Hoksrud på sporet igjen

Frp er opptatt av å markere at Bård Hoksrud ha gjort opp for seg. Derfor skal han fortsatt være samferdselspolitisk talsmann for Frp. Det er klokt markering Frp her foretar,

Da det ble kjent at Bård Hoksrud hadde kjøpt sex av en prostituert i Riga, mente en del med stor tiltro til egen profetiske evner at han fra nå av måtte regnes som politisk død. Han kunne ikke trekke seg fra Stortingtet, men det var de som mente han i praksis kom til å holde seg borte. Blant de som utstedte den politiske dødserklæringen var redaktørene Kyrre Nakkim  og Arne Strand i henholdsvis NRK og Dagsavisen. Strand gikk lengst i slå fast at vi ikke ville se Hoksrud på Stortingets talerstol de neste to årene. Han hevdet at partiet ikke tåler å la seg representere av en mann som bryter de lover Stortinget har vedtatt og kjøper sex.

Lørdag ble det klart at Frp lar Bård Hoksrud fortsette som andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen og som partiets samferdselspolitiske talsmann. Han trakk seg selv fra de verv han hadde i partiet da saken ble kjent. I tråd med dette vil han ikke lenger ha vervet som innpisker for partiets stortingsgruppe.

          Bård Hoksrud har gjort opp for seg, og saken er ute av verden. Han har tatt konsekvensene av det han har gjort, og trukket seg fra alle partiverv. Rettssystemet i Norge er sånn at man får lov til å gå videre når man har gjort opp for seg, sier partileder Siv Jensen til NRK.

Ved å la ham fortsette som samferdselspolitisk talsmann markere Frp at de ikke vil skyve ham ut i den politiske kulden, men fortsatt holde ham inne i partivarmen. Samtidig markerer Jensen at Frp at de ikke lar seg styre av hylekoret i mediene om at dette er en sak av stor samfunnsmessig betydning. I dag er det ingen som kritiserer Frp for ikke å ha brukt alle muligheter for å ta avstand fra Hoksrud, men det kan jo være at kritikerne våkner til liv etter å ha roet ned i helgen.

          Jeg håper det fortsatt er mulig å gjøre feil og dumme ting, rydde opp etter seg og få tilgivelse. Jeg håper jeg blir et enda bedre menneske av å ha vært gjennom en så vanskelig situasjon, sier Hoksrud.

En krise er en fare og en mulighet. Nå ser faren ut til å være over. Det kan godt være Hoksrud har lært mye av det sjokket som rammet ham og at han blir et «bedre menneske». Det er faktisk slik at også våre bitreste nederlag kan bli byggesteiner i et liv preget av større integritet, ekthet og ansvar.

Hoksrud kunne valgt å nekte for det han gjorde og si «ingen kommentar». Han kunne ha truet TV2 med å ta rettslige skritt dersom de røpet hans identitet. Men han visste at i det politiske miljøet ville saken blitt kjent. Skaden var skjedd.

Kortene på bordet

Han valgte å legge alle kortene på bordet. Han gikk ikke i strupen på mediene, men innrømmet sitt feilgrep. Han sa han hadde gjort en feil som han ville angre på hele livet. Han trakk seg for vervene i Frp og sa at han ville konsentrere seg om å rette opp igjen skadene han hadde påført sin familie. Det var en angrende synder som sto fram. Kona kvitterte med å si at hun hadde gitt ham et løfte om å bli hos ham i gode og onde dager og at hun aktet å holde det løftet.

Hoksrud forklarte seg for politiet så raskt det lot seg gjøre og vedtok umiddelbart en bot på 25 000 kroner.

Det eneste han har uttalt til sitt forsvar, var at det bare var snakk om massasje.

Denne saken har Frp som parti taklet godt. Denne gangen var det på sin plass at Siv Jensen fyrte løs på pressen.

Hoksrud er blitt møtt med mye sympati. Ingen kan si  om sexkjøpet vil fører til at partiet vender ham ryggen ved nominasjonen til Stortinget om snaue to år.

Hoksrud var i eliteklassen blant Frps politikere. Den posisjonen har han mistet. Han har fått et taperstempel på seg.

Når Hoksrud nå er tilbake på Stortinget, har han selvsagt svekket sin posisjon. Mange har mistet tillit til ham og mener han er en belastning for partiet. Hos noen har han også vunnet respekt for måten han taklet saken på.

Hoksrud vet nok ikke selv hvordan det vil være å drive politikk ut fra en annen posisjon. Noen klarer å legge et nederlag raskt bak seg og kaste seg inn i nye utfordringer. Andre vil slite mer og plages av den posisjonen en har tapt.

Det vil bety mye hva slags posisjon Siv Jensen ønsker at han skal ha. Når han får fortsette som samferdselspolitisk talsmann, forteller det at Siv Jensen ikke vil kappe hånden av ham. I forbindelse med fremlegelsen av statsbudsjetet denne uken, kan Hoksrud være i mediene igjen.

Det er Hoksruds evner som politiker og den respons velgere gir på det han sier og gjør som vil avgjøre hans politiske framtid. Han har måttet ta flere skritt tilbake i sin politiske karriere. Han har mulighet til å komme til bake igjen.