Grei «sosial dumping»

Det er faktisk en del fagbevegelsen kaller «sosial dumping» vi kan leve utmerket med. Hvis ikke kommer Bjørn Kjos egenhendig til å fly de nye «Dreamliner-superflyene» til Sverige og gjøre halve Norwegian svensk

Europa tynges av en arbeidsledighet på rundt 25 prosent. Det er like ille andre steder i verden. I Norge er det mangel på kvalifisert arbeidskraft både her og der. I denne situasjonen er fagbevegelsen opptatt av å male skremselsbilder av utlendinger som tar jobbene fra oss. Som om det er verdens ulykke. Det er akseptert innen EU at alle land må ha en viss rett til å beskytte sine innbyggere mot å bli utkonkurrert av arbeidsløse som er villig til å gjøre jobben til lønninger som er betydelig lavere. Derfor har man rett til å allmenngjøre tariffavtaler, fastsette nasjonale minstelønnsstandarder eller man har direktiver som gir innleid arbeidskraft samme lønn som fast ansatte. Dette lever vi godt med.

Men det blir meningsløst å nekte Norwegian å bruke utenlands arbeidskraft på sine internasjonale flyvninger. Når Norwegian får sine åtte langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner, starter de en storstilt satsing på det internasjonale langdistansemarkedet. Det betyr at de vil konkurrere med selskaper som Thai, Qatar og Continental Airlines. Skal de lykkes, må besetningen på Norwegians fly ha en lønn på omtrent samme nivå som de ansatte i de konkurrerende selskaper. Her duger ikke norske lønninger. Da har de tapt før de går i gang. Det forstår de i Luftfartstilsynet og i Justisdepartementet som går inn for de regelendringer som Norwegian ber om. I den høringen som Arbeidsdepartementet har gjennomført, går imidlertid LO, andre fagforbund og personalforneningene i SAS i mot at forskriftene skal endres slik Norwegian vil.

I Dagens Næringsliv gir kommunikasjonsdirektør Ann-Sissel Skånvik klar beskjed om hva som vil skje dersom reglene for innleie av arbeidskraft ikke blir endret. Da vil Norwegian etablere et selskap i Sverige og drive den internasjonale satsingen herfra. Så enkelt er det.

Ingen kan hindre Norwegian i å satse på internasjonal luftfart. Da må de få konkurrere på like vilkår. De har tatt inn over seg den globale virkelighet i Sverige og i en rekke land. I Norge gnir vi oss fortsatt i øynene, men vi er nok i ferd med å våkne til den samme virkelighet som andre land i verden befinner seg i.

Regjeringen kan ikke noe annet enn å la Norwegian få leie inn arbeidskraft som gjør at de blir konkurransedyktige. Bestemmelsene om sosial dumping har bare relevans for flyvninger i Norge. Norwegian aksepterer at de ikke kan hente inn «billige utlendinger» for å fly faste ruter i hjemlandet. Her får SAS og Norwegian konkurrere og fastsette prisene ut fra norske lønnsforhold.

Alle kan leve utmerket med at Norwegian leier inn kabinbesetning fra Adeccos Bangkok-kontor og flygere fra Singapore. Folk her står og tripper etter å få jobbe. Får de langsiktige avtaler med Norwegian, kan det til og med være de lærer seg litt norsk.