Skjerpet strid om arbeidstiden

Det går mot mer helgearbeid inne helse og sosial. En arbeidsmiljølov som ikke er tilpasset virkeligheten kan gi arbeidstakerne et knallsterkt forhandlingskort når det skal forhandles om kompensasjon. Det blir
dyrt for kommunene.

 

LO har endelig gitt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lov til å mene at sykepleierne bør jobbe mer i helgene. Det skjedde på den måten at LO og Fagforbundet i helgen sa at de var villig til å vurdere endringer som gjorde at ansatte kunne jobbe mer enn hver tredje helg. Grunnen til at LO er villig til å tenke nytt, er at de innser at det er nødvendig for at flere skal slippe å jobbe ufrivillig deltid. Dette er et viktig krav fra LO. Det er innen helsesektoren det er mest deltidsjobbing. Regjeringen er selvsagt for mindre ufrivillig deltid og har lagt fra en handlingsplan. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har også bedt om sykehusene om å redusere bruken av deltid med 20 prosent.

Det meste som har kommet fra regjeringen så langt er bare prat. Det er derfor LO og Fagforbundet nå ta skjeen i en annen hånd. Skal det bli mindre deltidsstillinger, må ansatte jobbe mer enn hver tredje helg. Ellers går ikke vaktplanene opp. For å sikre en ansvarlig bemanning, må sykehus og institusjoner skjøte på med deltidsansatte. Om fast ansatte er villig til å jobbe tre helger mer per år, vil det redusere behovet for deltidsansatte drastisk. Dette har diverse eksperter pekt på flere ganger. Men LO og Sykepleierforbundet har stukket hodet i sanden. Nå er det Sykepleierforbundet som står igjen alene i denne posisjonen.

Opparbeidet rettighet

Lederen i Unio som sykepleierne sorterer under, Andres Folkestad, er programforpliktet til å refse Hanne Bjurstrøm for å ha bedt sykepleierne  «jenke seg». Det gjør han til gangs i Dagens Næringsliv i dag. Argumentet er at det er en vederstyggelighet å be om a noen skal gi fra seg en opparbeidet rettighet.

Lisbeth Normann, leder for Norsk Sykepleierforbund mener en bør øke grunnbemanningen framfor å tvinge ansatte til å jobbe mer i helgene. Glem det. Hun befinner seg på en annen planet.  Kommunal Rapport skriver i dag at seks av ti kommuner mener det går dårligere økonomisk. Og antallet pleietrengende øker. Det skal godt gjøres og skaffe til veie alle de omsorgsarbeiderne som trengs i tiden framover.

Sykepleierforbundet kjemper en tapt kamp. De kommer til å snu, sier flere rådmenn og KS-direktør Per Kristian Sundnes til Kommunal Rapport. Så får en diskutere om en skal legge opp til mest mulig bruk av frivillige ordninger eller om en skal lage en regel som skal gjelde for alle.  Fagorganisasjonene er tradisjonelt skeptiske til individuell frivillighet, men det kan være en løsning når det er snakk om å akseptere mer helgejobbing, noe de fleste er negative til.

Så spørs det om hva dette skal koste. Sykepleierforbundet har gjort seg vrange og vanskelige. Det kan være de åpner for å påta seg mer helgearbeid dersom de får godt betalt for det.  I Trondheim kommune har de nå laget et midlertidig avtale om at de som tar en ekstra helgevakt, skal få 2000 kroner ekstra i tillegg til vanlig helgegodtgjørelse.  I Trondheim har arbeidsgivere og arbeidstakere erkjent at en ikke greier å unngå brudd på arbeidstidbestemmelsene uten å avtale at det skal være lov å ta doble vakter og mer helgearbeid.  Men det koster flesk. Det skal utbetales overtid dersom noen jobber mer en åtte timer. Det har ikke de fått som er leid inn fra vikarbyråene.

På Ammerudlunden lot Adecco de ansatte jobbe så mye de ville, og de fikk standard lønn.  De skulle hatt overtid når en legger arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven til grunn.  I går kunne NRK melde at en del ansatte fikk etterbetalt mer enn 300 000 kroner. 

Skyhøye lønninger

Norske lønninger er skyhøye sammenliknet med andre land. Det ligger nå an til at de reelle lønnskostnadene i helse- og omsorgssektoren vil øke ytterligere fordi flere må jobbe mer enn det Arbeidsmiljøloven leger opp til.  Arbeidsmiljøloven er ikke tilpasset virkeligheten. Det gir fagorganisasjonen et sterkt forhandlingskort.

Behovet for arbeidskraft inne helse- og omsorg vil øke radikalt i tiden framover. Da kan det være fornuftig å bruke lønn- og betingelser for å tiltrekke seg god arbeidskraft.  Men det vil koste. I alle fall dersom det skal være slik at det ikke skal være mulig å bruke vikarer som er ansatte på andre betingelser.

En mulighet er å endre Arbeidsmiljøloven og gjøre en del av det Adecco holdt på med lovlig. Hvis loven endres og private får drive uavhengig av LO og Sykepleierforbundets tariffavtaler, kan det gjøres rimeligere enn i det offentlige. Blir det regjeringsskifte, er dette noe av det første de borgerlige vil gripe fatt i.  Det er slik de vil spare kostander for det offentlige.