Kriseår for demokratiet

Mens demokratikjempere i den arabiske verden frykter prestestyret skal ta diktatorens plass og Vladimir Putin utsettes for demokratiske sjokkbølger, forsøker EU å hindre at  folkestyret får grepet om utviklingen i Europa.

Det er ingen over og ingen ved siden av det vestlige demokratiet. Det har gått sin seiersgang verden over og skapt vekst, rettferdighet og bedre levevilkår for de fleste. Noe er i ferd med å endre seg. Dette året vil bli preget av at stadig flere i Vesten vil forbinde demokrati med urett og tilbakegang.

Like før årsskiftet opplevde Russlands mektigste mann, Vladimir Putin, en demokratisk rystelse. Nærmere 140 000 mennesker protesterte i Moskvas gater mot Putin og alt hans kontrollvesen. De vil ikke ha ham tilbake som president. Folket krever frihet og reformer. Putin er en hard negl. Alt tyder på at han vil ta grep for å holde demokratibevegelsen nede og sørge for at han blir valgt tilpresident igjen i vår. Det kan bli en dyrekjøpt seier. 2012 vil vise at de demokratriske kreftene hos vår mektige nabo i øst ikke lar seg knekke så lett.

Opprøret mot diktatorveldet i de arabiske landene var et av lyspunktene i 2011. 2012 vil vise om de makter å stable et levedyktig demokrati på beina i Tunisia, Egypt, Libya, Irak og Yemen. Faren er at ytterliggående islamistiske krefter vil sikre seg politisk makt og innføre sharialover og prestestyre etter modell fra Iran. Drømmen er at de utvikler et demokrati slik vi kjenner det fra Tyrkia. Her er 99 prosent av befolkningen muslimer, men politikken er ikke underlagt religionen. Tyrkia har de siste årene hatt en formidabel økonomisk vekst som har kommet store deler av befolkningen til gode.  

På kammerset i EU

I EU snakker alle varmt om demokrati og åpenhet. På kammerset i EU kan en snakke åpenhjertig om demokratiet som et problem og folkestyre som en risikosport. Er det noe folk i Europa er i mot, så er det kraftige kutt i offentlige utgifter som fører til bunnløs fattigdom og elendighet. Det var nettopp det EU-lederne ble enige om på toppmøtet i desember. I år skal det kuttes til den store gullmedaljen i et fortvilet forsøk på å berge seg unna gjeldskrisen, redde euroen og bevare det EU de har bygget opp. Det er nok av sindige fagøkonomer som hevder EUs statsledere bare gjør vondt verre i sine bestrebelser på å bøte på skadevirkningene etter at de innførte euroen uten å be landene gi fra seg retten til å styre over egen økonomi.

Det andre folk i Europa er i mot, er å overføre mer makt fra egen nasjonalforsamling til EU i Brussel.  Også dette ble EU-lederne enige om i desember. Det var bare Storbritannias statsminister David Cameron som mente nok var nok. Han mente selv å løfte demokratiets fane. I praksis fører han den samme ”kuttpolitikken” som i EU på hjemmebane.

Elitisme

Sjefen i Europarådet, Thorbjørn Jagland, sa til Dag og Tid før jul at det som skjer i EU er uttrykk for at sivilisasjonen i Europa har nådd et høyt nivå. Det lukter elitisme lang vei av uttalelsen. Verden roper etter forpliktende internasjonalt samarbeid og kutt i velferdsordninger er nødvendig i flere land. Problemet er at en stadig større del av befolkningen i land etter land vender seg mot det politikerne i EU vedtar. Det er grenser for hvor stort demokratisk underskudd EU kan leve med før hele prosjektet havner i grøfta.

Fattigdommen i Europa brer om seg som ild i tørt gress. I Hellas er det folk som sulter og dør av mangel på medisiner. Det kan bli behov for regelrett nødhjelp til grupper i europeiske land. Når arbeidsløsheten biter seg fast og rammer nærmere 50 prosent av de unge flere land, vil det få sitt utløp i et sosialt opprør en kan miste kontrollen over. Høyreorienterte, antidemokratiske krefter vet å fiske i rørt vann.

Utviklingen i de vestlige landene de siste 10-15 årene preges av at de rike er blitt voldsomt mye rikere og at det blir stadig flere fattige. Det er så udemokratisk det kan få blitt. Store grupper vil ikke finne seg i det lenger. Den sosiale uroen vil gjøre vondt verre. Det ligger an til at 2012 blir et år der demokratiet i Europa blir satt på harde stresstester.