Strøm-Erichsens lex Breivik

Helseministeren bryter med rettstatens ide når hun vil holde en fange i fengsel på livstid, ikke fordi han er en fare for samfunnet, men politiet tror at samfunnet er en fare for ham. Norge er da vitterlig ingen politistat.

-Min oppgave er å sørge for at vi har et lovverk om psykisk helsevern som ivaretar alles sikkerhet, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Det høres i første omgang aldeles utmerket ut, nesten omsorgsfullt. I virkeligheten er dette en begrunnelse for livsvarig fengsel som er en rettstat uverdig. Det er Andres Behring Breivik det handler om. Regjeringen vil helgardere seg. Hvis Behring Breivik blir dømt til straff slik han ønsker, er det ikke noe problem. Han regner med å tilbringe resten av sitt liv i fengsel og vil oppfatte seg som en politisk fange. Fra fengselet satser han på å få en posisjon i det høyreorienterte, innvandringskritiske miljøet. Han kan dømmes til fengsel, men ikke til taushet.

Hvis Behring Breivik dømmes til behandling, er det mulighet at han blir, om ikke frisk, så i alle fall mer normal. De to rettspsykiaterne Torgeir Huseby og Synne Sørheim mener han er paranoid schizofren. Klinikkoverlege Thor Kvakkestad ser ut til å mene det samme og vil sette Breivik på en dose langtidsvirkende psykosemedisin. Da vil han «vekkes opp» og sannsynligvis innse alvoret i de grusomme handlingene han har gjort. Hvis så skulle skje, vil altså en psykiater kunne erklære ham frisk. Da skal han ikke holdes i fengsel med mindre det er fare for at han fortsatt er en fare for samfunnet. Det er det i siste instans domstolene som tar stilling til.

Politiet avgjør

Dette er ikke godt nok for regjeringen. Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har foreslått en lovendring der folk som har begått straffbare handlinger skal kunne holdes innesperret, ikke av hensyn til at de er en trussel for samfunnet, men at samfunnet er en trussel mot dem. Dette skal ikke en domstol avgjøre. Avgjørelsen skal overlates til politiet.

Dette er ytterst tvilsomt. En politistat kjennetegnes av at politiet har så store fullmakter at de kan ta seg til rette. Her skal altså politiet suverent råde over et annet menneskes skjebne. Hvis Behring Breivik behandles ut av psykosen og tilbringer 25 år i fengsel, så skal altså politiet kunne avgjøre at han må sitte inne enda 25 år fordi det er en fare for at noen vil skade ham eller ta livet av ham. Hvis andre er i slik fare, får de beskyttelse. Men her er det altså snakk om at beskyttelsen skal gis i form av fengsel på livstid.

En slik «lex Breivik» kan selvsagt også brukes mot andre som begår alvorlige forbrytelser. 

Koker i opinionen

Dette er en stor endring i straffesystemet. Den slag endringer bør diskuteres på et prinsipielt grunnlag og ikke i tilknytning til en enkelt sak der det koker i opinionen.  Nå har en satt høringsfrist på noen få uker og en legger opp til at lovendringen skal bankes igjennom i Stortinget før det faller dom i saken om Breivik.