Det ustyrlige sykehuset

Bente Mikkelsen gjør seg klar for siste forsøk i sykehusfusjon med kronglete tilløp, mens den midlertidige sykehusledelsen varsler at de dessverre ikke kan trylle fram like mye behandling med færre ansatte

Fredag hadde helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen et møte med Helse Sør-Øst, som fortsatt durer i vei med store underskudd. Der sa hun det alle vet, at kostnadene må ned og budsjettet må holdes. Deretter serverte hun en gladmelding. Oslo Universitetssykehus (OUS) får 300 millioner kroner ekstra til omstillingsprosessen. Det var ingen jubel som brøt løs. I OUS vil de nok kalle dette et spytt i havet. Ledelsen og de tillitsvalgte mener det trengs 16 milliarder til nybygg, rehabilitering om omstilling ut over de normale budsjettene. Så langt har de bare fått 1,5 milliarder.

Helse Sør-Øst med Bente Mikkelsen i spissen, mener OUS kunne spart seg å legge fram slike planer. For henne er det drømmeri, ikke planlegging. Konflikten endte med at Siri Hatlen trakk seg som direktør for vel tre måneder siden. Nå seiler OUS-skuta videre uten klare planer og med en midlertidig ledelse. Veien skal bli til mens en går. I år går de mot et underskudd på nærmere en milliard.

Søknadsfristen for stillingen som ny direktør er gått ut. Aftenposten kan fortelle at syv av de åtte som søkte sist, ikke er interessert. Dette er blitt en stilling der de best kvalifiserte ikke står i kø. For de økonomiske rammebetingelsen en skal jobbe under er uklare, stemningen internt elendig og ingen vet hvordan en skal klare å få til fusjonen slik den er tenkt. Dette er en jobb hvor sjansen for å kjøre i grøfta er stor. Vepsebolet OUS kan bli drepen for karrieren.

For mange i Oslo

Lederne for de andre helseforetakene skrev fredag et innlegg i Dagen Næringsliv der de ber om at OUS kutter og omstiller seg slik de mener de selv har gjort. Etter deres oppfatning er det for mange leger og sykepleiere i Oslo. I Helsedepartementet mener de også at sykehusdriften i Oslo koster for mye sammenliknet med andre steder i landet.

På papiret ser Oslo Universitetssykehus helt glimrende ut. Da iden om Nav ble presentert, var det også stort sett bare «ja og amen». Nav endte opp i en tragedie av en fusjon. 1 januar innføres samhandlingsreformen. På papiret er også den imponerende og overbevisende. Det er imidlertid praksis som teller.

Problemet for OUS er at det er ingen som med troverdighet kan stå fram og si hvordan en skal komme i mål med fusjonen. I høst må de kutte rundt 300 årsverk, neste år kan 700 ansatte bli barbert vekk.  

Torsdag sa fungerende sjef ved OUS, Jan Eirik Thoresen, noe til Aftenposten som Bente Mikkelsen og Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke likte å høre. «Skal vi holde budsjettene, vil det kunne bety lengre ventetider», sa han. Selvsagt må de holde budsjettene. Siden de ikke kan trylle, betyr færre ansatte mindre behandling. Bente Mikkelsen har nærmest lovet et mirakel, for det er det politikerne ønsker seg. Hun har sagt at det er mulig å gjennomføre fusjonen innenfor gitte økonomiske rammer uten at det rammer pasientene. Problemet er hvordan. Og så må hun finne noen som orker å prøve seg på en «mission impossible» etter Hatlen.

Det er praktisk talt umulig å skru fusjonskokker tilbake. OUS vil hangle videre. De mest pessimistiske spår at det kommer til å gå rett vest med Helse Sør-Øst. De tror ikke på alle stordriftsfordelene det mases om. Alt tyder på at situasjonen vil forverrer seg framover. Internt uro gir lavere motivasjonen som igjen gir lavere effektivitet. 

Alle fagforeningene sa i forrige uke at de ikke har tillit til Bente Mikkelsen som har ledet fusjonen i  eierposisjonen fra starten av. Mikkelsen kan leve med at hun ikke har tillit hos de ansatte. Det er sitt eget styre og helseministeren hun er avhengig av tillit hos.

Bente Mikkelsen har ennå tid på seg. Hun har den fordel at hun ikke er direkte ansvarlig for noen driftsenheter og kan skyve ansvaret nedover i systemet. En stund ennå. Klarer hun ikke å gjennomføre omstillingen i Oslo omtrent innenfor gitte budsjetter og uten at tilbudet til pasientene er omtrent på dagens nivå, har hun revet listen på den høyden hun selv har lagt den. Hun har et forsøk igjen.  

Bente Mikkelsen har fått alle de ansatte organisasjoner i mot seg, men det er tillit hos sitt styre og helseministeren hun er avhengig av.

Kommentar i Vårt Land 26 sept