Behold slettmeg.no

Nå må fornyingsminister Rigmor Aasrud skjære igjennom og gjøre det klart at slettmeg.no ikke blir lagt ned. Hun kan ikke lenger drive et taktisk spill om nettmobbing og personvern.

Det er ikke funnet plass på årets budsjett for å fortsette prøveprosjektet slettmeg.no. Slett meg.no bistår barn, unge og voksne til få så slettet personvernkrenkelser på nettet. 30 prosent av de som henvendte seg i 2010 var under 25 år. De bistår om lag 4000 personer i løpet av et år, og til det trengs det 3 millioner kroner.

De pengene later Rigmor Aasrud som om hun ikke har. Tanken var at Facebook og andre skulle være med å dekke kostanden med å drive denne tjenesten. Facebook har nå pent og pyntelig svart på henvendelsen fra statsråden. De er selvsagt for slettmeg.no, men vil ikke være med å betale.  Facebook ønsker å være skikkelige, så når de får velbegrunnede henvendelser som å slette opplysninger om enkeltpersoner som bryter med personvernet, gjør de gjerne det. Facebook er imidlertid brukernes eget organ, så de kan ikke overvåke det som legges inn på sidene slik aviser vokter sine nettdebatter. De må ta fatt i problemene etter at det har oppstått.

Slett meg.no bistår folk med å få fjernet uønsket innhold eller forklare at «det der må du bare forsøke å leve med». Noen får råd om å anmelde et forhold, andre om å søke hjelp hos konfliktrådet, kontakte Datatilsynet, Pressens Faglige Utvalg eller en ansvarlig redaktør.

Lansert i fjor

Slettmeg.no ble lansert med brask og bram av nettopp Rigmor Aasrud i mars 2010. Regjeringen understreket at de mente alvor med å opprette «hjelpetjensten for alle som opplever personkrenkelser på nett».  Det var Personvernkommisjonen som i sin tid lanserte forslaget om å opprette rådgivningstjenesten.

I Medieansvarsutvalgets innstilling som ble avlevert i juni i år, heter det at «Slettmeg.no ser ut til å fungere svært godt og fyller et viktig formål» og at tjenesten er både «riktig og nødvendig». Utvalget anbefaler at støtten til slettmeg.no økes slik at tjenesten blir synlig for flere.

Slettmeg.no baserer seg på at man ordner opp utenfor rettssystemet og formell saksbehandling der dette er mulig. Det viser seg at man ofte oppnår mer i praksis ved å gjøre det på denne måten enn å legge opp til formelle prosesser der det fort ender opp i prinsipper.

Medieansvarsutvalget foreslo også at Datatilsynet endrer navn til Personverntilsynet og får utvidet sitt mandat til å slå ned på personvernkrenkelser. Dette er å foretrekke framfor at man oppnevner et medieombud som skal vokte det som skjer på nettet. Høringen knyttet til medieansvarsutvalget innstilling er ikke avsluttet ennå.

For et par uker siden lot Aasrud offentligheten forstå at det ikke er uproblematisk at Datatilsynet både er tilsyn og ombud. Et tilsyn skal passe på at en lov blir fulgt. Et ombud kan tillate seg å delta i samfunnsdebatten. Det er mulig det har provosert regjeringen at Datatilsynet var så kategoriske i sine advarsler mot datalagringsdirektivet som til slutt fikk et flertall i Stortinget.

Man oppnår ikke all verdens med å lage to organer av dagens datatilsyn. En kunne selvsagt opprette et personvernombud og la de få ansvar for slettmeg.no. Men det virker ikke som Aasrud knytter slettmeg.no sammen med diskusjonen om å splitte Datatilsynet i et tilsyn og et ombud.

Nå handler det om staten kan ta seg råd til å bruke tre millioner kroner på personvern. Det er greit å mene at andre bør bidra. Facebook svarer nei. Det samme vil nok andre svare. Dette er et for lite beløp for å innføre avgifter for nettaktører på. Vinningen vil gå opp i spinningen. Aasrud kan selvsagt snakke med Anniken Huitfeldt om det er mulig å lure unna noen kroner fra mediestøtten. Hvis de har tenkt å innføre lavmoms på aviser og senke momsen på elektronisk publisering, blir det penger å fordele. Alt dette hører imidlertid ikke til neste års budsjett, men budsjettet i 2013.

Det er mulig Rigmor Aasrud tror at direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, finner en måte å finansiere sletmeg.no på selv om det ikke finnes øremerkede midler til dette på budsjettet. Men intet tyder på at Thon klarer å trylle fram tre millioner som han ikke har. Han kan ikke vente lenge før han må sende oppsigelser til de som er ansatt. For alt hva vi vet, kan de være på vei ut på bakgrunn av den usikkerheten som er skapt.

Hvis ikke Rigmor Aasrud rydde opp temmelig kvikt, bør Stortinget gripe inn. Hvis slettmeg.no legges ned uten at man kommer opp med en plan for hvordan tjenesten skal videreføres, står de rødgrønne uten troverdighet når det gjelder å forebygge og nedbygge personvernkrenkelser.