Leger trues til taushet

Nå må helseministeren riste sykehusledere rundt om til fornuft. Man truer enkelt og greit ikke leger som er kritiske til ledelsen disposisjoner med sparken slik de gjør i Helse Førde,

Etter at stormen «Dagmar» herjet på Nordvestlandet, kritiserte overlege Arne Järnbert kriseberedskapen ved Nordfjord sykehus. Da sendte fagdirektør Hans-Johan Breidablikk en e-post der han han ba om at Järnbert ble beordret til et møte for å forklare seg, «ved å gå til media igjen bør han isteden ut av organisasjonen snarest», het det i e-posten som VG fikk fatt i. Direktør Jon Bolstad klarte å ro saken i land ved å si til VG at Breidablikk ikke burde ordlagt seg slik. Men det var nå slik han ordla seg. Det viser hvilken holdning ledelsen har til de som ytrer kritikk offentlig. 

Det kan godt være Järnbert er helt på jordet med det han mener. Da får de si det. Ansatte som kritiserer ledelsen har ingen rett til å bli tatt på med silkehansker. Det er bare å kjøre på med argumenter. Et realt verbalt slagsmål er langt å foretrekke framfor å forfølge ansatte arbeidsrettslig for meningene sine.

I dag forteller NRK at en ny overlege, Henrik Berg, ved Nordfjord sykehus har fått brev fra ledelsen i foretaket der det heter at han kan miste jobben om han fortsetter å kritisere at viktige funksjoner ved sykehuset forsvinner.

«Samlet sett konkluderer arbeidsgjevar med at du har brote grunnleggjande krav til lojalitet i arbeidsforholdet. Dersom liknande forhold, som her er gjennomgått, gjentek seg, vil arbeidsgjevar vurdere oppseiing eller avskjed frå stillinga di i HelseFørde HF», heter det.

Berg anklages for å spre usikkerhet og frykt hos pasienter for at de får et langt dårligere helsetilbud som følge av den omstilling som skjer. Det må Berg ha lov å mene. Han har endatil rett til å hevde at ledelsen gjør en dårlig jobb. Lojaliteten til arbeidsgiver betyr ikke at du skal la være å si offentlig det du mener.

Leger ved Oslo Universitetssykehus har også hevdet at en fryktkultur er i ferd med å bre seg i sykehuset. De påstår at leger vegrer seg for å si i fra. Når det gjelder OUS synes ikke det å være tilfelle. Her uttaler jo leger seg hele tiden om negative konsekvenser for den omstillingen som skjer. Det lever vi godt med.

Denne saken bør Den norske legeforening ta fatt i. Når Helse Førde har gått til det skritt og gi en skriftlig advarsel, er det grunnlag for å prøve saken rettslig. Det ser ut til å være et behov for å slå fast hvilke grenser som gjelder for en leges ytringsfrihet. Sykehusledelsen i Helse Førde mener tydeligvis at ytringsfriheten må begrenses av plikten til lojalitet overfor arbeidsgiver.

Vi kan ikke se at det disse to legene har sagt offentlig er i nærheten av det som kan betegnes som illojalt. Overleger må vi regne som vanlig ansatte. De er ikke ledere. Hvis det hadde vært ledere som hadde kommet med denne typen kritikk, burde de kunne blitt fratatt jobben som leder og fortsatt som vanlig ansatt.

Det kan stilles andre krav om lojalitet til ansatte i konkurranseutsatte virksomheter. Her vil det ikke bli godtatt at ansatte kritiserer arbeidsgiver offentlig fordi dette vil skade bedriften. Konkurrentene vil utnytte det. Kunder kan trekke seg unna.  Det offentlige er underlagt politikernes kontroll. I siste instans er det  folket som bestemmer.  I politikken er delte meninger regelen, ikke unntaket.

Nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, mener det rår en fryktkultur innen helseforetakene og frykter dette kan gå ut over tryggheten til pasientene

– Det skal ikke være slik i helsevesenet i Norge at dei som arbeider der ikkje har vanleg ytringsfridom. Ein bør ha ein opeheitskultur der tilsette tvert om blir oppmode til å delta i samfunnsdebatten, sier Toppe til nettstedet aevar.no

Mer er det ikke å si. Hvis Helse Førde vil vi skal mene noe annet enn at de er fullstendig på jordet, bør de offentliggjøre alle sakens fakta. Vi kan ikke utelukke at denne saken har sider som vi ikke har fått med oss.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bør raskt ta fatt i saken og sette skapet på plass. Vi kan ikke ha det slik at den ene legen etter den andre trues med å få sparken fordi de sier det de mener.