Støre som advokatmat

Dagbladet har tauet inn en advokat som mener at Jonas Gahr Støre er inhabil. Det er så forutsigbart som det kan få blitt. Advokater lever av å levere meninger til den som betaler.

Advokat Lars Trygve Jenssen knyttet til Kvale, det advokatfirma Dagbladet bruker ved ulike anledninger, konkluderer med at Jonas Gahr Støre var inhabil da han behandlet søknaden fra Norges Rederiforbund om å opprette et senter for nordområdelogistikk. Jenssen mener vennskapet med Felix Tschudi gjør Støre inhabil. Han baserer seg på det pressen har skrevet om saken og de opplysninger Utenriksdepartementet og Støre selv har gitt.

At Dagbladet får sin egen advokatforbindelse til å mene at Støre er inhabil, bør ikke være særlig overraskende.  Det som ville vært overraskende, var om Jenssen ikke hadde ment han var inhabil. I denne saken må Dagbladet nærmest regnes som en part. De har vel nå publisert nærmere 30 sider om saken, og Støre bryr seg ikke. Han gjentar det han sa første dagen saken ble kjent, og har holdt fast på det.

Det er et nytt trekk i mediebildet at mediene selv betaler advokater for å få fram de argumentene de ønsker. Det er grei skuring. Advokater får en jo langt på vei til å mene det en selv mener. De er betalt for å gi juridisk støtte til den som betaler. Slik sett er Lars Trygve Jenssen en studie i inhabilitet

Han har levert et greit partsinnlegg. Svakheten med kronikken hans, er at han ikke drøfter ulike avgjørelser om habilitet som Lovavdelingen i Justisdepartementet har kommet med. De ville vist at det kun er nære vennskap som rammes av habilitetsreglene. Jenssen gjør jobben sin og synser om hvor viktig denne saken er og hvor nødvending det da er at man er særdeles nøye med å sjekke sin habilitet.

Om Dagbladet kommer noe videre med å ha tauet en betalt jurist inn i spaltene, er tvilsomt. Det kan vel være en eller annen jurist som føler seg kallet til å mene at Jenssen tar feil. Hvis Støre blar opp, vil advokater stå i kø for å hevde at han er habil til tusen. Det vil ikke Støre gjøre. Det er ikke noe poeng å skaffe seg juridiske krykker. Han står på egne bein. Han tok en avgjørelse for fire år siden. Den holder han fast på. Han kan med loven i hånd hevde at det er ham selv som skal ta initiativet til å sjekke sin habilitet. Hvis andre mener han gjorde feil, dem om det. Han mener selv han gjorde rett.

Stortingets Kontroll og konstitusjonskomité har minnet om at de også kan få Støres habilitet sjekket om han ikke selv vil sørge for det. Da må de for all del huske å legge ut et offentlig anbud, slik at de ikke går i samme fella som en del av de statsrådene de nå skal granske. Sannsynligvis er de kloke nok til ikke å drive spillet så langt. Dette handler vitterlig nå om politikk, ikke jus.

Uansett hva komiteleder Anders Anundsen (Frp) og Per Kristian Foss (H) finner på, vil det ikke spille noen rolle. De konkluderte med at Støre burde ha sjekket sin habilitet samme dag som Dagbladet skrev om saken. Så alle har visst hva de kommer til å lande på lenge før Støre har fått forklart seg.

Er det som er i stand til å snakke for seg, er det Jonas Gahr Støre. Det blir litt av en forestilling når han skal møte i Stortinget for å bli kontrollert. Lite tyder på ta han kommer med beklagelser. Sannsynligvis vil ha levere et saftig forsvar for det han har sagt og gjort.

Støre har nok også en høne å plukke med Dagbladet. Han finner nok en anledning til å fleske til mot Dagbladet for det han vil kalle en «journalistikk, ikke styrt ut fra fakta, men der en sprer uklarhet og forvirring om de faktiske forhold».

Når en avis driver et kjør mot Støre slik Dagbladet gjør, blir en etter hvert opptatt av å oppnå noe utover det å belyse et problem eller avdekke forhold noen mener er kritikkverdige. Det «største» en avis kan oppleve, er å rive en statsråd ned fra taburetten. Det nest beste er at statsråden beklager slik at det blir tydelig for alle og enhver at avisen hadde rett og at de har gjort en god jobb. I Støres tilfelle er det ikke godt å vite hva som blir resultatet. Han sitter fjellstøtt. For Støre ligger det heller ikke å prøve seg i rollen som offer.

Martin Kolberg som er Aps fremste i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, gjorde  i en samtale med Aftenposten før påske det klart at han nå vil ta av seg hanskene. Han nekter å være med på et politisk kjøre mot Ap- statsråder under dekke av å drive kontroll. Det kan være andre enn Støre som trenger en oppegående Martin Kolberg med hanskene på ved sin side.