Ledelse med Ahus-vri

Når sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir beslutter kapasitetsutvidelse uten å ha penger og «håper» eieren vil være positiv, er det Jonas Gahr Støre som styrer i bakgrunnen. Ap tåler ikke full Ahus-krise midt i valgkampen

I går hadde Aftenposten et oppslag med tittelen «A-hus på Stortinget- for 14. gang» og et bilde av helseminister Jonas Gahr Støre. «Samme suppa også med Støre» – det kunne en lese mellom linjene. Bakgrunnen er kapasitetskrisen ved Ahus etter at de fikk overført 160.000 nye innbyggere. Til tider har det vært ville tilstander på akuttmottaket. Aftenposten forteller i dag om en kvinne som ble lagt inn for lungebetennelse. Hun fikk beskjed om at de ikke hadde nok sykepleiere til å hjelpe henne. Hun måtte selv skaffe sykepleier som ta turen innom. Hun kjente også en lege som fulgte henne opp. Et av hennes mål i livet er å ikke bli lagt inn på Ahus igjen.

Legene har advart mot utviklingen. I forrige uke sa de ettertrykkelig fra om at det ikke kunne fortsette slik. De pekte på at både leger og sykepleiere var i ferd med å søke seg bort fra sykehuset. De skrev brev til Støre og forlangte 50 nye sengeplasser før sommeren. Støre ga først et «svadasvar» ved å vise til eieren Helse Sør- Øst og styre. Da bestemte Line Henriette Hjemdal (KrF) seg for å få Støre til Stortinget for å gjøre rede for situasjonen ved A-hus. Støre måtte foreta seg noe. Det han sannsynligvis har gjort, er å snakke med Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen om en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram om noen måneder. For det er ikke penger til 50 nye senger i det budsjettet eieren Helse Sør Øst har fått. De kan ikke kutte mer ved noen av de andre sykehusene for å få økt kapasiteten ved Ahus.

Krisen ved Ahus skyldes at noen, departementet, Helse Sør-Øst eller styret ved Ahus, har bommet. Det er bygget et nytt sykehus der alt skal gå på skinner, men det har fått overført ansvaret for flere innbyggere enn de har kapasitet til.