Bønder mot Sp

Sps eksistensberettigelse ligger i å sikre bønder og bygder levelige vilkår. Bruddet i jordbruksoppgjøret er derfor jevngodt med et uår for partiet. De rødgrønnes strategi med å la SV og Sp holde det gående med snakk i møte med sine kjernevelgere, har slått feil, skriver redaktør Magne Lerø.

Da klimameldingen ble lagt fram for noen uker siden, jublet SV og deler av miljøbevegelsen for å ha vunnet fram med kravet om at to tredjedeler av kuttene i CO2-utslipp skal tas her hjemme. Det var en seier på «målplanet». Men hvordan vi skal klare å kutte to tredjedeler innen 2020, er helt i det blå i klimameldingen. Men SV var fornøyd med at de hadde vunnet kampen om målet. Ap mente de kunne leve med det , og at SV burde være fornøyd med en målseier. Praksis er noe annet.

Slik SV vant fram i klimameldingen, har Sp vunnet fram i landbruksmeldingen. Her settes den nemlig ambisiøse mål om økt norsk matproduksjon. Landbruksminister Lars Peder Brekk og kommunalminister Liv Signe Navarsete har snakket varmt om behovet for og viljen til å gi bøndene et løft. Bøndene begynte å tro på en ny giv i landbrukspolitikken. Forventningene økte. De steg faktisk over alle støvleskaft. Det ble klart da de presenterte kravet før årets jordbruksoppgjør. De ville ha en lønnsøkning på 50 000 kroner. Lørdag gjorde Norges Bondelag og Norges Bonde og småbrukarlag det klart at tilbudet fra staten var så pass dårlig at de ikke så noe poeng i å forhandle om det en gang. Regjeringen tilbud var på 13 000 kroner.

Hvis de hadde sagt ja til forhandlinger, kunne de nok ha fått noe mer. Men neppe mye mer. Istedenfor velger de å avstå for noen tusenlapper for å få markert sin misnøye mot regjeringen. I går stengte de noen riksveier slik at en fikk oppslag i Dagsrevyen. Det blir mer bråk i dag. Ved å aksjonere håper de å vinne forståelse i opinionen. Det bør de ikke regne med. Folk reagerer mot det de oppfatter som ulovlige aksjoner som rammer tilfeldige.

Hvis ikke bøndenes aksjoner går ut over alle rimelighetens grenser, er de ikke noe stort problem for Ap. Bøndenes aksjoner  rammer Sp. Lars Peder Brekk mener tilbudet i år var historisk godt Uttalelsens provoserer bøndene. Sps toppolitikere og bøndene befinner seg tydeligvis i hver sin verden. Etter at Brekk og Navarsete har vært ute på  bygdene og skapt forventninger om en ny giv i jordbrukspolitikken, har de vendt hjem til regjeringskontorene preget av økonomisk bekymring. Jens Stoltenberg er redd for at utviklingen i Europa kommer ut av kontroll og at det vil ramme Norge sterkt. Han maner derfor til forsiktighet med pengebruken. Når revidert nasjonalbudsjett legges fram i morgen, vil det ventelig vise at en legger opp til å stramme inn på bruken av oljepenger. I denne situasjonen har ikke regjeringen  noe ekstra å gi til bøndene.

Liv Signe Navarsete antydet i NRKs Politisk Kvarter i dag at lønnsoppgjøret i offentlig sektor også kan bli krevende. Det er det ingen grunn til å tvile på. Også her er det fremmet en del skyhøye lønnskrav. Staten har ikke tenkt å gi ved dørene. Kommunene har ikke penger. Ingen bør bli overrasket om det blir streik i offentlig sektor i år.

Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sier de ikke vil forhandle med staten fordi det staten tilbyr ikke vil snu nedgangen, øke matproduksjonen eller bedre rekrutteringen til næringen. Da kan det like godt være det samme.

Sp, bøndenes og bygdenes parti, kan notere seg for et gedigent nederlag, og det på et område der det forventes at de skal levere. Noe vil si det så enkelt at grunnen til at Sp skal sitte i regjering, er å sikre gode jordbruksoppgjør.

Det som ikke skulle skje, har skjedd. Det er så ille som det kan få bli for et parti som ligger nær sperregrensen på meningsmålingene.