Kommunal avmakt

Om statsråder tøffer seg enda mer, spyr ut enda flere
velmente skriv, vedtar nye lover og deler ut rettigheter til den store
gullmedaljen, hjelper det fint lite. For de har oppstått en styringskrise
mellom stat og kommune som truer lokaldemokratiet.

Kommunene er lut lei staten og stortingspolitikerne. Lokaldemokratiet er i ferd med å drukne i statlige pålegg, handlingsplaner, forskrifter og retningslinjer.

«Stablene er i ferd med å vokse meg over hodet», sier direktøren i KS, Kommunenes Interesseorganisasjon, Sigrun Vågeng. Verst er det for små kommuner som ikke kan brødfø en liten hær av saksbehandlere. Noen av dem sier rett ut at de har gitt opp. De vet de bryter lover og forskrifter, men er det ikke nok penger, så er det ikke nok penger.

«Hvert enkelt dokument fra staten fører til innskrenkning av den kommunale handlekraften», sier Vågeng. Hun taler til døve ører i Oslo, men kan klamrer seg til et syltynt håp om at Liv Signe Navarsete skal kunne gjøre noe med elendigheten når snart legger fram en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune. Navarsetes øyne skal være i ferd med å bli åpnet.

Det er en styringskrise vi snakker om. Stortinget pøser på med nye lover, rettigheter og garantier. Rundt om i departementene spyr de ut tiltaksplaner,veiledere og ber om all verdens rapporter. Med jevne mellomrom kommer diverse tilsyn å besøk, lager sine avviksmeldinger og forlanger med loven i hånd forbedringer innen en gitt frist. Kommunene må ansette stadig flere folk som kan stå i papirstrømmen fra Oslo. Det kommunale byråkratiet har økt med over seks milliarder kroner
siden den rødgrønne regjeringen overtok i 2005.

Vise handlekraft

Med jevne mellomrom serverer statsråder spreke uttalelser om at de akter å holde kommunene fastere i ørene. Det er en måte å vise handlekraft på. Kristin Halvorsen truer med øremerking av  midler hvis kommunene ikke prioriterte hennes «baby», full barnehagedekning.  Fredag la arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fram en melding om tilstanden i norsk arbeidsliv. Og hva var tittelen på meldingen fra NTB? Jo, «tøffere linje mot kommunene». På sykehus og sykehjem bryter de bestemmelsen om arbeidstid over en lav sko i fortvilelse over mangel på pleiepersonell og mangel på ressurser. Nå skal det svi mer å bryte loven, tøffere tilsyn, flere statistikker og rapporter
skal utarbeides. I tillegg må kommunene gjøre mer for at flere deltidsansatte
kan få jobbe heltid.
Mediene henter for tiden fram skrekkens eksempler på skrøpelige eldre som ikke får sykehjemsplass. «Brudd på verdighetsgarantien. De må anke», sier Jens Stoltenberg. Jusprofessor Aslak Syse sier til Aftenposten at statlige garantier betyr fint lite når det ikke følger sanksjoner eller
penger med. Leger forteller at det ikke hjelper om de på medisinsk grunnlag
anbefaler en sykehjemsplass. Det er kommunene som avgjør. Det er de som sitter
på de slunkne pengesekkene.

Og midt oppi denne suppa skal den nye samhandlingsreformen iverksettes. Den er riktig tenkt, men  kan fort ende i  kaos i mange kommuner. Høyres Jan Tore Sanner flagger nå at han vil rydde opp ved fjerne statlige pålegg i form av rundskriv, planer og retningslinjer. I tillegg
vil han vingeklippe fylkesmennene slik at kommunene langt sjeldnere opplever at
vedtak blir overprøvd av statens mann i fylket.

Lokaldemokratiet betyr at kommunen selv skal bestemme og ha rett til å prioritere annerledes enn en del statsråder liker. Det betyr større forskjeller kommunene i mellom. Det vil være kommuner som prioriterer sykehjemsplasser høyere enn nye barnebehageplasser. Noen vil prioritere nye skolebøker, mens andre vil dele ut lefser der en fortatt kan lese om Sovjetunionen.

Det skal velges mer enn 11.500 politikere til kommunestyrer og fylkesting 12. september. De vil ha fort nok stifte bekjentskap med den kommunale avmakt som brer seg. Vi er ikke tjent med å utvikle et liksomfolkestyre i kommunene. Staten må legge seg i trening i å holde fingrene fra fatet og ikke
pøse på med mer styring. Det hjelper ikke. Statsråder får få seg en time hos
zencoachen til Liv Signe Navarsete hvis kommuner gang på gang gjør som de selv
vil stikk i strid med statsrådens vilje.

 

Kommentar i Vårt Land 29 august