Sjef i mistillit

Når 30 prosent av de ansatte ikke ønsker at Randi Flesland skal få sitt åremål i Forbrukerrådet fornyet, er det et moment styret må vurdere. Men det er ingen avgjørende hindring for at hun kan fortsette. Det er ikke de ansatte som ansetter sin sjef

Det har vært uro rundt direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet i flere år. Med jevne mellomrom har misnøyen knyttet til hennes lederstil dukket opp i mediene. Kritikken går på at hun ikke lytter til de ansatte og kjører sin egen vilje igjennom uansett. Flesland har imidlertid sørget for forankring i styret for de grep som er tatt. Slik sett er noe av den kritikken som rettes mot henne, en kritikk som også rammer ledergruppen og styret.

Fleslands åremålsstilling går ut i november. VG kan i dag fortelle at de 81 av 133 ansatte i Forbrukerrådet har gjennomført en spørreundersøkelse som viser at 30 prosent av de ansatte mener Flesland ikke bør tilbys et nytt åremål, 18 prosent svarer ja og 18 vet ikke. 25 prosent av de som har fått muligheten til å svare, har ikke svart.

Spørreundersøkelse

At de ansatte lager en spørreundersøkelse i forbindelse med ansettelse av ny leder, forteller sitt. Dette er offentlig sektor på sitt mest spesielle. Det er vitterlig ikke de ansatte som skal ansette sin leder. Det er oppdragsgiver representert ved styret som har det ansvaret helt og fullt. I styret er de ansatte representert.

De fire fagforeningene i Forbrukerrådet, Norsk Tjenestemannslag (LO), Akademikerne, Parat og Unio har sendt et brev til ansettelsesutvalget der de anklager Flesland for å skape en fryktkultur der de ansatte ikke tør si i fra og at det har vært mange personalsaker med et høyt konfliktnivå.

Ansettelsesutvalget syntes imidlertid ikke de ansatte har så mye å fare med. Stillingen blir nå lyst ut og utvalget har oppfordret Flesland til å søke. Da kan vi regne med hva som blir resultatet av denne ansettelsesprosessen.

Styreleder Inge Takle Mæstad i Forbrukerrådet sier de har invitert de tillitsvalgte til å komme med innspill i forbindelse med ansettelsen. Han er enig i at det må legges mer vekt på gode prosesser internt i tiden framover

– Vi mener Forbrukerrådet har levert fantastiske resultater på det som har vært prioritert, service overfor forbrukerne og å være på ballen i flere store saker. Styret tar ansvar for de prioriteringene som har vær gjort, og mener tiden nå er inne for å prioritere de interne forhold høyere, sier Mæstad til VG.

Styret er tydeligvis av den oppfatning at Randi Flesland har levert på de områdene styret har prioritert. Det har skjedd en del omstilling som har skapt støy internt. Randi Flesland har gjort en glimrende jobb utad, men det svikter internt, i følge de ansatte.

Randi Flesland har som alle ledere sterke og svake sider. Hun er god på effektivitet, omstilling og jage resultater. Svakheten ser ut til å være a hun ikke makter å motivere hele gruppen av ansatte.

Styret er rede til leve med Fleslands svake sider. De ansette er det ikke. Det har skjedd tidligere at styret har valgt å ikke ta hensyn til sterk kritikk fra de ansatte før forlengelse av et åremål. Det skjedde for eksempel ved Henie Onstads kunstsenter. De ansatte motsatte seg i tydelige ordelag at Karin Hellandsjø fikk fornyet sitt åremål. Styret tok ikke hensyn til det. De mente Hellandsjø gjorde en god jobb og ville ha henne som sjef fortsatt. Det gikk seg til.

Tent på jobben

Det avgjørende er at Randi Flesland er tent på jobben og at hun har guts til å stå i den motstanden hun opplever. Styret sier at de ikke er fornøyd med tingene tilstand internt. Nå er det dette de vil at Flesland skal levere på. Hvis de vil gi Flesland et nytt åremål, bør Flesland kunne overbevise dem om at hun kan klare å skape bedre samarbeidsforhold internt. De krever nok at Flesland skal gjør en del ting på en annen måte. Og det kan være Flesland ikke er den beste de kan få tak i nå det gjelder å skape internt samhold, motivasjon og innsatsvilje i hele staben.

Dette er ikke et ansvar Flesland har alene. De ansette må også vise vilje til å jenke seg og legge godvilje til slik at en kommer videre. De får taue inn en rådgiver som ikke skal rapportere til noen, ikke skrive et eneste setning, kun bidrag til at ledelse og ansatte forstår hverandre bedre og gi råd om hvordan de kan opptre annerledes for å kunne styrke samholdet.

Det kan være at tiden ikke er inne for det nå. Det virker som om de ansatte har hengt seg opp i at Flesland ikke bør få fornyet sitt åremål. Det kan være lettere å gå i gang etter at ansettelsen er foretatt.

Det er ikke uvanlig at ansatte skulle ønske seg en annen sjef enn den de har. Men det er nå en gang slik at de ansatte ikke kan bestemme hvem som skal være en sjef.

Hvis ansatte ikke kommer seg ut av misnøyens hengemyr, bør de slutte. Når det er sagt, må det også sies at ansatte skal kreve å ha en god sjef. Skal Randi Flesland fortsette som sjef for Forbrukerrådet, må hun og styret gå i en tett og forpliktende dialog med de ansatte for å rydde opp i en del interne problemer, skape bedre trivsel og større arbeidsglede.