Rødgrønn klimastrid hardner til

Nå blir det rødgrønn kamp om kull på Svalbard. SV må vinne en seier i klimapolitikken som blir synlig for alle. Ellers må de trekke seg ut av den rødgrønne regjeringen og satse på at de kommer seg til hektene igjen til valget i 2013.

SV legger nå opp til åpen strid med Ap og Sp om kullgruvene på Svalbard. Om få år vil de to gruvene som i dag er i drift, være tomme. Det statseide gruveselskapet Store Norske søker nå om å få åpne en tredje gruve. SV sier kontant nei. De vil ha slutt på gruvedriften på Svalbard fordi de mener det blir umulig å nå målene for reduksjon i utslipp av klimagasser dersom vi fortsetter på Svalbard som i dag.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa på forsommeren at han var positiv til fortsatt drift av kullgruver på Svalbards. Det samme standpunkt har LO og Ap inntatt. Dersom det skulle vise seg at det er forbundet med store negative konsekvenser for miljøet å åpne en ny gruve, stiller saken seg annerledes. Men at kulldrift slipper ut mye CO2, er i seg selv ingen grunn for å si nei til en ny gruve, mener Borten Moe og Ap.

Saken er nå til behandling i Miljøverndepartementet. Sp har ikke tatt endelig stilling til saken, men dette er nok en sak nestleder Borten Moe ikke vil gi seg på. Verken Borten Moe eller miljøvernminister Erik Solheim vil kommentere saken.

Fornybar energi

I dag ankommer miljø- og energikomiteen på Stortinget Svalbard. Det er i den forbindelse SVs miljøpolitiske talsmann, Snorre Valen, sier til Klassekampen av SV vil nedlegge kullgruvedriften på øya. Terje Lien Aasland (Ap) som leder næringskomiteen, sier de ønsker fortsatt kullgruvedrift for å opprettholde næringsvirksomhet på øya. Han mener avvikling av kullgruvedriften ikke bidrar til at verden satser mer på fornybar energi.

Men det er ikke dette det dreier seg om. Spørsmålet er hvordan vi i Norge skal klare å redusere våre klimautslipp dersom vi skal drive med olje, gass og kull som før. Vi argumenterer for økt produksjon av olje og gass fordi det fører til at verden blir mindre avhengig av kull. Da skulle en tro vi kunne starte med å redusere egen kullproduksjon. 

Miljøbevegelsen vil gjøre denne saken til en prøvestein på de rødgrønnes troverdighet i klimapolitikken. Det kan de lykkes med. Svalbard seiler opp som det nye Lofoten. Her fant de rødgrønne fram til et kompromiss. I realiteten er saken oljeboring i Lofoten utsatt. Det var nok til at SV kunne leve med det.

Vilje til løsning

Det kan tenkes det kan snekres et kompromiss når det gjelder Svalbard også. Hvis man for eksempel starter redusert drift i en ny gruve og garanterer at utslippene fra den nye gruven skal bli rundt en tredjedel av hva det er i dag, er man et stykke på kompromissveien. Hadde denne saken dukket opp for tre år siden, ville de rødgrønne funnet en løsning. Nå spørs det om viljen til å finne løsninger er stor nok.