UNE-sjefen provoserer om asylbarna

UNE-sjefen ber om klar beskjed i forskrifts form om flere asylbarn skal få bli, ikke flere meninger og politisk ull for at SV skal slippe å tape ansikt. Det er politikernes fordømte plikt å være tydelig når det gjelder barns framtid og rettigheter.

 Direktøren for Utlendingsnemda (UNE) Terje Sjeggestad, sier til NRK at det ikke kommer til å bli så mange flere asylbarn som komme til å få opphold selv om regjeringen sier de skal ta mer hensyn til  barna.  Sjeggestad sier UNE, som er et domstolslignende organ, ikke skal la seg styre av politiske signaler. UNE skal operere på grunnlag av lov og forskrift. Hvis UNEs praksis skal endres, må UNE få tydelig og umisforståelig beskjed om det. I følge Sjeggestad skal ikke en stortingsmelding oppfattes som en instruksjon til statlige forvaltningsorganer.

Sjeggestad har helt rett. I en stortingsmelding varsler regjeringen hvordan man ser på utviklingen på et område og hva man akter å foreta seg for å endre en uheldig utvikling eller støtte opp om det som er positivt. En melding an varsle nye lover og forskrifter, for eksempel. Hvis Stortinget ikke vil endre lov og forskrift om asylbarn, er hovedbudskapet til UNE at man i hovedsak er fornøyd med den praksis som skjer. Et forvaltningsorgan kan og skal ikke forholde seg til flyktige politiske meninger. Forvaltningen skal sørge for lik behandling på grunnlag av lov og forskrifter.

Barn på flukt

Meldingen om barn på flukt er ikke lagt fram ennå. Det er usikkert om regjeringen rekker det før sommeren. Det vi har fått vite er at regjeringen vil at lengeboende asylbarn skal få en ny sjanse til å få opphold. Å gi noen ny sjanse uten at grunnlaget for vurdere opphold endres, kan skape falske forhåpninger. Barne­- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen sier regjeringen kommer til å pålegge innvandringsmyndighetene til å legge større vekt på hva som er i barnas interesser. Men så lenge meldingen ikke er lagt fram, vet vi for lite om hva den kan komme til å bety i praksis.

SV ser ut til å ha ført opp meldingen om asylbarna på listen over seiere de har vunnet. Etter å ha hørt Sjeggestads uttalelser, bør de tenke seg om. Sjeggestad er dreven i gamet og vet hva han gjør. Han vil provosere politikerne til å bli tydelige på hva de mener. Samtidig  forsvarer han UNEs interesser. Han vil ikke at UNE skal framstå som en hakkekylling. Det er det som kommer til å skje dersom politikerne bare ytrer en mening uten å gi beskjed om hva det skal bety i praksis. 

Justisminister Grete Faremo forstår utmerket at et forvaltningsorgan som UNE ikke kan bombarderes med kritikk for ikke å gjøre som Stortinget ber om. Faremo og Ap har ikke noe å si på dagens praksis. De vil ikke at de som ikke får positivt svar på opphold i Norge, skal bli her. De bør ut fortest mulig. Problemet for Ap er at de må finne på noe SV kan leve med.

Natan og de andre

Faremo og Ap har selvsagt ikke noe i mot at man finner en løsning for de mest profilerte asylbarna, Natan (7) fra Bergen, Verona (9) fra Rjukan og Neda (10) fra Dale. Om de skulle få opphold, stiller vel Inga Marte Thorkildsen med media på slep for å innkassere seieren. Men det vil dukke opp nye saker som SV kan kritisere UNE for. Terje Sjeggestad bare venter på uttalelser om at «UNE må skjerpe seg. De bryr seg ikke om det Stortinget vedtar». Og så har vi det gående.

Det hører ingen steds hjemme å sende barn som er født her, har bodd her i mange år og er integrert i det norske samfunnet, ut av landet. Har en ikke greid å få sendt disse ut, må de av hensyn til  barna få bli. SV og Ap må da klare å bli enige om grensen skal settes ved, tre, fire eller fem år, eventuelt med noen unntak.

Kompromisser som skaper forvirring er vi ikke tjent med. Sjeggestad har ikke noe i mot å la flere asylbarn få opphold. Han må bare få tydeligere beskjed enn i dag om hvem som skal få bli og hvem som skal sendes ut. Den slags tydelighet er det politikerne fordømte plikt å sørge for.