Lav rente og skyhøye boligpriser

Finansforståsegpåernes jamring over at de bommet med hensyn til rentenedsettelsen, er det ingen grunn til å bry seg om. Det viktige er at Øystein Olsen kaster problemene med de skyhøye boligprisene i fanget på politikerne,

Det var opplest og vedtatt i lauget som kommenterer makroøkonomi og finanspolitikk at Norges Bank i går ikke skulle sette ned styringsrenten. Så valgte Norges Bank å sette styringsrenten ned med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Dette falt finansforståsegpåerne tungt for brystet. Det burde det ikke gjøre, for som gruppe er det ganske vanlig at halvparten av dem tar feil i sine spådommer. Men denne gangen var det enda flere som ikke treff med profetien sin. Da er det ikke annet å vente enn at de sier de ble overrasket. På kommentarplass i Dagens Næringsliv heter det at sentralbanksjef Øystein Olsen sprer forvirring.

Finansforståsegpåere operer ofte i flere roller. De liker seg i rollen som profeter. Det hører liksom med til jobben å ha meninger om hva som kommer til å skje. Samtidig er de meningsytrere som sier hva som bør skje. I noen tilfeller er de også aktører i et marked som har mye å tape eller vinne på hvordan utviklingen blir. Så vi trenger ikke bry oss alt for mye med hva de mener.

Føre var

konstaterer nøkternt at EU-landene sliter alvorlig med sine økonomiske problemer. Selv om den akutte eurokrisen er løst, er det ingen tegn som tyder på at EU-landene som helhet er på vei ut av krisen. Det er negativ vekst i flere land. Så renten i EU vil bli lav i lang tid framover.

Den norske kronen er i sterkeste laget og inflasjonen er for lav i forhold til det mål som er satt opp. Norsk økonomi isolert sett trenger ikke en rentenedsettelse. En rentenedsettelse kommer godt med for norsk eksportindustri, det bidrar til at internasjonale pengeplasserere ikke fristes til å kjøpe norske kroner og det har en positiv innvirkning på lønnsoppgjøret som snart starter opp.

Det som er negativt ved rentenedsettelsen, er at det kan bidra til at boligprisene øker enda sterkere. I forrige uke besluttet riktignok Fokus bank å øke boligrenten med 0,2 prosent fordi det er blitt dyrere å skaffe seg utlånskapital. Så det er ikke gitt at rentenedsettelsen vil føre til at renten på boliglån går nevneverdig ned, i alla fall ikke i første omgang. Virkninger er uansett den at boligkjøpere regner med lav rente i lang tid framover.

Både OECD og flere økonomiske eksperter mener at vi her i landet har en boligboble som fort kan sprekke. Boligprisene kan ikke vokse mot himmelen i Norge, mens utviklingen er en helt annen i omliggende land. Finanstilsynet har gitt bankene beskjed om å stramme inn på kravet til egenkapital og hvor mye en kan låne i forhold til inntekt. Det fører først og fremst til at det blir flere som ikke har råd til å kjøpe seg en bolig.

Grovt urettferdig

Norsk boligpolitikk er grovt urettferdig. Boligeiere beskattes lavt og en får en gigantisk rentefordel av å oppta lån. De som ikke har råd til å kjøpe bolig, kommer dårlig ut.

I Norge overinvesterer vi i eiendom fordi det er så lønnsomt. De gir en skjevutvikling i økonomien som kan slå til med bulder og brak når rentene en gang begynner å stige. Inntil den tid må politikerne ta ansvar for å føre en politikk som favoriserer boligeiere.

Nye boliger blir også stadig dyrere, fordi myndighetene kommer med stadig flere krav som øker byggekostnadene.

Politikerne prater, lite skjer. Tilstrømningen til pressområder vil øke. Det bidrar til økte priser både på kjøp og leie. Hvis en klarte å bli enige om å stille flere tomter til disposisjon i pressområdene, ville det hjelpe noe. Men også her går det tregt.

«Boligprisene er deres problem», sa Øystein Olsen til regjering og Storting i går. Han har helt rett. Det beste som kan skje, er at regjeringen viser mot og legger se ut med de som eier bolig. Det betyr at begrensninger i rentefradrag knyttet til bolig og økt skatt på eiendom. Det vil føre til at prisene går ned og forskjellene mellom de som eier bolig og leier bolig vil bli mindre.