Wiggen-Hagens ryddegutt

Wiggen er tallenes mann, en analytiker av første klasse, en arbeidsmaur de lux med evne til å bli oppslukt av det han holder på med.

Da Stein Erik Hagen begynte å kjøpe seg opp i Orkla, snakket han høyt om at han ville bli en langsiktig industrieier. Slik skulle det ikke gå. Hegen er og blir en kremmer. Orklas dominerende eier har gjort det klart at all industri selskapet eier er til salgs. Orkla skal bli et merkevareselskap. Ved Hagens side står en eierkapitalens tro tjener, Bjørn Wiggen, firmaets mann av første klasse.  

Om Dag Opedal trakk seg som Orkla-sjef i fjor fordi han ikke ville være med på den strategien styreleder Stein Erik Hagen staket ut eller om Hagen mente Opedal ikke lenger var rett mann på rett plass, er det få som vet. Det vi kan være temmelig sikre på, er at Bjørn Wiggen er den ryddegutten Hagen helst vil ha.

Moderhuset Orkla

Bjørn Wiggen har avlagt eksamen i alle «lederfag» i Orkla-systemet og var i sin tid blant legendariske Jens P. Heyerdahls utvalgte. Heyerdal bygget stort konsern og solgte knapt noe som helst. Fire år ette at Heyerdal var ute, ble Orkla media solgt. Der var Wiggen sjef. Wiggen fulgte med over til «den beryktede» Mecom og David Montgomery i 2006. Vel et år etter var han tilbake i moderhuset Orkla. Der i huset har de tradisjon for ikke å gå over bekken etter vann når de skal ha ny konsernsjef.

De 15 personene vi har snakket plasserer Wiggen i nedre skift av toppsjefer. Det betyr ikke nødvendigvis at Wiggen ikke er bedre enn 67,5 poeng. Det kan være situasjonen han har havnet i som gjør at han ikke kommer høyere.

Orkla sliter med lønnsomheten. Det spiller nok inn når Wiggen ikke får mer enn 7 poeng når det gjelder å levere resultater. Litt bedre kommer han ut på evne til omstillinger (7,5). Wiggen er en pragmatiker, en som administrerer, kjøper eller selger, analyserer og opererer. Han er eiernes mann. Hagen har bedt ham om å rydde opp, selge unna industri og eventuelt forberede større kjøp. Det passer Wiggen godt. Han er ikke blitt bedt om å finne opp hjulet eller gjøre noe radikalt nytt. Det er han ikke typen til. Han er ingen pådriver for innovasjon (5,5). Ingen får assosiasjoner til kreativitet når de møter Wiggen.

Tallenes mann

Wiggen er tallenes mann, en analytiker av første klasse, en arbeidsmaur de lux med evne til å bli oppslukt av det han holder på med.

Når er beslutning er fattet, strategien er lagt, er Wiggen en god iverksetter. Han drar ikke på med store visjoner og vidløftige planer. Det er en tydelig og grei kommunikasjon han står for (7,0). For å gjennomføre det som er bestemt, må det til tider brukes makt. Wiggen stormer ikke av gårde for å nedkjempe  motstandere. Han er ikke stor på egne vegne. Det er ikke mange kjepphester han har på stallen. Han gjør det som er nødvendig og er opptatt av å få beslutninger skikkelig forankret. Så kjøre han og bruker så mye makt som viser seg å være nødvendig, verken mer eller mindre (8).

Wiggen kan virke noe distansert. Han søker ikke nærhet til medarbeidere, byr ikke særlig på seg selv og har ikke velutviklede følehorn for det som rører seg i de uformelle fora (7). Han framstår som en hyggelig forretningsmann av det gamle slaget. Det er ikke mye fikst og fancy med Wiggen. Han er hverdagens arbeidsmann.

 

Han framstår som mindre verdiorientert enn toppsjefer flest (7,0).  Han får 6,5 poeng på konfliktløsning, en svakhet han deler med toppsjefer flest. Det er imidlertid uvanlig at toppsjefer ikke kommer høyere enn 6,5 når det gjelder evne til å motivere og å skape god lagånd. Grunnen er nok at Wiggen er i overkant en «ensom ulv»-type. Han er hyggelig og omgjengelig, men klarer ikke spille på de strengene hos medarbeideren som virkelig får det til å svinge.

Det er ikke vanlig at toppsjefer får så pass lavt som 5,5 når det gjelder å skape et positivt omdømme. Her er det nok fenomenet «når det regner på presten, drypper det på klokkeren» som slår til. Wiggen forbindes med Stein Erik Hagen. Han har ingen sterk posisjon i offentligheten. Det er skapt et inntrykk, delvis uberettiget, at eierne i Orkla kun er opptatt av det som tjener deres egen snevre økonomiske interesser. Det er ikke mye godt omdømme å hente for den som skal fronte kontroversielle salget i offentligheten. Slikt bryr ikke Wiggen seg mye om. Jobben er å gjøre det eierne ønsker.

Av Magne Lerø

ml@ukeavisen.no