Ofrer 1900 ansatte

Ruter er på ville veier. Hvis de selv ikke forstår at det ikke går an å gi 1900 ansatte i Unibuss sparken fordi mye tyder på at daglig leder og noen andre er skurker, må politikerne i kommunen forklare dem det.

Ruter, deler av det gamle Oslo Sporveier, har varslet at Unibuss ikke lenger får være med i anbudskonkurransen om  busstjenester i Oslo vest. 1900 ansatte har nå fått beskjed om at de kan miste jobben. Bakgrunnen er at det er avslørt omfattende korrupsjon i selskapet. Flere er tiltalt. I forrige uke ble også administrerende direktør Helge Leite pågrepet og siktet for korrupsjon.

Det gamle Oslo sporveier er består i dag av en bestillerenhet, Ruter, og Kollektivtransportproduksjon AS som igjen består av diverse aksjeselskaper som leverer ulike transporttjenester. Unibuss er et av disse selskapene.

Det har i lang tid gått rykter om at ikke alt var som det burde være i Unibuss. Når et busselskap blir et aksjeselskap, gir det ledelsen stor frihet til å engasjere seg i aktiviteter en regner med å kunne tjene gode penger på. Det har Leite tydeligvis benytte seg av. Cato Hellesjø, som er daglig leder i Kollektivtransportproduksjon og styreleder i Unibuss, startet en opprydningsprosess i selskapet i 2009. I ettertid har det viset seg at den ikke var grundig nok. Det er begrenset hva et styre kan få innsikt i når daglig leder og andre er opptatt av å skjule det de holder på med. Det er styret selv som ba politiet ta affære. Styret har derfor gjort det en kunne forvente av dem. Så viser det seg altså et selskapet er «pill råttent» for å bruke det ordet de hardeste kritikerne ha brukt.

I anskaffelsesforskriften til Ruter står det at de kan «avvise leverandører som i sitt yrke har gjort seg skyld i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje». Spørsmålet er om det er selskapet eller enkeltpersoner som har sviktet. Med «loven i hånd» mener tydeligvis Ruter at den slags selskaper vil vi ikke ha noe med å gjøre.

Nedlegger virksomheten

Nå har styreleder Cato Hellesjø skrevet brev til Ruter der han sier at dersom Unibuss ikke får delta i anbudskonkurranser, vil det «sannsynligvis vil føre til at selskapet må nedlegge sin virkeonmhet.1900 mennesker risikerer å miste sin arbeidsplass», skrive han i følge VG.  Det er retten til å forlenge en kontrakt til en verdi av 1,83 milliarder kroner striden står om i første omgang.

Rune Aasen, leder i Oslo Sporveisarbeideres forening, reagerer kraftig, forståelig nok. Han peker dessuten på at Ruter ikke kan opptre som de gjør før noen er dømt en gang.

Ruter er på ville veier. De kan ikke boikotte et selskap fordi enkeltpersoner har brutt norsk lov. Ruter må forholde seg til eieren som opptrer gjennom styret. Styret har tatt initiativet til at det blir ryddet opp og at de impliserte må stå til ansvar. Det er uhørt å la 1900 ansatte rammes av ulovlige disposisjoner enkeltpersoner har foretatt for å berike seg selv. Dette har ikke noe med selskapet å gjøre.

Det er på sin plass å utelukke leverandører dersom de ikke holder mål i forhold til etikk og faglige standarder. Ryanair er et eksempel på det. Vi har nå fått så mange eksempler på at de står for en personalforvaltning som ikke holder mål, at det er gode grunner for bedrifter og organisasjoner til ikke å bruke selskapet.

Oslo kommune valgte å kaste ut Adecco fra sykehjemsdriften. Som om det å bryte arbeidstidsbestemmelsene var så spesielt. Alt tyder på at det skjer like mange lovbrudd i innen det offentlige helsevesen.  Men det er nå en gang slik: Noen skurker blir tatt for å statuere et eksempel. Andre går fri.

Ruter bør ta telling og bruke hodet og gjerne også hjerte. De må slutte å stirre på bokstavene i sitt eget regelverk og se på konsekvensene av sine handlinger. Hvis de selv ikke forstår at det ikke går an å gi 1900 ansatte sparket fordi mye tyder på at daglig leder og noen andre er skurker, må politikerne i kommunen forklare dem det.