Solheim som bremsekloss

De som vil bygge ut fornybar energi, hevder miljøvernminister Erik Solheim har endt opp i rollen som bremsekloss. Det er god grunn til å be Solheim skjære igjennom og prioritere klima framfor andre naturhensyn og folks vindmølleprotester.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har fått «bad guy»- stempelet i klimapolitikken. Det tar ikke han ikke særlig tungt. Det skal godt gjøres at en minister som er satt til å ivareta olje­- og gassnæringens interesser, unngår kritikk for å prioritere olje og gass framfor miljø. Da Åslaug Haga ble olje-og energiminister forsøkte hun å skape inntrykk av at landet hadde fått en ny miljøvernminister. Det var ikke måte på hvor mye hensyn det skulle tas til miljø, klimautslipp skulle reduseres og det skulle satses på fornybar energi. Det  ble mest prat. Ola Borten Moe har valgt stikk motsatt strategi. Han vil framstå som en realpolitiker og dropper miljøbevegelsens klimaretorikk.

Nationen skriver i dag at flere fylkesledere i Sp mener Borten Moe bør tone ned oljeretorikken og legge mer vekt på fornybar energi. De synes han går vel langt i å erte på seg SV i klimapolitikken. Borten Moe har sagt rett ut at klimahensyn ikke skal styre åpningen av nye olje- og gassfelt eller tempo i oljeutvinningen. Det er nok dette Jens Stoltenberg og de fleste i Ap mener. SV er i mot.

Borten Moes resonnement er enkelt. Verden trenger olje og gass. Vi er blant de som slipper ut minst CO2 ved produksjonen. Og enda mindre skal det bli dersom sokkelen blir elektrifisert eller vi lykkes med mer effektiv CO2-rensing slik en prøver ut på Mongstad. Hvis Norge skrur ned på produksjonen, vil det slippes ut mer CO2 på verdensbasis. For da vil de i Europa bruke enda mer kullkraft. Ingen ting er verre enn det.

Verden tåler ikke

En annen måte å tenke på er å ta som utgangspunkt i at verden ikke tåler at alle olje-og gassforekomster hentes ut. Norge må gå foran og si «nok er nok». Det er de som mener vi like godt kan begynne å bygge ned olje-og gassnæringen med en gang. Det er en drøm uten reelt politisk innhold. Det er et overveldende politisk flertall for at vi fortsatt skal legge til rette for olje-og gassnæringen.

Andre er opptatt av at vi må bremse olje-og gassutvinningen fordi vi ikke vil klare å nå de reduksjonene i hjemlige utslipp vi har forpliktet oss til. Det er dette klimameldingen skal handle om. Erik Solheim har sagt den kommer i februar. Jens Stoltenberg sier neste halvår.

Produsentene av fornybar energi har forsøkt å få debatten inn i et nytt spor. Deres utgangspunkt er at Norge har en unik mulighet til å levere Europa fornybar energi. Det vil gi mindre avhengighet av kull og etter hvert også av olje. I denne sammenheng er ikke miljøvernminister Erik Solheim noen « good guy». Han er en bremsekloss.  Vindkraftbransjen skryter av Ola Borten Moe som de mener har både visjoner og handlekraft.

– Vi opplever dessverre at det bare en er en symbolsak for SV å vise fram plakater med vindmøller, men de sørger ikke for tilrettelegging for utbygging, sier Øyvind Isachsen i interesseorganisasjonen Norwea til Dagens Næringsliv. Han er lei prat og SVs forsøk på trenering. Dette avviser Solheim, men understreker at det er hans departements oppgave å vurdere alle miljøsider ved et prosjekt.

– Jeg må også ta hensyn til de brevene jeg får der folk forteller at de gråter hver natt fordi det skal bygge store vindkraftverk der de bor. Ingen kan være interessert i å ha vindkraftverk som ødelegger for fugleliv og andre naturhensyn, sier Solheim.

Einar Håndlykken i miljøstiftelsen Zero mener Solheim legger for stor vekt på landskapsmessige argumenter og folks protester.

I dag kan DN fortelle Norges Vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) er misfornøyd med Miljøverndepartementet når det gjelde utbygging av fornybar energi. I et brev de sendte i april, hevdet de at Miljødepartementet ber om beslutningsirrelevant informasjon som fører til økt ressursbelastning og utsettelse av konsesjonssaker.

Nå innføres grønne sertifikater. Målet er at Norge og Sverige  skal øke kraftproduksjonen fra fornybar energi med 26,4 TWh innen 2020. Ola Borten Moe tripper etter å komme i gang. Han vil ikke overlate markedet til svenskene. Det er det som vil skje om Erik Solheim ikke får opp farten.

Det er ikke til å unngå at utbygging av vannkraft og vindkraft får miljømessige konsekvenser. Hensyn må veies opp mot hverandre. Monstermastene i Hardanger blir bygget selv om det  vil skjemme naturen enkelte steder. Det vil være noen som vil høre vindmøllene slik andre hører lyden av en trafikkert vei.

Ola Borten Moe bør presse på det han kan for å få bygget ut fornybar energi. Vi bør ta mål av oss til å bygge ut såpass at vi kan øke eksporten til Europa. Slik kan vi bidra til å redusere verdens samlede klimautslipp. Det vil føre til at strømprisene her til lands øker. Det kan vi leve med. Det har den positive effekt at det blir mer lønnsomt å bygge ut fornybar kraft.