Utmerket Støre-løsning for Mikkelsen

Jonas Gahr Større viser hvordan det skal gjøres. Tiden var overmoden for Bente Mikkelsen til å trekke seg fra Helse Sør Øst. Framfor mer bråk eller gedigen sluttpakke får hun nå ny toppjobb i WHO som hun er godt kvalifisert for.

Det var på tide Bente Mikkelsen kom seg ut av Helse Sør-Øst. Hun har vært helsedirektør i 10 år og vært leder for Helse Sør-Øst i syv vår. Sammen med en rekke andre har hun ansvar for at Oslo Universitetssykehus (OUS)-fusjonen var elendig planlagt. Hun har ikke tillit hos de ansatte ved OUS det siste året. Det kunne hun leve med. Det som teller er at hun har tillit hos styret og helseministeren. Syv år er nok i en jobb hvor det har vært motvind og hun har et stort ansvar for det som har gått galt.

Ut fra det representanter for de ansatte sier, virker det nesten som de beklager at hun ikke har fått sparken. Noen later nærmest som om hun har fått det, fordi de synes hun burde fått det. Men det sitter nok et stykke inne for Jonas Gahr Støre å instruere styret i Helse Sør-Øst, som nylig vedtok at de har full tillit til Mikkelsen, om å gi henne sparken. Da måtte de i det minst gitt henne en fallskjerm på en årslønn som mer på rundt to millioner kroner, fordi de ikke har en saklig grunn for å si henne opp. Da ville det blitt mye bråk. Å ende opp i en konflikt med Bente Mikkelsen er i alle fall ikke regjeringen interessert i. Det ville blitt full krise om hun har begynte å fortelle åpent om alt som har skjedd på kammerset og i dialog med departementet disse syv årene.

Mikkelsen, den lojale

Bente Mikkelsen har vært lojalt til fingerspissene mot regjeringen. Hun har ikke sagt noe offentlig som helseministeren har reagert på. Hun har tatt støyten for regjeringens politikk.  Det er ingen grunn til å fremstille det slik at det er Bente Mikkelsen alene som er den stygge ulven. Regjeringen har godkjent alle viktige saker. Departementsråd Anne Kari Lande Hasle har hatt full oversikt og har vært en pådriver for mye av det som har skjedd, på vegne av helseministeren selvsagt. Hanne Harlem har vært styreleder i Helse Sør Øst deler av den perioden. Det er et titalls mennesker som har bekledt styrevervene i Helse Sør Øst og følgelig har ansvar for problemene ved Oslo-sykehusene.

Bente Mikkelsen har tenkt at det beste er å forsøke å stå støtt som en påle, forsvare de beslutninger som er fattet og peke på alt det positive som har skjedd. Det holdt ikke helt til mål. For et par uker siden innrømmet hun endelig at OUS-fusjonen ikke var godt nok planlagt og at hun var lei for at dette hadde rammet de ansatte.

Trofaste tjenere som Bente Mikkelsen behandler statsråder pent. Jonas Gahr Støre har medvirket til at Bente Mikkelsen har fått en lederstilling i WHO som hun opplever som relevant og utfordrende. WTO har selvsagt ikke ansatt henne hvis de hadde vært i tvil om hennes kvalifikasjoner. Det er ikke slik at «de gjør som Jonas sier» i WHO. 

FrPs Kari Kjønaas Kjos serverer en merkelig uttalelse til Aftenpostene: «Det er ikke første gangen en person som mange mener ikke ikke har gjort noen god jobb blir belønnet med en toppstilling». Det er helt riktig. Det er ikke første gangen- og det bør fortsette å være slik. Det at noen kritiserer en leder som står midt oppe i en komplisert fusjonsprosess sønder og sammen, betyr ikke at vedkommende ikke han gjøre en god lederjobb et annet sted. Thor Gjermund Eriksen ble nærmest kjeppjaget som sjefsredaktør i Dagbladet av de ansatte som ikke ville bemanne ned. I dag er han toppsjef i Amedia og en aktuell kandidat til jobben som sjef i NRK. Det finnes heldigvis et utall eksempler på det Kjos undrer seg over.

Like forvirret er KrFs Line Henriette Holten Hjemdal som sier til Aftenposten at hun synes det er «spesielt at helseministeren har brukt sin posisjon til å skaffe en ny topplederstilling til den øverste lederen i et helseforetak som ikke hadde de ansattes tillit». Hvorfor skulle han ikke det? Holten Hjemdal sier hun reagerer på Støres framgangsmåte, men samtidig sier hun at det ville vært umulig for Mikkelsen å fortsette når hun ikke har de ansattes tillit. Da bør hun være fornøyd med at Støre har medvirket til å finne en god løsning for alle parter.

Ikke kontroll vel?

Nå får vi bare håpe at Per Kristian Foss(H) og Anders Aanonsen (KrF) ikke finner at det er noe galt med lederstien til Støre eller prosedyren ved ansettelse i internasjonale stillinger slik at de vil «vurdere» om ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteene må «åpne sak» mot ham.

Det er utmerket for Helse Sør-Øst har Bente Mikkelsen trekker seg. Andre kan gjør en bedre jobb enn henne i tiden framover. Hun var etter hvert blitt for sterke knyttet til det som ikke fungerer og har mistet autoritet som leder. Men det kommer til å bety langt mindre enn ansatte og andre ønsker seg at Mikkelsen forsvinner. I verste fall er det kun et irritasjonsmoment som blir borte. De beslutninger som er fattet består. Systemhjulene fortsetter å rulle som før.

Helse Sør-Øst skal slite med å få tak i gode nok kandidater. De beste vil ikke. Alt tyder på at de borgelige vinner valget om 10 måneder. Da blir helseforetakene en saga blott. Sjefen for Helse Sør-Øst må neppe trekke kølapp hos Nav neste vår. En blir sikkert tatt hånd om på et vis.