Støre-kollisjon med Navarsete

Navarsete bedriver diktning når hun forsøker å framstille EØS-avtalen som et elitistisk påfunn. Når Støre er krystallklar på at hun bare kan glemme å rokke ved EØS, er det utrykk for en politisk realitet, ikke forsøk på hersketeknikk.

I høst har vi sett flere akter i rollespillet «Solheim mot Borten Moe». Jens Stoltenberg har latt de to holde på med å markere ulikt syn på CO2-utslipp og hvor ekspansiv olje-og gassaktiviteten skal være. Alle vet at uenigheten må finne sin løsning i den klimameldingen regjeringen skal legge fram i vår. Dette har fram til dag blir regnet som den vanskeligste saken for regjeringen å finne en løsning på. En del SVere har tatt til orde for at SV ikke kan sitte i regjering dersom ikke klimaforliket ligger fast og regjeringen kommer opp med en plan for hvordan vi skal kutte to tredjedeler av CO2-stslippene her hjemme.

Nå seiler EU opp som regjeringens nye verkebyll. Saken er vanskeligere, temperaturen er raskt stigende og aktørene er enda mer sentrale: Det er utenriksminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Liv Signe Navarsete som spiller hovedrollene.

Utredning snart klar

I januar blir det lagt fram en utredning om EØS-avtalen. Liv Signe Navarsete har ikke tid til å vente.  De siste dagene har hun hamret løs på EØS-avtalen i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Aftenposten. Navarsete hevder at «folk er blitt ført bak lyset» fordi EØS-avtalen er blitt langt mer omfattende enn noen så for seg for 15 år siden. Sp har hele tiden vært i mot EØS-avtalen, men i Soria Moria-erklæringen har Ap akseptert at det ikke skal gå inn for å søke om EU-medlemsskap, Sp har akseptert EØS-avtalen og SV har godtatt at Norge er med i Nato og har tropper i Afghanistan. Nå krever Liv Signe Navarsete endringer. Hun vil at regjeringen skal ta initiativet til å utrede et alternativ til EØS.

I denne saken har ikke Jonas Gahr Støre noe å gi ved dørene. I DN kaller han Navarsetes utspill for «spekulativt». Han sier vi har nok av andre saker å ta fatt på og advarer mot å rokke ved EØS-avtalen.

-Hvis det er noe som er viktig nå, er det å beholde forutsigbarheten. Og med den krisen vi ser i Europa nå, tror jeg ikke EU vil prioritere å forhandle en ny løsning for Norge, sier Støre. Han sier også at det ikke er «Norge som snakker» når Liv Signe Navarsete uttaler seg, men «et parti som har ment det samme siden 50-tallet».

Klarere kan det neppe sies at Sp bare kan glemme å få Ap med på å så tvil om EØS-avtalen. Dette provoserer Liv Signe Navarsete.

-Støre forsøker å sette oss i bås, og den typen hersketeknikker synes jeg ikke mye om. Jonas snakker på vegne av eliten i Norge. Senterpartiet snakker på vegne av grasrota, sier Navarsete.

Det er fullstendig bak mål av Navarsete å komme trekkende med hersketeknikk. Hvis det Støre sier er å bruke hersketeknikk, tømmes begrepet fullstendig for sitt innhold. Da kan enhver politisk debatt med tydelige standpunkter betegnes som hersketeknikk. Hvis det er noen som bedriver hersketeknikk, er det Navarsete. Hun hevder «Jonas taler på vegne av eliten i Norge». Når har landets industriarbeidere blitt regnet som eliten i Norge? Navarsete bedriver diktning når hun forsøker å framstille EØS-avtalen som et elitistisk påfunn. Det er faktisk bred politisk enighet om EØS-avtalen i Norge.

Miniparti

Sp er redusert til et miniparti. Liv Signe Navarsete trenger febrilsk en sak som kan samle partiet og ha appell til nye grupper. Sp håper EØS-mostanden kan bli en ny vinnersak. EU er for tiden et rike i strid med seg selv og har fått et taperstempel på seg. Det er snart ikke flere enn rundt 10 prosent av befolkningen som mener Norge bør bli medlem av EU. Det er gode tider for å hamre løs på EU og alt dets vesen.

De siste fem årene har kampen mot EU-direktivene som følger av EØS-avtalen, økt i styrke. Ap har fått banket igjennom tjenestedirektivet og  datalagringsdirektivet, men Ap landsmøte satte foten ned for postdirektivet.  Jonas Gahr Støre ble sendt til Brussel med beskjed om at Norge akter å legge ned veto.  Det ser også ut til at EØS-avtalen tvinger oss til å akseptere alkoholreklame med mindre vi nedlegger veto. Mest innbitt er midlertid motstanden mot datalagringsdirektivet. De to store forbundene i LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, krever at Norge legger ned veto. Det kan være LO med Roar Flåthen i spissen ender på samme standpunkt innen kort tid.

Nei til EUs leder, Heming Olaussen, peker i Klassekampen på at Aps ledelse er under hardt press for tiden. Det har han rett i. Samtidig handler dette om saker som Ap-ledelsen ikke kan eller vil tape. Derfor er Jonas Gahr Støres så krystallklar. Norges tilknytning til EU ligger fast. Det er et ikke-tema. Det er enda viktigere for Støre å understreke dette enn det er for Navarsete å heve fanen for kamp mot EØS- avtalen. For Liv Signe Navarsete handler det om å skaffe seg sårt tiltrengte stemmer. For Støre og Stoltenberg handler det om hva landet er tjent med.