PST-sjefen på teppet

Justisminister Grete Faremo holder sin vernende hånd over PST-sjef Janne Kristiansen. Det er det god grunn til, i alle fall inntil saksforholdene rundt 22.juli er tilstrekkelig avklart. Statlige sjefer skal ikke sparkes som ledd i et politisk spill.

 

Et flertall i Stortinget vil ikke vente lenger, ikke en gang til PST har gjennomført sin egen vurdering av egen innsats  før 22. juli. Ikke kan de vente på 22.juli-kommisjonen som kommer med sin rapport i august neste år. Og de kan heller ikke vente på at justisministeren trekker sine konklusjoner om PST har opptrådt i samsvar med sitt mandag og det en med rimelighet kunne forvente.  De vil at Janne Kristiansen skal komme til Stortinget nå. Helst denne uken.  Det var da voldsomt til hastverk.

Det ingen ting i veien for at Kristiansen møter i Stortinget nå. Når hun kan snakke med mediene, kan hun selvsagt også snakke med politikerne. Men det vil ikke føre til noe, annet enn at hun kanskje kan lykkes i å rydde opp i en del misforståelser hun selv har bidratt til å skape.

Global Shield

Rosinen i pølsen er Kristiansens påstand om at PST ikke har mandat til å stoppe slike som Anders Behring Breivik. PST er imidlertid med i det såkalte «Global  Shield-prosjektet» som er et samarbeid mellom overvåkningspolitiet og tollmyndighetene.  De fikk en melding om at Anders Behring Breivik hadde kjøpt et legalt stoff som han brukte for å få økt sprengkraft i bomben han produserte.  PST ser ut til å oppfatte regelverket slik at dette i seg selv ikke er grunnlag for å starte en overvåkning av en person. For alt hva vi vet, kan det i PST være noen som mener de burde ha sjekket opp Behring Breivik ut fra at hans navn dukket opp i Global Shield – sammenheng. Det er også de som mener PST burde ha fulgt med på hvem som kjøpte mye kunstgjødsel.

SVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell, mener Janne Kristiansen har bidratt til å spre uklarhet med det hun har sagt offentlig. Han vil at Grete Faremo skal gripe fatt i saken og sørge for at Stortinget  snarets får en fullstendig redegjørelse for om alle forholds knyttet til Global Shield, all kunnskap PST hadde om Behring Breivik og alle diskusjoner og vurderinger PST har gjort om dette. Det overordnede spørsmål er om PST har prioritert overvåkning av de høyreekstreme miljøene høyt nok. Det er jo nettopp dette PST skal svare på gjennom sin egen evaluering. Det første som bør skje, er at Faremo opplyser om når dette vil være klar og hvordan hun akter å behandle den.

Per Sandberg (FrP) har ikke tillit til Janne Kristiansen og Trine Skei Grande (V) sier sier tilliten til Kristiansen er meget lav og stiller spørsmål med om PST er i stand til å gjøre jobben sin med Kristiansen som sjef. Skei Grande stille spørsmål med om Kristiansen har forstått regelverket.

Janne Kristiansen er jurist. En kan regne med at hun er helt på høyden med opposisjonspolitikerne når det gjelder å forstå og tolke PSTs regelverk. Overvåkningspolitiet er ellers kjent for å tøye regelverket slik at det kan blir mer overvåkning enn godt er. Det er derfor vi har et eget kontrollorgan som passer på at de ikke går for langt. Vi har da også flere eksempler på at PST ikke har fått gå så langt som de har ønsket med hensyn til overvåkning.

Men det er skapt et inntrykk av at PST forsøker å beskytte seg og at de bruker regelverket som forklaring på at de ikke oppdaget Anders Behring Breivik. Det er mulig det kan rydde noen misforståelser av veien om Janne Kristiansen kommer til Stortinget. Men så lenge PST ikke har avsluttet sin egen evaluering, er det forståelig at hun vil legge begrensninger på hva hun kan si.

Janne Kristiansen er en sjef i staten. Grete Faremo representerer staten som arbeidsgiver.  Hvis Janne Kristiansen skal avsettes som sjef for PST, må det foreligge en skikkelig begrunnelse.  Det betyr null og niks i denne sammenhengen at Per Sandberg sier han ikke har tillit til henne og Trine Skei Grande sier hun har liten tillit til henne.

Janne Kristiansen er ikke lett å skubbe seg på. Hun er ikke typen som trekker seg for å skape ro.  Den første anledningen Grete Faremo har for å konkludere med at hun må trekke seg, er når evalueringen fra PST foreligger.  Sannsynligvis vil Faremo og regjeringen være mest interessert i at en skal vente til 22.juli-kommisjonen har levert sin rapport før en trekker konklusjoner med hensyn til ansvar. Det betyr ikke at Stortinget skal vente med å diskutere spørsmålet.