Loven over makten, ikke motsatt

Anniken Huitfeldt oppgave er å stå i mot presset fra sine egne, LO og A-pressen, for at loven skal endres slik at A-pressen skal komme i mål med sitt kjøp av Edda Media slik de ønsker. Loven er vitterlig til for å hindre at det skjer.

Dagens lover om eierskap i mediene har til hensikt å sikre at vi i tillegg til NRK minst har tre sterke mediekonserner her i landet. Grensen for eierskap er en tredjedel i et markedssegment. Det gjelder på nasjonalt plan. Landet er også delt inn i regioner. Også her skal en sikre konkurranse og hindre at noen tar kontroll over mer enn en tredjedel av markedet.

Etter at A-pressen kjøpte Edda-medias 36 aviser, vil de få 80–90 prosents markedsandel i regionene Østre Viken og Vestre Viken. Det betyr at Medietilsynet ikke trenger å bruke mer enn noen timer på å slå fast at dette oppkjøpet er i strid med norsk lov. Det er det Polaris Media, som tapte kampen om å få kjøpt Edda på målstreken, mener de bør gjøre. De har nå varslet eieren Mecom at de er rede til å kjøpe Edda for det samme beløp som A-pressen. A-pressen har handlet ulovlig. De burde aldri ha kjøpt Edda, sier Polaris-sjefen, Per Axel Koch, til Dagens Næringsliv.

En delikat situasjon. Sjefen for A-pressen, Thor Gjermund Eriksen, har sendt et helt kostebinderi av kjente og rådgivere ut for å påvirke politikere og byråkrater rundt kulturminister Anniken Huitfeldt for å få de til å kjappe seg med å endre lovverket slik at A-pressens oppkjøp blir lovlig. Thor Gjermund Eriksen sier nærmest rett ut at det er det som må skje. Og han henviser til at «alle» er enige om at loven må endres. Hvem disse andre er, er uklart, og hvordan de mener loven bør endres, er enda mer uklart. I dag baserer loven seg på at det er opplag av papiraviser som teller. Nettrafikken regnes ikke med. I den grad alle er enige om noe, så er det at vi bør prøve å oppgradere loven slik at også nettet teller med. Det må også kunne sies at loven er vel rigorøs når det gjelder reguleringen i regionene. Mediebedriftenes Landsforening er styrt av de store mediekonsernene. De mener at det eneste en trenger er en regulering på nasjonalt plan. Videre mener de det må være mulig å eie 40 prosent i et marked på nasjonalt plan. I dag er grensen 33 prosent. Schibsted har mast i årevis om en slik endring.  Da ville de ha sluppet å selge seg kraftig ned i Polaris etter at de slo kloa i de store regionsavisene.

Nå er det A-pressen som nærmest forutsetter at loven blir endret. Og bak står LO som største eier og presser på.

– Det er upassende dersom man endrer lovverket for å tilpasse seg et oppkjøp, sier Frps mediepolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, til DN. Selvsagt er det det. Anniken Huitfeldt kan ikke gi signaler til Medietilsynet om at de ikke skal bry seg om den loven vi har, men vente på en ny.  

Det som nå må skjer, er at Medietilsynet gir klar beskjed til A-pressen om at de ved oppkjøpet av Edda får for stor markedsmakt på Østlandet. Det betyr at de må selge noen av Edda-avisene for  at kjøpet skal bli lovlig. Her kan Medietilsynet tillate seg å være romslig. De kan henvise til gruppen som vurderer dagens eierskapslov og at det synes å være enighet om en viss oppmykning i dagens regler når det gjelder å beregne opplag i regionene. Etter bokstaven i dagens lov, må A-pressen selge aviser med et samlet opplag på rundt 90 000. Det utgjør nesten en tredjedel av Edda-avisene. Kanskje Polaris er interessert i disse avisene? A-pressen må i alle fall komme opp med et forslag til hvordan de vil selge seg ned. Det A-pressen ikke kan gjøre, er å sette seg på sin høye hest, si at «loven gjelder ikke for oss» og regne med at LO ordner opp på kammerset.

For Polaris er dette en kamp på liv og død. Hvis eierskapet i mediene innskrenker seg til en bestemmelse om at ingen kan eie mer enn 40 prosent i et marked, må Per Axel Koch belage seg på at Schibsted og A-pressen snart tropper opp for å sluke Polaris med hud og hår. Schibsted vil ta den største biten, men det blir nok en avis på A-pressen også. Dette vil ikke trønderne like. Marit Arnstad, som sitter i styret i Polaris og er sentral innen Senterpartiet fortsatt, er allerede på ballen.

– Dersom partiene på Stortinget skulle godta at man overser loven i dette tilfellet, så undergraver de i realiteten respekten for lovverket på medieområdet, sier hun til DN.

Det er duket for tøffe runder på de rødgrønne kammersene. Klarer Sp å gjøre dette til en sak om distriktspolitikk, må LO regne med harde brytekamper.