Lysbakken innom en måned

Audun Lysbakken har kommet ut fra feriestillheten. Nå skal han gi jernet som partileder vel en måneds tid før pappapermisjonen venter og nestlederne må trå til. Det er ikke noen fordel for SV at partilederen har begrenset med tid i krisens stund.

Det er ikke mye vi har hørt til Audun Lysbakken i sommer. Han i likhet med de fleste andre profilerte SVere, har hatt ferie. De satte vararepresentant Aksen Hagen på «medievakt». Han har  gjort sitt beste, men SV ville selvsagt nådd lenger ut om Audun Lysbakken hadde kastet seg innpå i debatten om romfolket, lederlønninger, oljepolitikken og EU-krisen, for eksempel. Men har Lysbakken ferie, så har han det. Da prioriterer han familien og å gjøre noe annet enn å drive politikk. Forståelig nok.

Torsdag gjorde Lysbakken et unntak fra prinsippet om at han holder familien unna mediefokuset. Da slapp VG til på hytta. Det ble fire bilde av Lysbakken som leker med barna, som snekrer og slapper av. Her fikk vi vite at Lysbakken har stilt «pappakrav» til SV. Han vil ha lang pappaperm, helgefri og levelige arbeidsdager. Lysbakken vil  i praksis må være en skikkelig «SV-pappa». Om det er plikten som kaller med lysten som trekker i andre retninger , slik Karl Ove Knausgård skriver om, eller om han rett og slett har lyst til å være hjemme framfor å drive med politikk, er det ingen som vet. Det er heller ikke avgjørende. De er det en gjør som teller.

-Jeg har mer enn noen oppfordret menn til å ta permisjon med barna sine. Da skulle det tatt seg ut om ikke jeg gjorde seg selv, forklarer Lysbakken, og legger til at når han har permisjon konsentrerer han seg helt og fullt om lille Storm på seks måneder uten å holde på med medieutspill på si. Lysbakken mener partier må akseptere de krav han har stilt til SV hvis de vil ha den generasjon han tilhører med i politikken.

Lysbakken sier utrolig mye står på spill for SV og at det er bra at han får koblet ut og ladet batteriene. Han tror det er både positivt for ham og partiet at han i september skal være sammen med lille Storm igjen.

Her er det idealisten og den harmonisøkende Lysbakken som taler. Det er ikke positivt for SV i det hele tatt at han skal ha pappaperm i høst. Det hadde vært en fordel for SV om han kunne jobbet lange dager uke etter uke og ringt like mye i mobiltelefonen som Venstre-leder Trine Skei Grande. Resultater kommer av mange timer innsats langt ut over normal arbeidsuke for dem som er leder.

Lysbakken han rett i at det ville tatt seg særdeles dårlig ut om en SV-leder skulle ha sneket seg unna pappapermisjonen. Men istedenfor å bedyre at han ikke vil drive med politikk når han har permisjon, kunne han sagt at han jobber en del på kveldene, i helgene og noen dager innimellom.

Lysbakken er tydeligvis opptatt av å markere seg som den ideelle pappa. Han er en idealist og vi tror ham når han sier at han vil kutte ut politikken den dag han ikke får nok tid til familien. Det er en del stortingsrepresentanter som i løpet av sommeren har sagt nei til gjenvalg fordi det blir for lite tid til familien.

Da det ble kjent at Barne-likestillings og inkluderingsdepartementet hadde gitt støtte til et selvforsvarskurs for kvinner i strid med bevilgningsreglementet, tok Lysbakken initiativet til å rydde opp da han kom tilbake til departementet etter pappapermisjon. Da var det ikke nok å legge fram alle dokumenter offentligheten hadde rett på.  Her skulle ikke noe skjules. Her skulle det skje en ideell opprydning. Offentligheten skulle også få alle interne mailer.

Han lovet mer enn han kunne holde. All intern korrespondanse ble ikke lagt fram i første runde. Dette var en medvirkende årsak til at Lysbakken til slutt måtte trekke seg.

Det kan være SV vinner en og annen stemme på at SV har en partileder som virkelig lever som han lærer på det «pappapolitiske» området. Det var utvilsomt et sympatisk bilde VG tegnet av partilederen. Men i Klassekampen måtte han i juni tåle kritikk av Arild Rønsen som mente at en partileder ikke kan unne seg pappaperm slik Lysbakken legger opp til.

Det avgjørende for SV er ikke Audun Lysbakken på perm, men om SV klarer å komme fram med politiske saker som fenger velgerne. I sommer har de vært under tre prosent på en meningsmåling. Det seg stygt ut.

Lysbakken er nå i gang med valgkampen. Til Dagbladet i dag nevner han boligpolitikk, en skolereform der elevene er med tid på skolen og fortsatt vern av Lofoten og Vesterålen som saker han vil gjenreise partiet med. Overbevisende er det ikke. I avisen oppslag kommer politikken i skyggen av Lysbakken og SVs problemer.

Utfordringen for Lysbakken er å få oppmerksomheten bort fra seg selv og partiet og på de politiske sakene. SV må få lagt den vonde våren bak seg. SV trenger  en eller to saker som kan begeistre. Faren er at SV framover vil komme med diverse utspill som ikke varer stort lenger enn et mediedøgn elle to. Det blir det ikke nye velgere av.