ap, Eirin Sund, til Dagens Næringsliv. Det er Helge Lunds nye styreverv i finske Nokia hun snakker om.

Terje Aasland, som leder Stortingets næringskomite henger seg på og sier det er bemerkelsesverdig at styret har godkjent et slikt sidefokus.

–        Jobben i Statoil krever hans hele og fulle oppmerksomhet. Som aksjonær må vi ha visshet om at konsernsjefen jobber 10 prosent for å ivareta våre interesser, sier Aasland.

I helgen fant styreleder i Statoil ut at det var på plass å rydde opp i det politikerskapte surret som var i ferd med å bre om seg. Han skriver i et innlegg i DN i dag at det var styret som for mer enn et år siden foreslå at Lund burde påta seg et syreverv etter en diskusjon om hvordan han  «kunne tilføre sitt lederskap ytterligere kompetanse om impulser som ville komme Statoil organisasjon til gode».

Nordens største

Det var altså ikke Helge Lund som ville tjene mer eller som synes det var for lite spennende å være sjef for Nordens største selskap. Lund har altså ikke presset på for å få lov til å få et fett styreverv og ta det litt mer piano med jobben i Statoil. Det var det inn trykket politikerne bidro til å skape, godt assistert blant annet av representanter fra fagforeninger i Statoil. Til om med «gamlesjefen», Arve Johnsen, 77 år, kom på banen og sa at det ikke var slik i hans tid.

I Olje- og energidepartementet har de nok vett og forstand til ikke å si annet enn å henvise til styret.  Det er styret og ingen andre som har ansvar for dette. Det er ikke unormalt at konsernsjefer har et eller to styreverv ved siden av jobben. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har for eksempel tre styreverv.

En styreplass i Nokia må være mitt i blinken for Helge Lund. Bransjemessig ligger Nokia og Statoil så svært lang fra hverandre – olje og mobiler har ingen ting med hverandre å gjøre. Nokia og Statoil står imidlertid overfor flere liknende utfordringer. Det er internasjonale selskaper med solid nasjonal forankring. De opererer i et marked hvor konkurransen er særdeles hard. Nokia taper markedsandeler og er i krise. De er i ferd med å vrake sitt eget operativsystem til fordel for et samarbeid med Microsoft på programvaresiden. Den nye strategien representerer både farer og muligheter. Den situasjonen Nokia har havnet i, krever mye arbeid i styret.

Overføringsverdi

De utfordringer Helge Lund vil stå overfor som styremedlem i Nokia, kan ha overføringsverdi til Statoil. Det er ikke slik at kvaliteten på det arbeidet Lund utfører for Statoil og nytten av det for selskapet, er avhengig av antallet timer han jobber. Kompetanse, impulser og erfaring er avgjørende. Statoil kan ha direkte nytte av at Helge Lund har måtte bryne seg på problemene Nokia.

Er man konsernsjef i et stort internasjonalt selskap, kreves det arbeid langt ut over normal arbeidstid. Enkelte perioder kan være særdeles krevende. Ofte er det slik at det kan vær mer å gjøre de første årene i en stilling enn hva det vil være når en har høstet rikelig med erfaringer i jobben. Det er åtte år siden Lund ble konsernsjef i Statoil. Styret ser ut til å satse på at et styreverv i Nokia kan bidra til at Helge Lund vil fortsette enda noen år.

Det er ikke mange nordmenn som figurerer listen over næringslivsledere av internasjonalt format. Helge Lund befinner seg der. Han klatrer nok noen trinn oppover med styrevervet i Nokia. Lund kan være aktuell for oppgaver som rager høyere enn å være konsernsjef i Statoil.

Om Lund er på vei ut eller inn, er spekulasjoner. Det er ikke sikkert han vet det selv en gang. Lund går neppe rundt og sikler etter en internasjonal toppjobb, men en dag kan en hodejeger ta kontakt. Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at Lund har full fokus på utfordringene i Statoil. Han klarer nok å rydde litt plass i hodet og kalenderen for Nokia. 

Denne saken forteller at styret og Helge Lund vet hva de holder på med. De har faktisk en plan. De snakker sammen på forhånd. De samarbeider og utfordrer.

Overivrige politikere bør holde fingrene fra fatet. Skal de henge seg på kritikk av næringslivesledere, bør de gjøre hjemmeleksen sin bedre. Dette ble for billig.