Politikk og sex

Rune Øygard har i det minste innsett at han er ferdig som politiker. Derfor trenger ikke denne saken å bli en stor belastning for Ap framover. Men om dommen i tingretten holder i lagmannsretten, er et åpent spørsmå

For to år siden var det en etablert sannhet i mediene at Frp var preget av en kultur som førte til at kvinner ble utnyttet seksuelt. Det ble skrevet kloke kommentarer om hvorfor det nettopp var Frp og ikke i andre partier dette skjedde. Det var ikke mange saker man bygget disse konklusjonene på. Slik fungerer mediene. Fra en eller to saker over noen år er det ikke lange spranget over til «kulturproblem» – som blir en etablert sannhet. Nå kan vi slå fast at Frp ikke har et spesielt «sex-problem».

I år fikk Venstres nestleder sparken for å ha hatt sex med en yngre kvinne på et partiarrangement. Han hevdet det var frivillig. Hun opplevde det som et overgrep. Det ble ikke tatt ut tiltale. Venstre konkluderte raskt med at han måtte trekke seg fra de verv han hadde i partiet fordi han hadde begått et tillitsbrudd. Fordi Venstre var raske med å sette foten ned, var det dette mediene grep fatt i. I liten grad ble det stilt spørsmål med om Venstre var preget av kultur der unge jenter ble utnyttet.

Da den 17 år gamle jenta i Vågå hevdet at hun gjentatte ganger var blitt grovt seksuelt unyttet av Rune Øygard, visst ikke opinionen hva de skulle tro på. De fleste i Vågå tok parti for sin populære ordfører i sakens første fase. Og Øygard utnyttet posisjonen han hadde til å forhåndsprosedere sin sak i mediene. Men da jenta fikk gi sin forklaring i retten i høst, ble hun trodd og Rune Øygard stemplet som en løgner. Status i dag er altså at en av Aps mest profilerte ordførere, som endatil har et nært forhold til Jens Stoltenberg, er en løgner som grovt utnytter mindreårige seksuelt.

Dette hadde selvsagt noe med Ap å gjøre så lenge Øygard var en ledende politiker i partiet. Ap burde ha vært raskere med å be ham trekke seg som ordfører. De gjorde det først under rettsaken da de seksualiserte Skype-meldingene ble lest opp i retten. Da var det null tillit igjen til Øygard. Først i går innså Øygard at det politiske slaget var tapt og trakk seg som ordfører. Dermed er det ikke grunn til å knytte denne saken til Ap lenger.

Øygard-saken kan ikke sies å handle om en partikultur eller at den har avdekket svikt i Ap håndtering av slike saker. Verre er det med det som er avdekket rundt Roger Ingebrigtsen. Her står tillitsvalgte i AUF frem og sier det er en ukultur i deler av partiet, at unge jenter blir utsatt for press og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Om Ingebrigtsen har foretatt seg noe straffbart, er umulig å si. Jenta som nå er 25 år, ønsker ikke å anmelde forholdet som ligger åtte år tilbake i tid. Man han har i alle fall opptrådt så pass moralsk forkastelig at det ikke er forenelig med å være toppolitiker.

Anniken Huitfeldt avviser at Ap preges av en kultur der jenter utsettes for press og utnyttes seksuelt. En slik uttalelse har ikke så stor verdi. Det er tydeligvis jenter som har opplevd ubehageligheter i Ap-miljøet. Det er bra t det vil sette sex på dagsorden og mane til økt ansvarlighet.

Sannsynligvis opplever jenter det samme i alle partier. De fleste vet hvor grensene mellom rett og galt går. Det er galt å være utro. Det blir ikke mindre utroskap om man setter det inn i et partis regelverk. I SVs ungdom skal en ikke «pule nedover», som de sier. Roger Ingebrigtsen visste det var galt å innlate seg på sex med ei jente på 17 år som var 20 år yngre enn ham. Hvis et forhold ikke tåler dagens lys, er det et sikkert tegn på at det ikke holder etiske mål. Når slike forhold blir kjent, går det på tilliten løs.

Tingrettens dom i Øygard-saken er så knusende som den kan få blitt. Den unge jenta kan knapt få uttrykt hvor glad hun er over å ha blitt trodd. Selv om resultatet skulle bli et annet i lagmannsretten, fratar ikke det henne troverdigheten. Det vil alltid være mennesker som tror på henne. Også i mediene.

Spørsmålet lagmannsretten skal ta stilling til om bevisene mot Øygard holder. Det er ikke nok at retten mener det er jenta, ikke Øygard som er mest troverdig. Det skal ikke herske tvil om at Øygard er skyldig.

For få dager siden skrev Aftenposten om en mann som ble dømt for overgrep mot sin datter. Det viste seg at datteren ikke hadde snakket sant. Vi har etter hvert fått en del saker der menn er uskyldig dømt for overgrep. Det kvinner har sagt i retten viser seg ikke å være sant. Det er nok dette Øygards advokat, Mette Yvonne Larsen, vil kjøre på i ankesaken. Den kommer til å handle mye om psykologi.