Røkkes beste kort

 Der Røkke flyr farlig i skyene, sørger Eriksen for smart bakkekontakt. 

Det er visst ikke grenser for hva en kan bruke de beste advokatene til. De duger visst også som konsernsjefer for store industriselskaper. Det er Øyvind Eriksen i Aker beviset på, selv om han med 64 poeng plasserer seg i nedre skift av norske toppsjefer.

Da Kjell Inge Røkke tauet inn sin faste advokat i BA-HR for å bli sjef i Aker, var det de som undret seg. 19 år som advokat kunne da vel ikke kvalifisere for en stilling som konsernsjef i en industribedrift? Røkke visste hva Eriksen dugde til.

Eriksen er mannen i dress som er en ener med tall, papirer og paragrafer. Om han har hatt på seg en kjeledress eller har peiling på teknologi, er det få som vet. Eriksen kom pent kledd inn i Aker utenfra. For Røkke var han mer enn nok innenfor. Det som var avgjørende for Røkke, var at han visste at Eriksen helt og full var «hans mann». Røkke visste Eriksen duger. Røkke er kjent for både dristige og ville ideer. Det siers Eriksen er en mester til å finne juridiske løsninger og finansielle løsninger for det Røkke vil oppnå. Der Røkke flyr farlig i skyene, sørger Eriksen for smart bakkekontakt.  

Må utfylle

Røkke vet han må ha an konsernsjef som utfyller ham. Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke var et radarpar, men temmelig ulike. Til slutt ville Gjelsten gå sine egen veier. Da Røkke måtte finne ny sjef for Aker-Kværner falt valget på en annen analytiker av første klasse, Helge Lund, men internt ble det harde tak mellom de to. Da Nils Arne Langøy var sjef i Aker, ble det sagt at jobben var å roe ned og styre Kjell Inge Røkke slik at han kunne få styre det han var bedre enn alle andre på. Eriksen ser ut til å ha den samme evnen til å utnytte Røkkes styrke og dekke opp for hans svakhet.

Røkke har temperament til tusen og kan føle både det ene og andre. Han må ha folk rundt seg som sikrer at beslutninger tas på et rasjonelt, ikke et emosjonelt grunnlag. Der Røkke har teft, har Eriksen beregninger og analyser. Når Røkke vil ta stor risiko, konfronterer Eriksen ham med worst case og best case.

Det har gått lang bedre med Eriksen i Aker enn det en del fryktet. Resultatene er gode (7,5) og han har gjennomført nødvendige omstillinger tilfredsstillende (7). Det er Røkke som er innovatøren og nytenkeren i Aker-systemet. Det holder med (6) for Eriksen.

Forvaltningsmessig

Eriksen kan ta beslutninger og bruke den makten han har (7,5). Han bedriver ingen bruk av makt for egen del. Eriksen har en forvaltningsmessig tilnærming til toppsjefsrollen. Han gjør det som trengs, når det trengs. Her er det systematikk og struktur som gjelder.

Han kan så visst snakke for seg, være tydelig og poengtert. Men han framstår ikke som en god  kommunikator (6,5). Det blir ikke trampeklapp etter Eriksen har hatt ordet., for å si det slik. Han informerer, men er ikke besjelet av trang til å få alle med seg til et mål.  

En viss reserverthet, hangen til det rasjonelle, fokus på de objektive størrelser framfor den menneskelige adferd gjør at han kommer dårlig ut på evnene til å motivere og bygge team (5,5). Det er noen få toppsjefer med utpregede analytiske evner som scorer like lavt som Eriksen.

De som får lav score på motivasjon kommer som regel ikke høyt på sosial teft, evne til å komme godt ut av de med folk eller opptre med sosial intelligens (5,5). Tall, strategier og paragrafer ser Eriksen tydelig. Menneskene og at det merkelige de kan foreta seg, har han ikke like klart blikk for. Det er en form for kontrollert avstandsledelse han bedriver. 

Verdiorientering

Hvis det er noen trøst, ligger Kjell Inge Røkke enda et poeng lavere enn Eriksen når det gjelder etiske bevissthet og verdiorientering (6,0).

Røkke er kjent for mange kontroversielle forretningsmessige transaksjoner hvor Eriksen har operert i kulissene. I «Tønne-saken» gikk Eriksen over streken. Fortsatt preger dette den vurdering flere gir ham. Derfor kommer han ikke høyere enn 6,5 i når det gjelder å bygge omdømme.

Det kan jo tenkes at Øyvind Eriksen har fått smaken på det konsernsjeflivet. Røkke steller godt med sine menn og lønner de bedre enn staten og Trond Giske liker. Røkke gjør som han vil. Men en gang vender nok Eriksen hjem til BA-HR fra det han vil betegne som en langt og krevende oppdrag for en meget god kunde. Vi ser ikke for oss at Eriksen sikler etter andre toppjobber i næringslivet. Det er Røkkes mann han har vært, er og skal være.