«Skyting pågår» enda en gang

Øystein Mælands godkjenning av politiets innsats 22.juli, våger ikke regjeringen stille seg bak. De posisjonerer seg for kritikk fra «22.juli-kommisjonen».

I forbindelse med stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som ble lagt fram fredag, posisjonerer regjeringen seg for kritikk mot politiets innsats fra «22.julikommisjonen».  Det som står i meldingen, ble i flere medier tolket som om regjeringen ikke var fornøyd med politiets granskning av egen innsats 22.juli. Denne granskningen ble ledet av Olav Sønderland og konkluderte med at politiet ikke hadde gjort noen klare feil. De pekte på alternative valg, men kunne ikke med sikkerhet slå fast at dette hadde gitt et bedre resultat. Ingen ble gjort ansvarlige for beslutninger som var feilaktige. Politidirektør Øystein Mæland har beklaget at politiet ikke kom tidligere til Utøya. Men Mæland er ikke konkret med hensyn til hva han beklager. Han trekker ikke fram feil som ble gjort, men  argumenterer for de valg politiet gjorde denne dagen.

Dilemma

Regjeringen er ikke fornøyd, tydeligvis, men de vil ikke ha noen ny granskning av politiet, sier statssekretær Pål K. Lønseth. Han ønsker ikke å kritisere rapporten som frikjente politiet for å være mangelfull.

          ­Sønderland-utvalget undersøkte hva som hadde skjedd på en god måte. Vi krever ingen ny undersøkelse om hva som skjedde. Det er et krav om en gjennomtenkning av dilemmaene som det pekes på i rapporten. Rapporten tok ikke for seg og drøftet dilemmaene og vurderingene, og det hadde Sønderland-utvalget heller ikke mandat til å gjøre, sier statssekretæren til Dagbladet.

I meldingen heter det imidlertid at «Justis- og beredskapsdepartementet erkjenner at det er en del dilemmaer i vurderingen av innsatsen fra henholdsvis frivillige og de profesjonelle aktørene. (…) Justis- og beredskapsdepartementet vil på bakgrunn av de vurderinger som ble gjort om politiaksjonen på Utøya av evalueringsutvalget, be POD gjennomgå deler av aksjonen på nytt med tanke på ytterligere læringspunkter knyttet til dette.

 

Dette er nok meningen at det skal være så pass uklart. Hvis «22.juli kommisjonen» kommer med kraftig kritikk av politiet, kan justisminister Grete Faremo henvise til de kritiske merknadene en finner i denne meldingen. Hun kan si at hun aldri har godkjent Sønderland utvalgets konklusjoner og stilt seg bak dem slik politidirektør Øystein Mæland har gjort. Hun kan vise til at de nettopp har bedt politiet vurdere på nytt om «skyting pågår» instruksen ble fulgt 22.juli. Hun kaster ballen i fanget på Øystein Mæland.

Mæland har hele tiden slitt med å forklare hvorfor ikke politiets tok seg over til Utøya med en gang i tråd med «skyting pågår»-instruksen. Først forsøkte han å forklare at «skyting pågår» ikke uten videre kunne gjelde i denne situasjonen. Seinere forklarte han at instruksen gjaldt, men at vurderingen var at det var bedre å vente på terrortroppen.

For et par uker siden ble det kjent at Mæland har endret HMS-instruksen for politiet. Nå er ikke politiets sikkerhet det overordnede og styrende perspektiv. Den skal ikke kunne brukes som et argument mot at «skyting pågår»-instruksen skal iverksettes. Mæland sier selvsagt ikke at det er på grunn av 22.juli denne endringen skjer. Men det er ingen grunn til å være i tvil om at dette er bakgrunnen. Dette må også ses på som en forberedelse av til kritikken en må regne med kommer fra «22.juli-kommisjonen».

«Er i gang»

Regjeringen og politiets mål er at man skal ha gjennomført eller være i ferd med å gjennomføre det en må forvente at kommisjonen peker på. Framfor å forsvare seg er strategien å si «er i gang» og peke på alle de forbedringer som allerede er gjort.

Øystein Mælands problem er imidlertid at han har mottatt Sønder landsutvalgets rapport uten vesentlige merknader. Han har godkjent politiets innstas og kun gitt offentligheten en retorisk beklagelse. Dette kan bli hans fall.

Mæland har solid bakgrunn fra politikken. Han har vært AUF-leder og statssekretær for Ap og kan snakke som Grete Faremo og Pål Lønseth. Men det tar langt tid før en som kommer utenfra, får autoritet som leder for en etat. Han har ikke hatt posisjon til å utfordre egen etat ved å peke på hva som burde vært gjort annerledes.  Derfor vil ha måtte dele skjebne med sin etat selv om det ikke var han som hadde kommandoansvaret 22.juli. Han har stemplet «godkjent» på det som skjedde. Det spørs om det holder.