Kjos flagger ut

Mens fagbevegelsen jubler over at Norwegian ikke får leie inn billig arbeidskraft på utenlandsflygingene, går Bjørn Kjos i gang med å flagge ut store deler av Norwegian. Da er tiden inne for å gråte over tapte arbeidsplasser, skatteinntekter og flyavgifte

Regjeringen vet hva de gjør når de sier nei til at Norwegian kan få leie inn arbeidskraft til asiatiske lønninger på langdistanseflygninger. Det er valgår. Regjeringen hadde fått hele fagbevegelsen på nakken om de hadde latt Bjørn Kjos få det som han vil. Fagbevegelsen har gått i lås på denne saken.

– Dette er en seier for norske arbeidsplasser og norske arbeidsforhold. Det er også en seier for kampen mot sosial dumping, sier Vegard Einan, nestleder i YS-forbundet Parat som organiserer mange i norsk luftfart.

Det må være prinsippene han jubler for; det kan umulig være konsekvensene. Bjørn Kjos sier til Dagens Næringsliv at han ikke bare vurderer å registrere de utenlandske langdistanseflyene i et annet land. Det meste av flyflåten kan bli flagget ut. Sverige er det mest aktuelle landet, men det er ikke gitt at Kjos får det helt som han vil der heller. Da er Spania en mulighet. Fordelen med Spania er at lønnsnivået ikke ligger så mye høyere enn i Bangkok. Bjørn Kjos er klar på at de vil etablere seg i Bangkok og leie inn kabinbesetning fra Adeccos Bangkok-kontor og flygere fra Singapore.

Når Norwegian får sine åtte langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner, starter de en storstilt satsing på det internasjonale langdistansemarkedet. Det betyr at de vil konkurrere med selskaper som Thai, Qatar og Continental Airlines. Skal de lykkes, må besetningen på Norwegians fly ha en lønn på omtrent samme nivå som de ansatte i de konkurrerende selskaper. Her duger ikke norske lønninger – da har de tapt før de går i gang. Dette forstår de i Luftfartstilsynet og i Justisdepartementet som har gått inn for de regelendringene som Norwegian ber om. I høringen Arbeidsdepartementet har gjennomført går imidlertid LO, andre fagforbund og personalforeningene i SAS imot at forskriftene skal endres slik Norwegian vil.

Det er akseptert innen EU at alle land må ha en viss rett til å beskytte sine innbyggere mot å bli utkonkurrert av arbeidsløse som er villig til å gjøre jobben til lønninger som er betydelig lavere. Derfor har man rett til å allmenngjøre tariffavtaler, fastsette nasjonale minstelønnsstandarder eller man har direktiver som gir innleid arbeidskraft samme lønn som fast ansatte. Dette lever vi godt med.

Bestemmelsene som skal hindre sosial dumping har bare relevans for flyvninger i Norge. Norwegian aksepterer at de ikke kan hente inn «billige utlendinger» for å fly faste ruter i hjemlandet. Her får SAS og Norwegian konkurrere og fastsette prisene ut fra norske lønnsforhold.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til Klassekampen at de ikke kunne imøtekomme ønsket fra Kjos fordi det ville betydd at Norge hadde fått «det mest liberale regelverket i Europa på dette området».

Det er ingen grunn til å tro at Bjørn Kjos bare driver med løst prat og at han ikke vil flagge ut hele eller deler av flyflåten. Det vil etter hvert gi store tap av norske arbeidsplasser og færre landinger på en del norske flyplasser som igjen vil gi færre inntekter til Avinor.

Prinsipper må man noen ganger betale for. Her blir betalingen færre norske arbeidsplasser, lavere skatteinntekter og mindre flyplassavgift.