Kampen mot vikarene

Det er forståelig at LO er i ferd med å sette EUs vikarbyrådirektiv i vrangstrupen. Men Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre vet at her nytter det ikke med veto. EU vil aldri godta at Norge sniker seg unna et så pass sentralt direktiv.

Det var en arbeidsulykke at Aps landsmøte påla regjeringen å nedlegge veto mot innføring av EUs postdirektiv. Dette er en liten sak, og den blir mindre for hver dag som går. For det blir mindre post og færre som er ansatt i posten. Den omstillingen som må skje, vil komme uavhengig av EU-direktivet. Jonas Gahr Støre har vært i Brussel og argumentert for noe som han er i mot. Det er mulig han fikk litt medfølelse hos EU-byråkratene. At det kan skje arbeidsulykker, har man forståelse for i EU. Derfor har de ikke noe hast med starte prosessen som i verste fall kan føre til at EU dropper hele EØS-avtalen.

EU vet at Norge en vetorett. Men det er på papiret. De har ikke sett for seg at Norge plutselig skulle begynne å bruke den.

Nytter ikke

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre vet at det ikke nytter å komme til Brussel med enda et direktiv det skal nedlegges veto mot. Derfor har de gjort det klart at KrF nok må belage seg på at det kan bli reklame for alkohol i norske medier. De har også sagt at LO må belage seg på å svelge den kamelen vikarbyrådirektivet etter hvert framstår som.

I desember i fjor sa LO ja til dette direktivet, men la til en rekke «dersom, så fremt, i fall» regjeringen kunne garantere at arbeidstakerne rettigheter ikke blir svekket. Regjeringen har utredet og snakket i hele år om at det må satses på fast ansatte, at det ikke er aktuelt å utvide adgangen til midlertidige ansettelser, mot sosial dumping og bruke av vikarbyråer innen helsesektoren. Regjeringen har snakket varmt om fast ansettelse og gitt støtte til LOs syn på hvordan arbeidslivet bør organiseres og arbeidstakernes rettigheter opprettholdes.

LO har imidlertid våknet. Vikarbyrådirektivet handler om å styrke en bransje som LO ønsker skal være så ubetydelig som mulig. Hensikten med direktivet er å sikre rettighetene til de som er vikarer. De skal ikke bli utsatt for sosial dumping. De skal ha samme betingelser som de fast ansatte. Vel og bra, sier LO. Problemet er at de frykter av vikarbyrådirektivet vil føre til en sterk økning av antallet vikarer. Dette vil undergrave bestrebelsene på å sikre at flest mulig ansatte er i en fast stilling.

Vikarer i skolen

Bruken av vikarer er det imidlertid arbeidsgiverne som avgjør. I dag skriver Aftenposten at vikarbyråene er på full fart inn i skolen, og et vikarbyrå søker etter 15 personer som skal leies ut til en liten kommune i Nord-Norge. NHO-service kan fortelle at vikarbruken innen oppvekst og utdanning har økt med 22,4 prosent det siste året.

Innen industrien øker også bruk av innleid arbeidskraft formidlet gjennom vikarbyråer. Det er flere måneder siden Fellesforbundet bestemte seg for å kreve veto mot vikarbyrådirektivt. Forbundsleder Arve Bakke forklarer at grunnen er at svært mange som arbeider i vikarbyråene er midlertidig ansatt. De ser på vikarbyrådirektivet som en alminneliggjøring av det som bør være unntaket i arbeidslivet.

Fagforbundet vil også ha veto. De vil ikke ha et direktiv som i praksis øker antallet midlertidig ansatte og mener det blir langt uryddige arbeidsforhold innen vikarbyråene selv om direktivet innføres.

Transportarbeiderforbundets leder, Roger Hansen, varsler i Klassekampen i dag at de ønsker en ny runde i LO på saken. Dette skjer til tross for at Aps gruppe på Stortinget sier at de er rede til å innføre direktivt. Denne uken har Arbeidsdepartementet sendt ut på høring en tiltakspakke for å sikre at gjennomføringen av direktivet ikke får utilsiktede konsekvenser. Høringsfristen er satt til 30. januar.

Her kommer NHO til å protestere mot at staten går for langt i å gi bedriftene ansvaret for at vikarbyråene ikke forsøker seg på noe snusk. Alt ligger til rette for at LO gir beskjed om at de ikke tror disse tiltakene vil virke som forutsatt og at problemet er vikarbyrådirektivet som sådan.

Alt ligger til rette for at også Sp og SV vil gå for veto. Da må Jens Stoltenberg igjen kjøre over regjeringspartnerne i en EU-sak. Det blir en ekstra belastning når en samtidig også må valse over LO.

EU er i krise. I slike situasjoner blir organisasjoner ikke mer medgjørlige, snarere mindre. I går meldte Klassekampen at EU ikke synes lenger det er noe poeng å spesialbehandle Norge, Island og Liechtenstein. De vil slippe inn Ukraina og Hviterussland og gjøre EØS til et oppsamlingsheat og ventested for de som vil bli medlem i EU. Island er på vei. Om Norge får blir her til evig tid, har ingen tenkt på. Vi får i alle fall ikke bli her om vi forsøker å snike oss unna vikarbyrådirektivet.