Bannlysing av regjeringsbygget

For Ludvig Nessa er det blitt en vane å bannlyse regjeringsbygget. Når han nå leker Gud og knytter det til 22.juli, blir det ganske usmakelige. Men det er ikke mye å bry seg om,.

Ludvig Nessa har tenkt, eller fått en ide, er vel rettere sagt. Han mener terrorbomben 22. juli kan ha vært en konsekvens av den norske abortpolitikken. Han har «lyst regjeringsbygget i bann» en rekke ganger. Han er ikke så selvbevisst at han mener han denne bannlysningen har vært en medvirkende årsak. Det er ikke han som har gitt Anders Behring Breivik ideen til å bombe hele regjeringskvartalet. Ludvig Nessa befinner seg i en religiøs forestillingsverden som gir de merkeligste utslag når tankegods herfra løftes ut i  offentligheten. Da blir det langt verre enn det egentlig er. Folk blir forbannet, rister oppgitt på hodet eller sier ”stakkars mann”, alt ettersom. Nessa og hans støttespillere arrangerer 13. juni hvert år en sørgemarsj på årsdagen for vedtaket om å tillate selvbestemt abort i Norge. Her er det blitt en tradisjon å lyse  regjeringsbygget i bann. I følge Dagen  tror abortpresten at norsk abortpolitikk kan «ha forløst krefter» som forårsaket terroren 22. juli. Dette er jo en vill spekulasjon. Men i  en religiøst kontekst kan man tenke slik uten at det virker så brutalt som det virker på folk som ikke kjenner denne forestillingsverdenen.

Når Nessa og hans hoff samles 13. juli pleier de i tillegg til bannlysningen også forsøke å fire flagget utenfor regjeringsbygget på halv stang, men hvert år er de blitt stoppet. – I fjor da vi kom dit, sto politiet allerede klar og ventet på oss. De har brukt mye ressurser for å hindre at flagget ikke ble firt på halv stang, men en bil med sprengstoff kunne de ikke hindre. Så vi ser at Gud kan gjøre folk blinde også, sier Nessa til den kristne avisen. Her ser vi Nessa som polemiker i aksjon. Han er helt ramm når det gjelder å knytte saker som ikke har noe med hverandre å gjøre, sammen.

 

Nessa sier norske myndigheter tar livet av like mange barn gjennom aborter hver dag som Breivik tok livet av på Utøya.- Når de dreper barn i tusentall hvert år, så er det en galskap som må straffe seg på en eller annen måte, sier Nessa til Dagen. Nessa nøyer seg med å si at han ikke kan utelukke at norsk abortpolitikk er årsak til 22. juli: – Jeg gjør mine tanker, men tør ikke å være påståelig. Men Guds veier kan ofte være uransakelige. Jeg ser ikke bort fra at det kan ha vært det. Ludvig Nessa har i likhet med Børre Knudsen og en del andre valgt provokasjonen som våpen for å nå fram i offentligheten med sitt anliggende. De vet hvordan mediesamfunnet fungerer, og det har aldri manglet på presseoppslag. Resultatet er at en et overveldende flertall tar avstand, men et ørlite mindretall gir sin støtte.

Abort engasjerer verden over. Andre land har langt mer ekstreme motstandere enn  Ludvig Nessa.

Det Ludvig Nesa sier til Dagen er ikke spesielt overraskende. Det ville vært mer overraskende om han hadde sagt at 22.juli ikke har noe med abortloven å gjøre. I fjor fikk Per Haakonsen kjørt seg fordi han antydet at man kunne se på 22. juli som uttrykk for Guds straff.

Forstillingen om at ulykker skyldes Guds straff er ikke et fremmedelement i religioner. Men religioner utvikler seg. De er ikke en statiske størrelser. Forestillingen om at Gud straffer gjennom ulykker har de kirkesamfunnene forlatt. Den norske kirke lærer det motsatte. Gud er ikke en som løper rundt for å forårsake passende straffer.

Ludvik Nessa er en prest som har sporet av. Andre kristne må få slippe å bli slått i hardkorn med ham. Han må då drive på. Han har ytringsfrihet som alle andre.

Hva han tenker bør han holde for seg selv, eventuelt dele med sine aller nærmeste tilhengere.