Oppsigelser på sykehus

Styringskrisen ved Oslo Universitetssykehus når nye høyder. Styreleder Göran Stiernstedt er blitt irritert over at han ikke får til det han har ansvar for. Nå blir det oppsigelser og en huskestue uten like.

–Da vi behandlet månedsrapporten for august, så vi at OUS ikke gjennomfører de forandringene som er krevet. Vi ber dem derfor bruke alle tilgjengelige virkemidler for å redusere bemanningen slik vi er pålagt, sier styreleder Göran Stiernstedt til Aftenposten. De opplever at han er orientert over sykehuset ansetter bortimot 400 personer i måneden istedenfor å nedbemanne.

Styrelederen uttalelse er uklarhet satt i system. Hvem er disse «dem» han snakker til. Er det fungerende administrerende direktør, Jan Eirik Thoresen? Er det klinikksjefene eller er det alle i sykehuset som har fullmakt til å ansette?

Styrelederen stiller seg på en måte utenfor organisasjonen og «kjefter» på de innenfor for at de ikke nedbemanner. Det er ikke bra. Hvis et styre har fattet et vedtak, plikter administrerende direktør å iverksette det. Hvis det ikke skjer, må administrerende direktør avsettes. Et styre kan ikke leve med at ens beslutninger ikke gjennomføres.

Men det er nettopp mangel på presise beslutninger i styret som er problemet. Styret har gjort vedtak om at det skal nedbemannes og at budsjettet skal holdes. Men dette skal vel og merke skje uten at noen sies opp. Styremedlemmer har uttalt offentlig at ingen skal sies opp. Enten skal en få folk til å slutte frivillig, akseptere å bli overført til et annet sykehus eller en skal ikke ansette nye når noen slutter. De er heller ikke satt av midler til sluttpakker.

Planen er å kutte 700 ansatte i år og 500 neste år. Det må skje primært etter ostehøvelprinsippet. Nå foreligger det i alle fall en plan for hvor mye det skal kuttes i hver klinikk. Ytterligere nedbemanning får ikke innsparingseffekt i år. Derfor styrer en mot et underskudd på en milliard i år.

Styreleder Stiernstedt peker på at en har 6 prosent nedgang i pasientkonsultasjoner, men bare en nedgang på 2,5 prosent i årsverk. Han mener det er 140 leger for mye i forhold til pasientgrunnlaget. Det er imidlertid ikke automatikk i dette. En god del kostnader forblir selv om pasientstrømmen blir lavere.

Foretakstillitsvalgt for legene, Aasmund Bredeli, er overrasket over at vedtaket om oppsigelser og ser det som et uttrykk for at styret ønsker å vise handlekraft. Det er nettopp det det er.  Eieren, representert ved Helse Sør-Øst, har etterlyst en slik handlekraft.

Det vil de nå få, og det i en situasjon hvor Bredeli hevder at sykehuset er i ferd med å kollapse.

Ledelsen kan ikke klare å nedbemanne uten å forhandle og samarbeide med fagorganisasjonene. De vil kjøre prinsippet om ansiennitet. Det kan tenkes å slå ut på en måte som rammer pasientene hardere enn om man velger å si opp en annen lege eller sykepleier som har vært ansatt lenger. Enkelte avdelinger er såpass presset, at det kan være fagorganisasjonene vil hevde at en oppsigelse er usaklig og henvise til arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og pasienters rett til behandling innenfor gitt frister.

Nå det nå spisser seg til, vil vi få flere historier om pasienter som ikke får den behandling de har krav på i mediene. I tillegg til nedbemanning er avdelingen også blitt bedt om å kutte kraftig på bruk av overtid. Det rammer også pasientene.

Når styret nå har vedtatt at en er rede til å ta belastningen med oppsigelser, og med den risikoen det medfører for å ende opp i arbeidsrettssaker, vil en lykkes med å nedbemanne kraftig fram mot årsskiftet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde forrige fredag et møte om situasjonen ved Oslo Universitetssykehus. Hun lovet da sykehuset 300 millioner kroner ekstra til omstillingstiltak. Et spytt i havet, men dog bedre enn ingen ting. Styret fikk i juni en plan som forutsatte at det ble satt at 16 milliarder kroner til omstilling, nybygg og rehabilitering ut over de ordinære driftsbudsjettene. Samtidig understreket hun at budsjettet måtte holdes, og hun oppfordret ledelse og ansatte til å samarbeide.

Det virker som i alle fall legene er i ferd med å gi opp både sjefen i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Legenes talsmann, Aasmund Bredeli, skrev i forrige uke en artikkel i Dagens Næringsliv der han ba om at Stortinget behandlet saken før enda mer skade skjer. Det vil ikke skje på annen måte enn som spørsmål i Stortinget. Da kommer helseministeren til å svare at bemanningen må ned og vise til lederne for de tre andre helseforetakene som mener det brukes for mye penger på sykehusene i Oslo.

Det blir nok verre enn det er ved OUS. Det er ikke til å unngå at den store nedbemanningen som nå skal skje, vil ramme pasientene. OUS kan bevege seg inn i en styringskrise som får konsekvenser for pasientene som regjeringen ikke kan leve med.