Kinderegg- forviklinger

Det er gode grunner for å stramme inn på markedsføringen av usunne varer for barn, men det går ikke å knuse Kinderegg slik Anne-Grete Strøm-Erichsen forsøkte på, mener Jens Stoltenberg som går nye veier med å frede Kinderegg og sette på plass sin egen statsråd på twitter.

Når politikere kommer  med et utspill for eksempel i form av en ny lov eller forskrift, kan en velge å snakke om bakgrunnen og hva en vil oppnå. Det er det som regel lett å få oppslutning om.  De som rammes av en lov eller tiltak, er naturligvis opptatt av hvilken virkning en lov vil ha for dem. De vil ha klar beskjed. Aktørene kan gjerne gi støtte til målet, men reservere seg mot tiltaket. Hvis de får en statsråd til å være tydelig men hensyn til konsekvens, kan det gi et godt grunnlag for å bekjempe en lov eller tiltak de ikke ønsker seg. Det er også betydelig lettere å få mediene interessert i «uheldige konsekvenser» framfor i og for seg akseptable mål. Lørdag fikk vi se et eksempel på dette.

Fedme er et økende problem blant barn. De  får i seg for stadig større mengder usunn mat og beveger seg for lite. Produsenter kappes om å lansere og markedsføre diverse usunne og helseskadelige produkter rettet mot barn. Det skjer i tilknytning til diverse barnetv-programmer. Barn utsettes for en markedsføringspress som bekymrer landets helsemyndigheter. De synes ikke lenger de kan sitte med hendene i fanget.

Kaptein SabeltannIS

Regjeringen vil nå ha et markedsføringsforbud mot usunne varer for barn. De ønsker blant annet å slå ned på usunn produkter der det følger med gaver, leker, kuponger eller samleobjekter. Det er i denne forbindelse helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Dagens Næringsliv åpner for at Kinderegg og Happy Meal kan bli forbudt.  Dag Kjetil Øyna, daglig leder i Norsk sjokoladefabrikkers forening, mener Kaptein SabeltannIs og DrilloIs i tilfelle må komme i samme kategori, for eksempel. Han mener, ikke overraskende, at  regjeringen vil ramme bransjen unødvendig hardt og at det blir fryktelig vanskelig å trekke grenser mellom det lovlige og ulovlige.

Så vanskelig er det da vitterlig ikke. Det er reklame der tilleggsprodukter kombineres med lovlige produkter det er snakk om. Ingen har foreslått at det ikke skal være mulig å reklamere for is og sjokolade her til lands.

Men når Dagens Næringsliv slår stort opp på første side lørdag at «regjeringen vil forby Kinderegg» skal man være temmelig politisk svaksynt for ikke å se at det bærer galt av sted. Dette lå an til å bli en snakkis, noe folk skulle riste oppgitt på hodet av. «Denne regjeringen, denne regjeringen, nå er de sunket ned på Kindereggnivå. Er det rart at de raser på meningsmålingene». Frp hadde nok lagt seg i startgropa, klar til å gyve løs.

Etter oppslaget i DN lørdag sendte Strøm-Erichsen og barne- og likestillingsminister Inga Marthe Torkildsen ut en felles pressemelding der de presisterte at det dreier seg om forbud mot markedsføring, ikke salg, og de begrunnet hvorfor det var viktig med nye tiltak for å beskytte barns helse.

Det tok ikke Jens Stoltenberg lang tid for å se hvordan dette ville ende. Han kontaktet Strøm-Erichsen lørdag og ga beskjed om at dette ikke ville være regjeringens linje. Da kunne ikke helseministeren gjøre noe annet enn å sende ut en ny pressemelding der hun sier at de ikke vil legge opp til å forby Kinderegg, Kaptein SabeltannIs eller Happy Mead». Hun sier i dag til DN at det hun sa lørdag ble helt feil og erkjenner at hun var upresis.

Meget presis

Saken er at hun var meget presis. Alle forsto hva dette dreier seg om. Så kan man være enig eller uenig. Forslaget til nye forskrifter som nå er sendt ut å høring, trekkes imidlertid ikke tilbake. Nå er det imidlertid god grunn til å stille spørsmål om hva regjeringen egentlig mener.

I helgen dukket det dukket det opp en melding på twitter fra Jens Stoltenberg der han gjorde det klart at «det er ingen god ide å forby Kinderegg. Det blir derfor heller ikke noe forbud», tvitret statsministeren. Det må kunne sies å være et nytt trekk i tiden at statsministeren setter sine ministre på plass via twitter. Dette ser ut til å være effektivt. Så kanskje det blir flere 140 tegns-beslutninger fra regjeringen framover.  Statsministerne bør i så fall sjekke at alle statsrådene og sentrale personer i departementene er blant de som følger ham, slik at de får fulgt med i den politiske beslutningsprosessen. Og så gjelder det å huske på å føre Stoltenbergs tweets inn i protokollen over hva regjeringen har bestemt.