Sex og tillit i Venstre

Om det var voldtekt eller ikke, er ikke avgjørende. En nesteleder på 39 år som har sex med ei jente på 17 år i partisammenheng har begått et tillitsbrudd og er politisk død. Trine Skei Grande har bestått prøven. Dette vil ikke skade Venstre.

Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, vil ikke være med på at han voldtok den 17 årige jenta som han hadde sex med på fylkesårsmøtet i Rogaland. Jenta mener hun ble tvunget til å ha sex med nestlederen. De skal begge ha vært beruset. I slike saker er det ikke uvanlig at påstand står mot påstand. Når en er beruset er dømmekraften svekket. Et nei blir ikke oppfattet som et nei. Et ja var ikke ment som et ja.

Jenta mener hun er blitt utsatt for en straffbar handling og har anmeldt forholdet. Om bevisene holder i en rettssak, er det ingen som vet.

I Venstre har de ikke et klart regelverk som forteller hva som skal skje i slike situasjoner. Venstres Trine Skei Grande og de andre lederne i Venstre har håndtert saken på en god måte. De har tatt saken på ramme alvor, og jentas bistandsadvokat sier jenta er fornøyd med den måten partiledelsen har taklet saken på. Trine Skei Grande og andre i partiet har også hatt kontakt med Solum Larsen som har brutt sammen og er innlagt på sykehus.

Tillitsbruddet

Solum Larsen er ikke permittert som nestleder, slik ofte er konsekvensen når slike saker dukker opp. Han har sluttet. Det betyr ikke at Venstre har tatt stilling til om Solum Larsen har begått en straffbar handling. Han har begått et tillitsbrudd, sier Trine Skei Grande. Det er ille nok. Hun og andre i Venstre har ikke tillit til en nesteleder på 43 år som på et partiarrangement har sex med jente på 17 år som er medlem i Unge Venstre.

Helge Solum Larsen mangler dømmekraft. Han leverer ikke i henhold til de etiske standardene som skal gjelde i Venstre. Hvor mye alkohol han eller jenta hadde drukket, er ikke avgjørende. Alkohol kan aldri brukes som unnskyldning.

Helge Solum Larsen var en dyktig politiker,men det er ikke et stort hull som skal erstattes. Det burde ikke by på store problem for partiet innen kort tid å skaffe seg en ny nestleder.

Velgerne kommer ikke til å straffe Venstre. Det kan til og med være de vil vinne stemmer på at vi denne gangen ser en partiledelse som takler en sexskandale på en skikkelig måte. Og det uten et regelverk å holde seg til.

Denne saken handler ikke om politikk. Det handler om en nestleder som sviktet. Det forstår velgerne. Derfor har Venstre intet å frykte.

Hadde dette skjedd i Frp, ville mediene skrevet at Siv Jensen måtte ta et oppgjør med en ukultur i partiet. I hvilke parti det er mest og minst ukultur som fører til sexovergrep, har ingen oversikt over. Det er ikke grunn for å gjøre denne saken til en «kultursak». Ikke ut over det at alle partier effektivt bør sørge for at det ikke inntas for mye alkohol på partiarrangementer. Desto mer alkohol som drikkes, desto flere uansvarlige handlinger skjer. Sammenhengen mellom alkoholbruk og uønsket sex eller voldtekt er dokumentert så det holder.

Ordføreren

Ordfører Rune Øygaard (A) i Vågå ble siktet i en overgrepssak høsten 2011. Først ville han ikke ta permisjon en gang, men etter hvert innså han at det var nødvendig. Han nekter for at han har hatt sex med den unge jenta.

Bård Hoksrud (Frp) trakk seg fra alle verv da det ble kjent at han hadde kjøpt sex i Riga. Han har fortsatt som politiker.

Da anklagene om seksuelle overgrep ble kjent, trakk Trond Birkedal (Frp) seg umiddelbart fra alle politiske verv.

At man trer ut av sine verv når man er under etterforskning, er vanlig. Om tiltale også skal bety at en dør politisk, er en annen sak. Terje Søviknes har gjortpolitisk comeback etter at han i 2001 trakk seg fra alle verv etter å ha hatt sex med ei jente på 16 år under et partiarrangement.

Om velgerne fortsatt vil la seg representere av Bård Hoksrud, er ennå ikke avklart. Ikke alle Frp-velgere ser særlig alvorlig på at noen kjøper sex i utlandet, selv om det er ulovlig. Men det finnes ikke Venstre-velgere som ikke synes at det Helge Solum Larsen har foretatt seg, er langt over grensen. Derfor skar Trine Skei Grande igjennom. Her er det ikke snakk om å avvente hva politiet kommer fram til. Hun vil ikke ha en nestleder som opptrer slik Solum Larsen har gjort. Tilliten er brutt. Og saken vil snart gå over for partiet – og vil plage jenta og Solum Larsen i årevis.