Vettskremte Hellas

Politikerne i Hellas tør ikke annet enn å kjøre seg selv lenger ned i grøfta. Det neste kan bli et sosialt opprør som kommer ut av kontroll, men mindre det presenteres en politisk løsning som kan gi folk håp.

Politikere og pengefolk verden over puster lettet ut i dag. Seint i går kveld vedtok det greske parlamentet den innsparingspakken som EU, lånegivere og Det internasjonale pengefondet (IMF) har krevd. Dermed har euroen styrket seg, oljeprisen øker og en kan regne med en viss oppgang på børsene. Krisen er over ennå en gang.

Spørsmålet er hvor lenge «freden» varer. Rundt 100 000 mennesker protesterte i Atens gater i går. Det ble kastet bensinbomber mot politiet og det ble utkjempet regelrette slag. Det er gjort skader for titalls, hvis ikke hundretalls av millioner. Håpløsheten brer seg.  

Gårsdagens tumulter var nok ikke folks siste fortvilede forsøk på å gi uttrykk for sin misnøye. Befolkningen har ikke merket konsekvensen av kuttene enda.  Arbeidsledigheten blant unge er nå på over 20 prosent, og 50 prosent av de unge er uten jobb. Til tross for kutt, oppnår en ikke balanse. 2012 kommer til å bli verre enn 2011. Det er ingen som våger å lage kurver som viser når Hellas skal komme i pluss. Det snakkes om at det kan gå 10 år før forholdene bedrer seg.

Blir verre

Finansmannen Georg Soros, sa i helgen til Der Spiegel at den politikken EU under ledelse av Angela Merkel fører, vil ende i katastrofe. Han spår Europa vil kastes inn i en depresjon som ligner på den vi hadde på 1930-tallet. Han mener et land ikke kan belastes med skyhøye kriserenter som Hellas har fått og at kuttene ikke vil bedre situasjonen.

Det er Angela Merkels kuttmedisin hele EU satser på. Angela Merkel vil ikke noe annet.  Det har oppstått en hatsk stemning mot EU og Tyskland i flere land. I Hellas er det virkelig ille. Blant folk trekkes paralleller til nazismen. Tyskland anklages for å ville knekke Hellas.

Et flertall av de greske politikerne konstaterer nøkternt at de uansett ikke vil komme utenom de kuttene som nå er vedtatt. Går landet konkurs, blir det enda verre. Men det kan gå kortere tid å komme seg på beina igjen, dersom en må ut av euroen. Det er ingen ledende politikere som står fram med dette som det beste alternativet. Grunnen er at det er et flertall i befolkningen som vil beholde euroen. Å forlate euroen er å bevege seg ut i det ukjente. Ingen vet om det vil bli bedre eller verre.

Men det gjenstår kutt for ytterligere 25 milliarder kroner for at EU og IMF skal godkjenne krisepakken og la landet får en ny krisepakke med lån 20. mars. Før sommeren kan en ny krise være på gang. Det avhenger av det politiske klima som nå er ferd med å utvikle seg.

Nytt valg

Det skal være valg i april. Det er ikke godt å vite hva det kan bety. Hellas er i realiteten satt under administrasjon. Det betyr at forskjellen partiene imellom blir mindre. Politikerne blir styrt. De er ikke de som styrer. Spørsmålet er om et eller flere parti våger å stå fram med et alternativ til det Hellas nå presses til. Da får folket et valg. Riktignok bi det et valg mellom to onder, men dog et valg.

Regjeringen må skaffe seg politisk legitimitet for å kunne gjennomføre den politikken EU og IMF krever. Det er gjennom en demokratisk prosess en kan hindre at uro fører til et sosialt opprør som kommer ut av kontroll.