Advarselen fra Hatlen

Anne-Grete Strøm-Erichsen bør stille seg spørsmålet om Siri Hatlen kan ha mer rett enn styret og Helse Sør-Øst vil ha det til. En «tut og kjør som planlagt»-strategi kan få dramatiske konsekvenser.

Styret ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og eieren, Helse Sør-Øst, forsøker å gjøre Siri Hatlen til en parentes. Det er gjerne slik styrer og eiere opptrer når en leder sier takk for seg etter uenighet. Det er lederen som er problemet. Det er lederen som ikke vil eller kan gjøre det styret ønsker. Det er ikke snakk om at Siri Hatlen kan ha rett. Det er styret som har rett. Slik framstilles det offentlig. Både styreleder Gøran Stiernstedt og Bente Mikkelsen understreker at prosessen går videre. Det er ikke snakk om å justere kursen eller endre planene. Det handler kun om å gjennomføre det styret har bestemt og eieren vil.

Saken er at styret og eieren har makt. Det er slett ikke sikkert det har rett. Men det er helt sikkert at en leder må bøye seg for de som har makt.   

I realiteten har Siri Hatlen levert en kraftig advarsel som ikke minst helseminister Anne-Grete Strøm-Erichen bør høre. Det Hatlen sier er at prosessen med å slå sammen de tre Oslo-sykehusene kan skjære seg fullstendig fordi det ikke er midler til nødvendige investeringer og omstillingstiltak. Hatlen mener det trengs 17 milliarder kroner. Hvor mye eieren Helse Sør-Øst vil stille opp med, er ikke klart. Her er utgangspunktet at sykehuset har de budsjettene de har. Når en omstiller og henter ut fusjonsgevinster, vil en få midler til investeringer. Det må være motsatt, mener Hatlen. Det må investeres i nye bygninger og ombygginger, nytt datasystem og kompetanse først. Deretter kan en ta ut synergiene i form av lavere driftskostnader.

Bremser opp

Når Siri Hatlen trekker seg, betyr det at arbeidet med å sy sammen de tre sykehusene bremser opp. Om den stopper helt, er ikke godt å si. Styret har utsatt langtidsbudsjett og investeringsplanene til et  styremøte om noen uker.

Siri Hatlen var drømmekandidaten til å lede Oslo Universitetssykehus. Hun har bred er faring både fra det private næringsliv og offentlig virksomhet. Hun  var i seks år leder for Helse Øst og satte sin ære i å holde budsjettene. Faktum er at Siri Hatlen har bedre greie på sykehusdrift enn de andre medlemmene i styret.

Det er ikke styret som styrer denne prosessen. Det er Helse Sør-Øst. Det så vi tydelig ved behandlingen av investeringsplanen. Den hadde ledelsen arbeidet lenge og vel med. 12 mai var den klar. Styreleder og nestleder ble informert, og planen ble sendt til Helse Sør-Øst med deres godkjennelse. Siri Hatlen sendte planen ut med saksdokumentene til styremøte 26. mai. To dager før styremøte kommer meldingen fra Helse Sør-Øst om at de ikke kunne godta planen. Dermed var krisen et faktum. I praksis instruerte Helse Sør-Øst styret om ikke å vedta investeringsplanen. I de viktige sakene er det Helse Sør-Øst som styrer, og helst på kammerset. Styret er en lojal iverksetter av det Helse Sør-Øst vil. Alternativet er at styremedlemmer trekker seg. Det er overraskende at det ikke har skjedd i denne saken. Er styremedlemmene faktisk så sikre på at det er Siri Hatlen, hennes ledergruppe og de ansatte i styret som tar feil og at Helse Sør Øst har rett?

Må trekke seg

Nå kommer kravet om at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, bør trekke seg. Det er hun som har frontet planene om det nye storsykehuset fra første dag av. Flere fagforeninger sier de ikke har tillit til Mikkelsen. Mikkelsen er imidlertid ikke avhengig av tillit fra de ansatte ved OUS. Hun baserer seg på tillit fra sitt styre som igjen er oppnevnt av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen har ennå ikke kommet på banen. Hun henviser til Helse Sør-Øst. Det at en sykehusdirektør trekker seg, tilsier ikke at en helseminister må gi en kommentar. Det er klokt av helseministeren å se det hele an før hun kommenterer saken. Hvis hun ikke har tenkt å si noe annet enn det Bente Mikkelsen sier, kan hun like godt la være å kommentere saken. Det vil være klokt av helseministeren å vurdere om Siri Hatlen faktisk har noen gode poenger. Det kan være at det er hun som har rett og at styret og Helse Sør-Øst tar feil.

Helseministeren bør nedsette en mindre ekspertgruppe som gir en uavhengig vurdering av situasjonen. De kan få tre måneder på seg. Det ville roet ned situasjonen blant de ansatte. På denne måten vil hun delvis reddet denne saken unna valgkampen. OUS kan bli en politisk verkebyll framover dersom krisen får utvikle seg.

Styret har ikke kontroll over situasjonen. De har konstituert Hatlens høyre hånd, Jan Eirik Thoresen, som direktør. Vi må kunne anta at han langt på vei er enig i Hatlens vurderinger. Det hadde vært bedre om Helse Sør-Øst hadde satt inn en representant for eieren i den situasjonen som har oppstått. Bente Mikkeløsen var selv blant søkerne da stillingen ble lyst ut, men hun trakk seg.  Nå kan hun få prøve seg. Men det vil ikke skje. Det vil være å øke konfliktnivået i sykehuset.

En mister mye kraft og dynamikk i sykehuset etter at Siri Hatlen i går pakket seg ut av kontoret. Den daglige drift klarer en nok på et vis. Den er planleggingen av driften på sikt som er blitt skadelidende. Det er nødvendig at en får på bordet en troverdig plan for driften framover. Den må ledelsen ha et eierforhold til. En leder må tro på sitt prosjekt. Helse Øst må skape større klarhet om veien videre om en skal lykkes i å finne en dyktig leder som vil gi jernet for at OUS skal kunne lykkes.