Borgerlig samling

Unge Venstre har påtatt seg en veiviserrolle. De har opphevet sperren mot å sitte i regjering med Frp. Det mest sannsynlige er at Venstre og KrF komme etter.

Det er bare et tidsspørsmål før Frp blir tatt inn i den borgerlige varmen. Vedtaket på Unge Venstre landsmøte om at Venstre må kunne sitte i regjering med Frp, er et første skritt. Nesteleder i Venstre, Ola Elvestuen, går ikke lenger enn å kalle det et «viktig innspill» om hvilket regjeringsalternativ Venstre skal satse på. Han vil ikke forskuttere et resultat før tiden er inne.

Tidligere partileder, Lars Sponheim, satte før valget i 2009 foten ned for å sitte i en regjering med Frp. Det var da et stort og sterkt Frp han uttalte seg om. I dag har Frp en oppslutning som er under det halve av det de en gang hadde. Frp oppslutning er på nivå med det SV hadde da de bestemte seg for å satse på det rødgrønne alternativet. SV har tålt makt dårlig, og er endt opp med støtte fra rundt fire prosent av velgerne. Frp kommer til å lide samme skjebne om de får regjeringsmakt.

Siv Jensen har vært opptatt av å gjøre Frp mer spiselig som samarbeidspartner på borgerlig side. I dag sier Ketil Solvik-Olsen til Klassekampen at hans oppgave som ny finanspolitisk talsmann er å «gjøre Frp mer spiselig for våre allierte». Han vil ha bort det han kaller «de uspiselig angrepene som ødelegger det borgerlige samarbeidsklimaet».

Solvik-Olsen er i gang med sitt kunststykke, å trylle fram en økonomisk politikk som ikke de andre partiene opplever som uansvarlig. Det betyr ikke at de andre partiene vil være enige i hans finanspolitiske utspill, men han vil anrette de på en slik måte at det ikke låser debatten. Man må ane kompromissene bak alle egenmarkeringene.

Det er viktig for Frp å markere egne synspunkter. Det er en dødslinje å logre for Høyre. Det er en reell fare at Høyre vil spise Frp slik Ap spiser SV.  

Når Unge Venstre strekker ut en hånd til Frp, bør de tillitsvalgte i Frp svare med å slutte opp om den samarbeidsstrategien partiledelsen har valgt. Det er den eneste måten de kan komme seg inn i en borgerlig regjering på. Skjer det, vil det vær en sier for Frp uavhengig av hvor stor velgeroppslutningen blir.

Når Unge Venstre vil åpne for Frp, skal det mye til om Venstre vil holde fast på at de ikke vil i regjering med Frp. Venstre er som Høyre lut lei av å stå utenfor maktens korridorer.

KrFs ungdom er ikke rede til å åpne for Frp. De har satt saken på vent. De vil se an hvilken prosess moderpartiet legger opp til. Partileder Knut Arild Hareide legger opp til at partiet tidligst neste høst skal avklare hvilket regjeringsalternativ de går for. Han sier til NRK Politisk Kvarter at den konklusjonen Venstre trekker, vil ha betydning for hva KrF lander på. Han sier ikke KrF vil lande på det samme, men det vil være oppsiktsvekkende om KrF og Venstre velge ulik strategi framfor valget i 2013.

Knut Arild Hareide holder døren åpen for et samarbeid med Ap også. Det sier han mest fordi et sentrumsparti ikke bør utelukke et samarbeid mot venstre. Det gjør partiets tidligere statssekretær og ideolog, professor Janne Haaland Matlary. Hun meldte seg i forrige uke ut av KrF fordi hun mener KrF er og bør være et borgerlig parti som ikke kan tilpasse seg sosialdemokratenes vilje til å la staten styre over individene. Hun har nok mange støttespillere i KrF.

Frp-motstanden er fortsatt sterk i Kr.F. Tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik advarte seinest i forrige uke mot et samarbeid med Frp. Han ser for seg et samarbeid med Høyre og Venstre i regjering der Frp holdes utenfor. Skulle en gå til valg på en slik konstellasjon, vil en ende opp i det samme kaoset på borgerlig side som preget forrige valgkamp.

Knut Arild Hareide vil ha større tydelighet enn ved stortingsvalget i 209. Det mest sannsynlige er at det KrF opphever sperren mot Frp. Det kan også tenkes at de sier de vil nøye seg med å støtte en borgerlig regjering. Det minst sannsynlige er at de KrF ender opp som et støtteparti for Ap. De vil bare kunne skje dersom det rødgrønne samarbeidet bryter sammen før sommeren og Ap legger om kursen betydelig i retning av sentrum.

Men at Venstre skulle gå i kompaniskap med Jens Stoltenberg før 2013 er nærmest utenkelig.