Hoksruds tragedie

Bård Hoksruds sexkjøp er først og fremst en privatsak som må få konsekvenser for ham, i liten grad en viktig politisk sak. Det er ingen grunn til å få dette til å handle om at Siv Jensen må rydde opp i en forkastelig partikultur. Kulturer lar seg ikke rydde opp i fra toppen.

Det er godt gjort å annonsere på forhånd til en eller annen om at man akter seg til Riga for å bryte loven om sexkjøp. Det må være noe slikt som har skjedd. Ellers ville ikke TV2 kunne være klar med skjult kamera da Bård Hoksrud møtte opp på nattklubben med venner og utvalgte kvinner. Den prostituerte «Nicole» kunne forteller at Hoksrud betalte 1600 kroner for et «nummer». Hoksrud mener loven som forbyr norske borgere å kjøpe sex også når de er i utlandet, er noe stort tull. Frp er i mot loven. Men det spiller liten rolle. Loven gjelder vitterlig for Hoksrud som for alle andre.

Hoksrud vil være en tøffing som vil bestemme selv. Han viste minimalt med dømmekraft i Riga. Dømmekraften ble betraktelig bedre da han forso at TV2 hadde filmet ham på nattklubben og snakket med den prostituerte. Da innså han at han hadde tapt.

          «Dette skulle ikke skjedd. Jeg kommer til å angre hele livet. Jeg tilbyr meg å trekke meg fra alle verv i Frp». Dette er essensen i det han sier til diverse medier.

Hoksrud legger seg flat, er rede til å ta sin straff, sannsynligvis en bot på noen titusener, og de konsekvenser det får. Frp kan løse denne saken ved å si at Hoksrud selv fra første stund av har pekt på det som er en god løsning, at han trekker seg fra de verv han har i Frp. Alt taler for at Frp trekker denne konklusjonen i dag.

Frp kan og bør ikke gjøre noe med det forhold at han er valgt til å representere partiet. Carl I Hagen sier til VG i dag at det «tross alt ikke er mord han har begått». Poenget er at denne saken ikke må anta dimensjoner det ikke er grunnlag for. Frp bør ikke forsøke å skyve Hoksrud ut av partigruppen på Stortinget. Da blir dette en sak som vil vekke intern strid. Det er heller ikke noen grunn til å starte en prosess for å ekskludere ham.

Hoksrud har lagt seg flat, sagt at han angrer og at han beklager om dette skader partiet. Før den moralske indignasjonen over at en stortingspolitiker kjøper sex går ut over alle grenser, får også Frps medlemmer og velgere si sitt. Her vil det nok være en del som er rede til å tilgi Hoksrud, holde ham inne i varmen og ikke stenge ham ute i kulden. Men livet som toppolitiker går trolig mot slutten.

Så langt har nestleder Per Sandberg taklet denne saken bra. Han klarer helle ikke denne gangen, som sist i forbindelse med Trond Birkedal, å la være med å tildele mediene et spark.  

-Mediene er etter oss. Når TV 2 nærmest leier en privatetterforsker for å følge etter et medlem på ferie, sier det seg selv, sier Sandberg til VG. Hovedregelen er at mediene ikke gjør bruk av skjult kamera eller skjult mikrofon. Det er legitimt i viktige saker der det anses som nødvendig for å avdekke kritikkverdige forhold eller alvorlige lovbrudd. Det vil nok være delte meninger om kjøp av sex på en privat reise er alvorlig nok til bruk av skult kamera.

Siv Jensen er på ferie. Det er hun neppe lei seg for. Denne saken bør Frp kunne rydde opp i uten at hun må i front. Hun vil selvsagt få spørsmål om hva hun mener om saken når hun er hjemme igjen. Da vil hun sannsynligvis svare kort og ikke gå inn i en diskusjon om hva hun vil foreta seg for å rydde opp i partikulturen.

En kultur skapes av de individene som utgjør et fellesskap. Man kan ikke sitte på toppen og styre en kultur slik denne påstås å komme til uttrykk når medlemmer drar på en privat reise. Da er det nærliggende å tenke at man representerer seg selv, ikke partiet. Slik er det ikke. Det viser jo denne saken. Men Siv Jensen og ledelsen i partiet kan ikke gjøre stort mer enn de har gjort. Det forlanger at deres tillitsvalgte skal følge landet lover og partiets vedtekter. I Birkedal-saken har de vist at de behandlet saken i tråd med partiets retningslinjer.

Frp tiltrekker seg individualister som ikke vil at samfunnet skal blande seg langt mindre inn i hva mennesker foretar seg dersom det påviselig ikke skader andre. I et slikt parti vil det alltid være noen som tøyer grenser. Om det finnes flere politikere som bryter lover i Frp enn i andre partier, vet vi ikke. Vi kjenner bare mediebildet.