Ustraffet, men uten tillit

Ledere og tillitsvalgte baserer seg på tillit. Hvis en ikke blir tiltalt eller frifunnet, betyr ikke det at en kan fortsette som før. Derfor kommer ikke Helge Solum Larsen tilbake og det er mye som tyder på at Rune Øygards tid som ordfører også er ute,

Det blir ikke reist straffesak mot den tidligere nestelederen i Venstre, Helge Solum Larsen (43). Ei 17 år gammel jente anmeldte ham i februar i år for voldtekt i forbindelse med et partiarrangement. Solum Larsen innrømmet fra første stund av at han hadde hatt sex med jenta, men at det var frivillig. Påstand mot påstand, slik det ofte er i voldtektssaker. I går konkluderte påtalemyndighetene med at bevisene ikke holder for at det har skjedd en voldtekt. Dette reagerer naturlig nok jentas bistandsadvokat sterkt på.

Venstres partileder, Trine Skei Grande, tar henleggelsen til etterretning. Da saken ble kjent, var hun krystallklar på at Solum Larsens tid som nestleder i Venstre var ute. Hun begrunnet ikke det med at det var sannsynlig at han hadde begått en straffbar handling. Poenget var at han hadde begått et tillitsbrudd. Venstre vil ikke ha en nesteleder på 43 år som har sex med ei jente på 17 som endatil hevder hun ble lurt og tvunget. At saken nå henlegges, er ikke avgjørende for Venstre. Tillitsbruddet består. Helge Solum Larsen blir ikke ønsket tilbake som tillitsvalgt i partiet.

Sex i Frp

I 2001 hadde daværende nestleder i Frp, Terje Søviknes, sex med ei 16 år gammel jente på et landsmøte i ungdomspartiet. Saken ble henlagt som «intet straffbart forhold», men det var slutt for Søviknes som nestleder. Han kom tilbake i politikken som ordfører for Frp i Os. Lenger ser det ikke ut til at han kan drive det. Etter hvert leger tiden en del sår, så det er ikke utenkelig at Søviknes kan bekle en statsrådspost. Men nestleder eller leder i partiet blir nok Carl I. Hagens kronprins aldri.

Helge Solum Larsen er ute av politikken for lang tid. Han må konsentrere seg om å komme seg tilbake i yrkeslivet. Det tar tid å komme igjennom en slik krise han havnet i. Situasjonen er nå enda verre for jenta som opplever at hun ikke blir trodd av samfunnet. Slik ender de fleste anmeldelser av voldtekt. Bistandsadvokat Berit Johannessen sier til Dagbladet at jenta opplever henleggelsen som et nytt overgrep. Hun mener det for tiden nesten er umulig å få dømt noen for voldtekt når det står påstand mot påstand. Det må nærmest være noen inne i rommet og se hva som skjer.

Den samme situasjonen står en overfor i rettsaken mot Rune Øygard. Her mener påtalemyndighetene at de kan bevise at han har flere ganger har hatt sex med ei mindreårig jente. Øygard har blånektet fra første stund av. Første ville han ikke en gang søke permisjon som ordfører. Etter hvert forsto han at det var nødvendig. Å tre tilbake fra et tillitsverv når en er under etterforskning for alvorlige lovbrudd, er vanlig i alle partier.

Øygard har gjort det klart at han vil trer inn i vervet som ordfører igjen så snart rettssaken er over. Hva han vil gjøre hvis motparten anker, er han ikke klar på.

Tvil om dømmekraft

Det er imidlertid ikke Øygard som vil avgjøre dette. Lederen i Aps lokallag i Vågå, Live Langøygard, sier til Kommunal Rapport at de vil drøfte Øygards stilling når rettskraftig dom foreligger. I alt 62 vitner skal forklare seg når saken starter i Lillehammer tirsdag. Mye er kjent gjennom mediene, men vi må forvente at det kommer fram mange opplysninger og vurderinger i retten som vil være sterkt belastende for Øygard. Om retten finner at bevisene ikke holder, er det skapt tvil både om hans uskyld og dømmekraft. Folk flest har problemer med å forstå det forholdet han hevder å ha hatt til jenta som anklager ham for overgrep.

Øygard var en populær og samlende ordfører. Situasjonen er endret. Uansett utfall av rettssaken, vil han framstå som et symbol på splittelse i bygda. En ordfører må ha bred tillit og virke samlende. Hvis det ikke er tilfellet lenger, er det ikke grunnlag for Øygard å fortsette som ordfører.

Den som er leder eller tillitsvalgt baser seg på tillit. Hvis denne tilliten smuldrer bort, kan en ikke gjøre den jobben en er satt til eller er valgt til.

Ledere er avhengig av å ha tillit hos styret eller ens overordnede. Folkevalgte kommer i en særstilling. Er man valgt, så er man valgt. Men å være leder for de folkevalgte slik er ordfører er, baserer seg på tillit fra eget parti og støttepartier. Det er mye som tyder på at han har mistet såpass med tillit at han ikke kan fungere som ordfører igjen dagen etter det foreligge en rettskraftig dom som frikjenner ham.