Sykehuskrisen vokser videre

Krisen ved Oslo universitetssykehus sprer seg nå til Helse Sør- Øst. Det er nummeret før omstillingstoget sporer av på grunn av pengemangel.

Torsdag er det nytt styremøte ved Oslo Universitetssykehus. Administrerende direktør Siri Hatlen legger fram et forslag om å redusere budsjettet med 250 millioner kroner. Det er bare halvpartene av det eieren, Helse Sør-Øst, og styret har bedt om.  Det er ikke forsvarlig å kutte ytterligere 250 millioner, mener Hatlen.

I saksdokumentene til styremøte i april tillot hun seg å tvile på om det var mulig gjennomføre vesentlige kutt uten at det rammet pasientene. Hun trengte i alle fall mer tid for å utrede konsekvensene av ytterligere kutt. Styret vedtok at kuttkravet på 500 millioner sto fast, og administrasjonen fikk en måned på seg til å legge fram saken for styret til endelig behandling.

Styreleder Göran Stiernstedt uttalte til Aftenposten at han hadde full tillit til Hatlen og at ha «kjente seg sikker på at hun får dette til».

Hatlen vil ikke

Hatlen har ikke fått det til. Eller rettere sagt: Hun vil ikke få det til. Hun vil ikke ta ansvaret for å kutte ytterligere 250 millioner. Samtidig peker hun på at det er kostnader som ikke er lagt inn i budsjettet. Lønnsøkningen blir høyere enn antatt. Konsekvensene er ennå ikke beregnet.  Når omstillingen nå skal skje raskere enn planlagt, må ansatte sies opp. Da beveger en seg inn i et minebelagt terreng. Hvis det ikke er uomtvistelig saklig grunn til oppsigelse, må det utbetales sluttpakker. Ingen vet hva de kan beløpe seg til.

Siri Hatlen tviler på om det er mulig å redusere det ønskede antall årsverk «uten å bryte spillereglene i arbeidslivet». Dette er hard kost for et styre. Her sitter det godt med politikere. De skal altså nå med vitende og vilje be direktøren sette i gang ned nedbemanningsprosess som kan innebære at spillereglene i arbeidslivet brytes.

Det er høyrisikosport å legge seg ut med fagforeningene kort tid før et valg. Før en vet ordet av det, havner denne saken på Anne-Grete Strøm-Erichsen bord.

Hatlen holder også fram et annet faresignal for styret. Hun er bekymret for de ansattes arbeidsmiljø og motivasjon og advarer mot en utvikling der frustrasjonen blir så stor at det er en fare for pasientenes sikkerhet.

At kuttene vil ramme pasientene på den måten at ventetiden blir lenger, er det ingen grunn til å tvile på.

Hatlen mener det er en fare for at man ikke når de mål som er satt for driften på kort og lang sikt, fordi det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til omstilling. Hun har tidligere sagt at det trengs investeringer for 10 milliarder. De pengene har hun ikke. En kan med rette stille spørsmål om realismen i det omstillingsprosjektet Helse Sør-Øst har satt i gang.

For et par uker siden ramlet et av beina til Oslo Universitetssykehus sammen. Det felles journalsystemet «Klinisk arbeidsflate» må skrotes. Uten et felles journalsystem, blir det betydelig vanskeligere å hente ut gevinster av fusjonen av de tre Oslo-sykehusene. Det er Helse Sør-Øst som har regien på det felles journalsystemet.

Oslo Universitetssykehus er havnet i en situasjon der langsiktigheten må vike plass for kortsiktigheten. Det er å kutte kostnader i år, det handler om.  Når det gjelder neste år drift er det «hver år har nok med sin egen plage» som gjelder. Det hadde vært lønnsomt å bruke mye mer penger i år til investeringer som er helt nødvendige. Det ville gitt raskere synergigevinster og dermed lavere driftskostnader. Men det er som kjent dyrt å være fattig. 

Med de ansatte

Siri Hatlen har lagt vekt på å trekke de ansatte med seg. Et godt stykke på vei har hun tatt deres parti, fordi hun har sett at det har hatt rett i sin bedømmelse av situasjonene. Det ansatte har neppe unnlatt å legge merke til at de har en direktør som ikke er noen nikkedukke for de som er over henne i systemet. Det står en viss respekt av å ikke gjøre som styret og eier ber henne om. Hun stopper halvveis i den kuttreisen styret har sendt henne ut på.

På forrige møte stemte de ansatte mot at det skulle kuttes en halv milliard. De har ikke sagt noe om de kan akseptere en 250 millioner.

Styret kommer ikke til å Hatlen sparken med henvisning til at hun ikke har fulgt opp vedtaket som forutsatt. Sannsynligvis kommer styret til å gå få for det Hatlen foreslår, men pakke det hun sier om å bryte arbeidslivets spilleregler inn i et par lag ull og håpe det går bra.

Helse Sør- Øst gir neppe styret sparken fordi de ikke de har innfridd kravet om kutt. Bente Mikkelsen i Helse Sør Øst fristes ikke til å skifte ut styre og ledelse og sette inn andre til å rydde opp. Det er ikke noe ryddejobb som skal gjøres. Det står ingen i kullissene med ideer og meninger klar til å rykke inn på scenene. Ingen er tjent med å sette saken på spissen. Aller minst Helse Sør –Øst. Og ikke regjeringen et par måneder før et valg.