Fotballedere som svindlere

Hvis påtalenemda har rett, har Vålerenga og Stabæk minst tre ledere som driver med svindel og mangle dømmekraft. Klubbene er ikke tjent med slike ledere. Det må ryddes opp i ukulturen i fotballen.

Stabæk og Vålerenga står nå uten troverdighet. Alt tyder på at de har ledere som er villig til å opptre som svindlere for ivareta klubbenes interesser.  Det er i praksis det Fotballforbundets påtalenemd konkluderte med i går. Påtalenemda mener Stabæk må få en halv million kroner og Vålerenga 350 000 i bot for falsk fakturering av spillersalg. Stabæk-lederne, Erik Loe og Inge A. Olsen bør utestenges for tillitsverv i 18 måneder, mens sportsdirektør i Vålerenga, Truls Haakonsen, må stå utenfor i 12 måneder. Saken går nå til endelig behandling i forbundets domsutvalg

Saken er at Stabæk solgte Veigar Pall Gunnarsson til Vålerenga for fem million kroner, men den offisielle kjøpesummen var på en million. I tillegg laget de en hemmelig opsjonsavtale på 16-åringen Henning Stengel som Vålerenga betalte fire millioner for. Stengel visste ikke han var solgt før mediene fortalte ham om det

Ved å gjøre det på denne måten, fikk Stabæk fem millioner i en bunnskrapt kasse og Vålerenga fikk en spiller de gjerne ville ha. Stabæk har imidlertid inngått en avtale med den franske klubben Nancy om at de skulle ha halvparten av overgangssummen ved et salg. Stabæk gjorde seg altså til kjeltring for å spare 2 millioner kroner.

Dette kan være en sak som havner hos påtalemyndighetene. Fotballforbundet er så tydelige som de kan få blitt på at det som er avslørt er fullstendig uakseptabelt. Hvis forbundet og klubbene rydder skikkelig opp, er det ikke sikkert noen ser seg tjent med å bringe politiet inn.

Nå er ikke endelig dom fallt i saken. Men det aktørene så langt har forklart er, virker så pass surrete at det er liten grunn til å tvile på at Påtalenemda har funnet de nødvendige fakta i saken.

Erik Loe sier til VG i dag at nemdas konklusjon er knusende for ham og at han kan være ferdig i norsk fotball. Det er det nok all grunn til å tro. Fallet er stort. Erik Loe var blant de aktuelle til å overta som president i Fotballforbundet. Loe trekker seg umiddelbart fra vervet inntil det er falt en rettskraftig dom. Hvordan Inge Andre Olsen og Truls Haakonsen vil opptre, er ikke klart. Det kan ende med at de får sparken.

Når de to klubbene i går forsto alvoret i saken, kan det være nye opplysninger kommer på bordet. Det kan dreie seg om hva slags ansvar Olsen har i forhold til Loe. Det kan også vise seg at det er andre aktører internt som har spilt en avgjørende rolle. De som har visst hva som ar skjedd, bør nå benytte anledningen til å stå fram.

Vålerenga og Stabæk er avslørt. Det beste de kan gjøre nå, er å legge alle kort på bordet. Det burde de ha gjort for lengst, men de hadde håpet at påtalenemda ville tro dem på at de salget og opsjonen ikke hadde noe med hverandre å gjøre.

Det er mange som har god greie på hva fotballspillere er verd. De to klubbene burde ha visst at noen ville lukte ugler i mosen når en spiller som Gunnarsson selges for en million.  Men de trodde de hadde vært lure nok og at det formelt ikke var mulig å ta dem.

Når to toppklubber bedriver den slags lureri som her har skjedd, vitner det om en ukultur i fotballen og etisk svikt hos sentrale ledere. Klubbene er ikke tjent med slike ledere.

Det er ingen av aktørene som har hatt personlige fordeler av det som har skjedd. De som er involvert har væt opptatt av å tjene sin klubbs interesser best mulig. Stabæk er i økonomisk krise. Behovet for penger er enormt. Det er ofte i slike sitasjoner ledere går over streken. Stabæk trenger sikker disse millionene langt mer enn franske Nancy. Men det holder ikke å tenke slik. Det er reglene til Fotballforbundet en må styre etter. Stabæk og Vålerenga har minst tre ledere som mangler den dømmekraft som skal til får å skape troverdighet. Ledere kan ikke operer ut fra at målet for egen klubb helliger de midlene de tar i bruk.