Teateret om arbeidstidsbrudd

Den ene pinligheten overgår den andre når det gjelder de rødgrønnes forsøk på å redusere brudd på arbeidstidsreglene innen helse. De bedriver stort sett bare prat,

Noe av det mest merkverdige de rødgrønne driver med er tiltak for å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helsevesenet. De vil ha oss til å tro at det de holder på med virker. Det gjør det ikke. De rødgrønne er i ferd med å lide samme skjebne som keiseren som fikk nye klær. Denne keiseren var som de rødgrønne opptatt av å pynte seg med de fineste klær, symbolpolitikk eller hva det skulle være. Han ble lett bytte for de to bedragerne som lot som om de hadde et stoff som var så vakkert at det ikke var mulig å se det med en gang. Men de lot som om de sydde og vevet, strevde med sine tiltak, og fikk keiseren til å tro at han fikk på seg de vakreste klær som tenkes kunne. Folket kunne ikke annet enn å være med på det pinlige spillet. Til slutt var det er barn som utbrøt: Men keiserne har jo ikke noe på seg. Han er naken.

Keiseren fikk et aldri så lite sjokk, for plutselig innså han at barnet hadde helt rett. Men han tenkte som så: Nå må jeg holde ut gjennom hele opptoget. Også kneiste han med nakken, og holdt hodet enda høyere, og kammerhelleren gikk der og bar på slepet som ikke fantes.

De rødgrønne opptrer på samme måte med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i spissen.

I forrige uke ble det avslørt at Rita Ottervik bare driver med prat. Like før valget uttalte hun at kommunen hadde ryddet opp i bruddene i arbeidsmiljøloven innen eldreomsorgen i Trondheim. Så viste det seg at det bare i sommer er har foregått 1585 brudd på lovverket.

«Det er uholdbart», sier Ottervik til NRK.

« Det er slik sitasjonen og det er ikke så mye vi kan gjøre med det, for bevilgningene strekker ikke til». Det var det hun skulle sagt.

Arbeidstilsynet har anmeldt Trondheim kommune for 26 000 brudd på Arbeidsmiljøloven. Det var i den forbindelse henviste Ottervik til at disse lovbruddene hadde skjedd tidligere. Hun henviste til at de sammen med de ansatte hadde sørget for kontrollsystemer som gjør at slike brudd blir avdekket automatisk i framtida.

Men når man blir tatt med buksa nede og står der i alle sin nakenhet, hva gjør man da? Jo da skylder man på at ordføreren.

– Det overrasker meg at rådmannen ikke er i stand til å svare på hva som er bakgrunnen for lovbruddene, eller å gi en oppskrift på hvordan nye lovbrudd kan forhindres. Nå har det gått et år siden vi avdekket lovbrudd første gang, men fortsatt snakker rådmannen om hva som skal gjøres, sier Ottervik.

Ottervik sier at formannskapet nå vil kreve månedlige rapporter fra rådmannen om status på hva som gjøres og hva som har blitt gjort.

 

Lovbryteren A-hus

På åtte måneder har det moderne storsykehuset Ahus i Lørenskog brutt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser over 30.000 ganger. Sykehuset er tidligere  politianmeldt for en tredel så mange saker.

Romerikes blad melder at det er rapportert 30.839 brudd på bestemmelsene om arbeidstid. 16.360 av tilfellene skjedde i årets fire første måneder, de resterende 14.479 fra mai til august. Rapporten skal behandles på styremøtet fredag 30. september.

– Tertialrapporten viser hvor alvorlig situasjonen har vært, og vi har nå laget en handlingsplan som vi følger tett for å få ned antall brudd på overtidsbestemmelsene. Målet er å komme helt bort fra det. Jeg kan ikke si eksakt når det vil skje, men jeg håper situasjonen er en helt annen når vi går inn i 2012, sier Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir til Romerikes Blad. Hun forteller at det er blitt gjort flere nyansettelser den siste tiden, og at utviklingen går i riktig retning.
Det er bare å ønske lykke til med håpet.
I et innlegg i Aftenposten i dag slipper Lisbeth Normann, leder for Norsk Sykepleierforbund, katta ut av sekken. Hun skriver at helsesektoren er konstant underdimensjonert for de oppgaver den er pålagt å gi befolkningen. Arbeidstilsynet peker i sine rapporter på manglende balanse mellom oppgaver og  ressurser fører til at arbeidstidsbestemmelsene brytes.

Løsningen er å øke budsjettene eller endre bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven slik at de ansatte som ønsker det kan få jobbe mer og i andre turnuser. Det nekter både LO og Sykepleieforbundet å være med på. De rødgrønne har valgt å gi arbeidstidsbestemmelsene status som hellige kyr. Når bevilgningene ikke strekker til, må Arbeidsmiljøloven brytes for at folk skal få den hjelp de trenger og har rett på.

Dette vet de rødgrønne, men de kan ikke si det. De holder teateret gående. De later som om de gjør noe. Rita Ottervik har satt rådmannen i gang med å lage flere rapporter. Som om det hjelper.