Storberet i voldtektsbølgen

I VG verker de etter lyst til å ta Knut Storberget. Økningen i antallet overfallsvoldtekter gir ikke grunnlag for at Storberget må trekke seg. I ro og mak bør politikerne sammen med fagfolk finne ut av hvilke tiltak som kan virke, ikke drive utspills og demonstrasjonspolitikk.

 

VG har bestemt seg for rette skytset mot Knut Storberget i enda en sak. Nå gjelder det voldtekter. Politisk redaktør Hanne Skartveit skriver i dag at Storberget må sørge for at det er «nok politi i gatene eller gå av». Hva som er nok politi i gatene, vet de muligens i VG. Nå i helgen ble det satt inn 20 ekstra politi i gatene blant annet for å forebygge voldtekt. Likevel ble tre kvinner overfalt og voldtatt. Om tre kvinner ikke hadde blitt voldtatt om en plusset på med 20 flere polititjenestemenn, er det ingen som vet. Det som skjer i Oslo for tiden, er at det er grupper av menn som bevisst søker opp kvinner de vil voldta. Det er ikke lett å dekke byen med politi slik at de ikke finnes steder en som voldtektsmann våger å slå til.

Mer politi

Flere politi i gatene har utvilsomt en forebyggende effekt på ulike typer kriminalitet.  God belysning er også forebyggende. Derfor er Oslo kommune nå i gang med å sørge for at byen blir bedre belyst.

Hovedstadens politikammer har havnet i en ekstremsituasjon. I tillegg til 22.juli og fem drap de siste ukene, har de også fått en voldtekts bølge over seg. Oslopolitiet innser at noe må skje. De må klare å pågripe de som begår overfallsvoldtekter. Hvis ikke er det en fare for at en smitteeffekt, hevder forskere. Som et strakstiltak vil Knut Storberget vil be andre politidistrikter hjelpe til i Oslo.

Frp vil øke politiets budsjett neste år med 300 millioner kroner. Dette vil utvilsomt hjelpe på i kampen både mot voldtekt og kriminalitet. Her må Stortinget veie dette gode tiltaket opp mot andre behov.

Fabian Stang, Høyres ordfører i Oslo, vil diskutere om identitetsløse asylsøkere bør sperres inne. Han har intet belegg for at identitetsløse asylsøkere står bak overfallsvoldtekter.  Så diskusjonen om innesperring kan vi la ligge i denne sammenheng. Vi sperring ikke folk inne basert på mistanke. Først må en ha begått noe straffbart. Det prinsippet må ligge fast.

Oslos varaordfører, Libe Rieber-Mohn, krever psykisk helsesjekk for å forebygge overfallsvoldtekter. Bakgrunnen er at halvparten av de dømte for overfallsvoldtakt har kommet til Norge som asylsøkere. De sliter med traumer og helsetilbudet er nærmest fraværende, skriver Klassekampen. Det er absolutt på sin plass å bedre det psykiske helsetilbudet for asylsøkere. Men det er ikke enkelt på forhånd å blinke ut de som er potensielle overgripere. Og som kjent er kapasiteten innen psykisk helsevern for dårlig i mange kommuner. Asylsøkere må som andre stå i kø.

49 overfall

Hittil i år er det begått 49 overfallsvoldtekter i Oslo. Det er dobbelt så mange som i fjor. Alle er enige om at dette tallet er for høyt. Jens Stoltenberg sier til NRK at han håper å få med seg noen gode råd fra København hvor han nå er på møte i Nordisk Råd.

Det mangler ikke på forslag til tiltak. VG peker på at 9 av 12 tiltak som voldtekstutvalget foreslo for fire år siden, ikke er gjennomført. Storberget sier at de har iverksatt de tiltakene de hadde mest tro på.  Det kan nok være han nå bør se nærmere på noen flere av tiltakene.

Hanne Skartveit skriver at «borgernes sikkerhet er et politisk ansvar. En regjering som ikke klarer å gi borgerne trygghet er ikke ved vår tillit. Hun mener Storberget må gå av dersom han ikke klarer og forhindra at «hovedstadens kvinner må bære frykten med seg hjem hver kveld».

Knut Storberget sier at Oslo fortsatt er en trygg by. De fleste borgere opplever det nok slik. Men det er urovekkende tegn på at kriminaliteten øker på. Storberget må nok ta grep, men det er ingen grunn til at han skal gå av på grunn av økningen i antallet overfallsvoldtekter. De er å hausse saken opp til dimensjoner den nå ikke har.