Styret som fikk sparken

Helseministeren sparker styret og satser på at nye koster i Helse Midt-Norge skal løse den politiske floken hun er viklet inn i. Det er verd et forsøk, men bråk må en regne med uansett.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bestemt seg for å skifte ut alle de ni eieroppnevnte styremedlemmene i Helse Midt-Norge. Det er overraskende. Vanligvis nøyer en eier seg med å skifte ut deler av styret inklusive lederen dersom en ikke er fornøyd med styrets innsats. Når hele styret skiftes ut, er det nærliggende til å tro at de har gjort en elendig jobb. Det inntrykket ønsker ikke Strøm-Erichsen å bidra til. Hun gir ingen uttømmende begrunnelse for hvorfor hun skifter ut hele styret. Det har vært «intern uenighet» og hun ønsker å «starte på nytt». Det er alt hun vil si.

At det er intern uenighet i et styre, er så normalt som det kan få blitt, i alle fall når det gjelder sykehusstruktur i Midt-Norge. Det er under normale omstendigheter ikke «utskiftningsgrunn». Men det er ikke normale tilstander i alle deler av Helse Midt-Norge for tiden.

Saken er at både Strøm-Erichsen og de som er satt til å styre helse Midt-Norge har kjørt seg fast. Det toppet seg i striden rundt sykehusene i Molde og Kristiansund. Helseministeren ble beskyldt for løftebrudd da Molde sykehus ikke fikk tillatelse til å gjennomføre sin prosjekterte utbygging. Det er lekket ut interne notater fra styringssamtaler mellom Helse Midt-Norge og departementet. Utredninger, intensjoner, planer, politiske føringer og vedtak er sauset sammen. Når flokene blir store og mange skal forsøke å løse dem, kan det floke seg til fullstendig.

Sjefen styrer Helseministeren er sjefen. Den politiske sjefen har alltid rett når slike situasjoner oppstår. Det er ikke snakk om at hun eller departementet har gitt uklare signaler. Det fremstilles motsatt. Regjeringens sykehuspolitikk ligger fast og det henvises til tydelige styringsdokumenter. «Tar grep om Helse-Norge: Krever full lojalitet» – er tittelen på forsiden av Dagsavisen i dag. Nettopp slik er det Strøm-Erichsen ønsker å framstille det. Hun framstår som en handlekraftig minister som setter inn et nytt styret som skal gjennomfører det hun vil. Endelig. Nå skal det bli orden på sakene i Midt-Norge også, liksom.

Hadde det vært så enkelt. Saken er at det er og blir dyp uenighet om hvordan sykehusstrukturen i Midt-Norge skal være. Kristiansund og Molde står klar til å slåss som hund og katt når det på nytt dukker opp et forslag som berører de to sykehusene.

Det er selvsagt lov å håpe at et nytt styre skal klare å komme opp med løsninger som kan samle en helseregion preget av indre strid. Det er ikke noe å si på at helseministeren vil prøve et styre med blanke ark og nye fargestifter. Det det nye styret lander på, kan gi større legitimitet enn det gamle styret der det etter hvert hadde hopet seg opp for mange spenninger. Så det er bare å ønske det nye styret lykke til.

Politikere i styrene

I starten var det ikke politikere i styrene for helseforetakene. Her skulle det sitte profesjonelle styremedlemmer, men SV og Sp maste seg til en ordning der det også skulle sitte politikere i styrene.  Det er imidlertid ikke meningen at de politisk oppnevnte, skal opptre som politikere pleier å gjøre. De skal ikke ta lokalpolitiske hensyn. De skal tjene staten, ikke velgerne. I et slikt perspektiv er det underlig at Ap i Trøndelag allerede har klaget over at styret ikke har medlemmer fra deres område. Til det svarer Strøm-Erichsen at det ikke er meningen at styre skal representere politiske partier eller geografiske områder. -De skal gjennomføre Stortingets og regjeringens helsepolitikk på en best mulig måte for innbyggerne, sier hun. Vi får tro at de medlemmene hun nå har valgt ut til å sitte i styret for Helse Midt-Norge, vil bestå denne prøven.

Styret i Helse Midt-Norge får nå i oppgave å finne løsninger som er faglig forsvarlige og politiske spiselige. Det er valg om et og et halvt år. Styret har ikke all vedens tid på seg. En bør gjøre unna det bråket som vil måtte komme i år. Det bør kunne roe seg ned i 2013 slik at helseministeren midt i valgkampen på nytt ikke må komme til Molde og bli pepet ut.