Gi Munch til staten

Oslo kommune har nå surret så mye om nytt Munch-museum og nytt bibliotek at de bør gi opp og be staten overta Munch-museet. Carl I. Hagen har rett i at Oslo ikke har økonomi til å være storkar. Kommunen har ikke råd til å gi Munch-arven den plass den fortjener.

Oslo kommune har sviktet i årevis når det gjelder å forvalte arven etter Edvard Munch. I flere tiår er det blitt pekt på at nåværende Munch-museum er for lite og uegnet. Det er ikke plass til en stor del av bildene som Munch malte. Publikum som kommer for å se bildene til en av verdens mest berømte kunstnere, opplever et utdatert museum. Munch fortjener noe helt annet. Det er Oslo-politikerne enige i. Byrådet ønsker å bygge Lambda, men både Ap og Frp sier nei. Ap vil bygge nytt museum på Tøyen og Frp vil flytte Munch til Nasjonalmuseet og Tullinløkka.

Carl I. Hagen, som er gruppeleder for Frp i Oslo bystyre, har satt foten ned. Utgangspunktet hans er at Frp og Høyre inngikk en avtale 14. juni 2011 om at «kr 2.695 milliarder skal være styrende for realiseringen av de to bygg». De to bygg det her er snakk om, er nytt Munch-museum og nytt bibliotek. Men det vil koste over fem milliarder å realisere de planene som nå foreligger.

Det er ikke noe å si på at Carl I. Hagen setter foten ned. Den holdningen Hagen viser, er ofte mangelvare hos politikerne når det gjelder store byggeprosjekter. Oslo vil være storkar. De vil ha nytt flott bygg til Deichmanske bibliotek og Munchs kunst. De vil også ha OL i 2022. «Vi må velge», sier Hagen. Han har selvsagt rett i at det vil gå ut over eldreomsorg og utdanning dersom kommunen bruker fem, seks milliarder på nye bygg.

Ap og Høyre kan selvsagt gå sammen og overse Hagen. De kan velge og bruke fem, seks milliarder på de to byggene og dermed ha mindre å rutte med til andre oppgaver. Det vil være rimeligere å bygge nytt Munch-museum på Tøyen enn å føre opp Lambda. Men for Høyre vil det bli et prestisjenederlag de lux.

Tragisk historie

Oslo kommune kan vise til en tragisk historie når det gjelder arven etter Edvard Munch. Historien har vist at Oslo kommune ikke er i stand til å gi Munch den plass og posisjon han fortjener. Er det noen som fortjener et signalbygg, så er det Munch. Lambda er det minste en nasjon burde kunne varte opp med for å skaffe ny oppmerksomhet om en av verdens mest berømte kunstnere. Lambda vil bli et globalt symbol innen kunstverdenen. Det vil trekke langt flere besøkende enn et museum på Tøyen eller Tullinløkka.

Byrådet i Oslo bør skjære igjennom og spørre om staten kan overta ansvaret for Munch-museet. De har mer enn nok med å bygge nytt bibliotek og skjøtte sitt ansvar for Stenersenmuseet og tilsvarende kunstopplevelser. Det har vært snakket i årevis om å gi Stenersen-samlingen et nytt bygg. Kommunen kan vurdere å flytte den til det gamle Nasjonalgalleriet eller overlate hele samlingen til Bergen. De vil bli overlykkelige.

Daværende kulturminister Trond Giske var en sentral aktør da det ble bestemt at det nye nasjonalmuseet skulle bygges i Vika og Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Nå bør kulturminister Hadia Tajik på banen og starte en dialog om at staten tar over ansvaret for Munch.

Norsk offentlighet er ikke klar over Edvards Munchs formidable størrelse internasjonalt. Oslo-politikerne har vist – og viser – at de ikke er i stand til å skjøtte denne arven. Much kommer ikke til sin rett ved å flytte samlingen over til det gamle Nasjonalgalleriet. Men Carl I. Hagen har helt rett. Det er dette Oslo kommune har økonomi til.