Kutt i sykelønnen

I Høyre leker de med tanken om å kutte sykelønna med 30 prosent. Det har noe for seg, men er lite realistisk i disse gode tider og der Høyre er opptatt av å vinne valget.

Programutvalget i Oslo Høyre vil kutte sykelønna med 30 prosent fra første sykedag. Flere Høyretopper sier til Dagsavisen at de støtter forslaget. Det er tvilsomt om det ender med at dette blir Høyres politikk. Først skal programutvalgets forslag behandles i Oslo Høyre. Deretter skal det videre til landsmøtet i mai neste år. Lederen av lokallaget, Nikolai Astrup, vil ikke konkludere, men mener det er rom for å stramme inn noe på dagens sykefraværsordning. Selv om sykefraværet er gått ned, mener han fortsatt det er for høyt.

Prisverdig

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner mener forslaget er prisverdig og minner om at vi har et dobbelt så stort sykefravær som i Sverige.

Det er Torbjørn Røe Isaksen som sterkest har profilert Høyres arbeids -og sosialpolitikk. Flere Høyrefolk synes retorikken er blitt for silkemyk. Bortsliping av skarpe kanter og myk retorikk ser ut til å være partiledelsens strategi på en rekke politikkområder. Det gir resultater. På InFacts måling for VG, som offentliggjøres i dag, går Høyre fram med 3,1 prosent til en oppslutning på 35 prosent. Det er 3,9 prosent foran Ap. Alt tyder på at partiledelsen vil kjøre videre på den strategien som gir så gode resultater. Det gjelder å ikke provosere store velgergrupper. Å legge seg ut med fagbevegelsen slik programutvalget for i Oslo Høyre legger opp til, er ikke en vinnerstrategi foran et valg.

Høyre finner nok et kompromiss. Det kan gå ut på at man fører inn i programmet at «dersom sykefraværet ikke blir redusert som følge av IA-avtalen og endringene i sykelønnsordningen som ble vedtatt i fjor, vil en vurdere å gjøre endringer i sykelønnsordningen». Da vet alle hvilke vei det vil gå.

Gradert fravær

Sykefraværet har gått noe ned. Nav-direktør Joakim Lystads mener det skyldes ordningen med gradert sykefravær. For de fleste er det positivt å jobbe litt selv om en er syk. Det viser seg at de som blir borte fra jobben for lenge, får større problemer med å komme tilbake igjen.

Det er ingen tvil om at vi vil få et redusert sykefravær dersom lønnen blir kuttet med 30 prosent når en er syk. Det er det ganske stor enighet om blant fagfolk på området. Hvis en blir utfør eller arbeidsløs, reduseres lønnen med mer enn 30 prosent. Så hva er egentlig argumentet for at ikke syke og uføre skal stilles likt? Hvis en er så heldig å ha arbeid, skulle en tro det var mer rettferdig at de med jobb burde ta et større tap enn uføre hvis de ikke kan jobbe. Grunnen for at det er som det er, er at det er de som er i arbeid som er den sterkeste gruppen. Det er disse fagbevegelsen først og fremst kjemper for.  Full lønn under sykdom ses på som en del av lønnspakken, som en rettighet myndighetene ikke kan ta fra dem. Derfor blir protestene sterke når noen vil røre sykelønnen. Politikerne har forsøkt flere ganger, men gitt opp. De endringer som blir gjort, er alle innenfor det LO og de andre fagorganisasjonene kan godta.

Skal det bli noen endringer, må det større kriseforståelse til. LO er ikke der. LO vil utfordre Høyre til å garantere at det ikke blir innført karensdager eller kutt i sykelønnen i neste periode. En garanti vil ikke Erna Solberg gi. 30 prosent kutt vil hun heller ikke gå til valg på. Hun vil skaffe seg et handlingsrom til å gjøre endringer i kommende periode. For behovet for å kutte i utbetalinger til de som ikke er på jobb, vil øke for hvert år. Til slutt blir det nok også endringer i den rike Norge også.