Fritt fram for fylla

Oslo kommune prater om at de vil slå ned på fylla. Det blir bare verre. Politiet må bruke stadig flere ressurser på at folk skal ha frihet til å bli full framfor å gjøre Oslo til en tryggere by og at flere lovbrytere blir tatt.

Ap fikk kalde føtter. De våget ikke å pålegge alle kommuner å stenge alkoholserveringen en time tidligere enn i dag hvor en kan servere alkohol til kokken tre på natten. Ap har tidligere varslet at de ville pålegge alle å stenge kranene klokken to. Det er solid forskningsmessig belegg for at dette vil redusere alkoholbruken og den vold som følger med. Politiet har også vært tindrende klare på at det vil føre til klart mindre fyll og vold dersom alkoholserveringen blir stanset klokken to. Det er mellom klokken to og tre folk får i seg for mye. Overstyring

Det Ap kan redde seg i land på, er å hevde at de ikke vil overstyre kommunene. Det er i og for seg et godt argument. Men det klinger hult. De rødgrønne overstyrer til stadighet kommunene. Så hvorfor skulle de ikke gjøre det på et område der det påviselig vil føre til reduserte kostnader og mindre vold? Grunnen er selvsagt at dette er upopulært.

Dagsavisen kan i dag fortelle at Næringsetaten i Oslo kommune så langt i år har mottatt 84 rapporter om overskjenking. Det er en økning på nærmere 100 prosent i forhold til i fjor. Og dette skjer altså i en periode der byrådet i Oslo snakker om at de prioriterer arbeidet med å få ned fylla i Oslo sentrum. I for mistet 10 av 46 innrapporterte utesteder bevillingen. I år har bare 8 av 84 mistet den. Oslo kommune driver mest med prat.

Visepolitimiseteren i Oslo, Roger Andersen, er lei av politikere som prater seg bort fra de faktiske forhold.

          Det er underlig for oss, men vi merker med interesse at politikerne kaller den siste timen symbolpolitikk. Man velger altså å se bort fra forskningen og våre erfaringer, og gjøre knefall for utelivet. De setter næringsinteresser framfor trygghet, sier Andersen.

Lemlester hverandre

Det er slik det er. Politikerne i Oslo og andre steder vil ikke innrømme det. Det tar seg liksom ikke ut å si at folk må finne seg i en del vold for at folk skal kunne få kjøpe alkohol til klokken tre om natten.  Folk må også finne seg i at man ikke kan etterforske alle lovbrudd eller ha flere politi i gatene fordi en må bruke så mye ressurser på å holde fulle folk i sjakk om natten i Oslo sentrum. Andersen sier det rett ut: «Nå bruker vi en uforholdsmessig del av styrken på å forhindre at folk lemlester hverandre».

Fortsett med det, sier politikerne i Oslo uten å si det. De prioriterer folks frihet til å drikke. Det kan de gjøre uten at det koster dem noe. Det er staten som betaler det politiet koster.

Roger Andersen ber politikerne lage et regelverk som gjør at det virkelig svir økonomisk når alkoholloven brytes. Han vil også at politiet skal ha en rett til å stenge utesteder på stedet når en ser resultater av overskjekning.

Når regjeringen ikke vil være upopulær ved å stenge alle kraner klokken 2, bør de gi politiet større myndighet til å sette en stopper for uvettig skjenking. Det kan til en viss grad oppveie for den uforstand og tafatthet som preger kommuner som Oslo.