Solvik-Olsens bisperefs

Kjetil Solvik-Olsen (Frp) taler for døve bispeører når han vil ha dem til å holde munn om oljeboring i Lofoten, men en god del velgere, også innen kirken, har sans for at han forsøker å få biskopene til å konsentrere seg om det de virkelig har greie på

Kjetil Solvik-Olsen mangler ikke frimodighet. Nå gir han seg i kast med et å oppdra Den norske kirkes biskoper om hva de kan mene noe om og i hvilke saker de bør holde munn. Han mener definitivt at biskopene bør holde deg unna debatten om oljeboring i Lofoten. Det samme gjelder gasskraft og flyktningepolitikk. Dette er i følge Solvik-Olsen politiske spørsmål der kirken ikke kan utlede et bestemt syn ut fra Bibelen. Abort, ekteskap, homofili handler om verdier som har en eksistensiell side. Her bør biskoper engasjere seg. Også når gjelder rus, men kirken bør ikke ha et bestemt syn på hva alkohollovgivningen. Spørsmålet om Israel ligger i et grenseland, fordi det handler både om politikk og religion, i følge Solvik-Olsen.

– Folk kommer i kirken for å møte Gud og bli styrket i sin tro. Kirken tråkker over en grense når de blir veldig saksorienterte. Religiøse samfunn, store som små, bør holde seg til sine teologitolkninger og la politikken ligge. Jeg har aldri lest noe i Bibelen om oljeleting eller gasskraft, sier Solvik-Olsen til Vårt Land.

Biskoper som ikke lytter

Olje og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener også kirken bør holde seg unna oljepolitikken. Det er nok mange politikere, både på borgerlige og rødgrønn side, som langt på vei er enig med Solvik Olsen. Men de vet det ikke nytter. Biskopene lytter ikke til politikere i spørsmål om hva de skal uttale seg om.

Hele Kirkemøtet er av den oppfatning at Statoil ikke bør drive med oljesand i Canada. Vi må regne med at biskop Tor B. Jørgensen vil engasjere seg sterkt mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og utenfor Senja. Det betyr langt i fra at alle som er medlemmer i Den norske kirke er enig med ham. Han må regne med mye bråk og spetakkel dersom han trekker dette spørsmålet med seg opp på prekestolen. Hva han sier til mediene er en ting, hva han sier på prekestolen er noe annet, og det tredje er om kirkens organer, menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte skal mene noe om saken.

Da striden om «monstermastene i Hardanger» raste som verst, gikk biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin i mot oppføring av disse mastene. Det ble mer oppfattet som hans private syn enn kirkens syn. Kirken, forstått som menighetene i hans bispedømme, har ikke et bestemt syn på om kraft skal føres fram via master på land eller kabler i sjøen.

Biskoper vil gjerne bli oppfattet som talsmenn for kirken, men når de uttaler seg om politiske spørsmål, er de på lik linje med andre som har meninger om saken. Biskoper har ikke en spesiell autoritet til å avgjøre om det skal brukes kabler eller master eller om det skal åpnes for prøveboring i de sårbare områdene i Lofoten.

Varsom i kirkerommet

Biskoper og prester bør være meget varsomme med hva de sier i kirkerommet. For her skal glødende tilhengere av monstermaster, oljesand og oljeleting i Lofoten oppleve seg like inkludert og ivaretatt som de som mener det stikk motsatt. I kirkerommet er det troen som samler mennesker, uavhengig av hva folk mener om aktuelle politiske spørsmål. Menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte, bør også vise noe av den samme tilbakeholdenhet når det gjelder å innta politiske standpunkter. Det betyr ikke at ikke kirkelige organer skal kunne ha meninger om klimaspørsmål. Det er god grunn for kirken til å følge med på utviklingen i oljesamfunnet Norge. Overoppheting av kloden truer millioner av menneskers eksistens. Dette spørsmålet kan ikke kirken overlate til politikerne. Om det mest betenkelige som skjer, er oljesand i Canada, kan det stilles spørsmål med. Og master i Hardanger er da vitterlig et lite problem.

Men la biskoper og prester engasjer seg og si hva de mener. På tidens torg kan de få prøvd sine argumenter og få motstand. Det er lov å kritisere det en biskop sier sønder og sammen hvis en er uenig. For når biskoper uttaler seg om politikk, operer de på politikkens arena, uten en spesiell autoritet.

Det hadde vært bedre om Ketil Solvik Olsen hadde gått i rette med Tor B. Jørgensen og sagt han tar feil og at Bibelen ikke sier noe om oljeboring i Lofoten. Å be Tor B. Jørgensen og andre med ham holde munn og kreve at politikerne skal få ha politikken sin i fred, fører ikke fram. Kjør debatt på saken- ikke på biskopene.