Regjeringen mot Ryanair-ansatte

Sigbjørn Johnsen er i ferd med å gjøre vondt verre for de ansatte i Ryanair på Rygge med sitt krav om at de skal skatte til Norge

Fagbevegelsen i Norge, først og fremst representert ved Parat, har i lang tid bedt regjeringen gripe inn mot arbeidsforholdene i Ryanair. Men fint lite har skjedd. I forrige uke fikk de fagforeningene som kjemper mot Ryanair, et gjennomslag i opinionen. Det ble en betent politisk sak, og Jens Stoltenberg måtte på banen. Han lovet at det skulle bli tatt grep for å sikre at norsk lov ble fulgt. Videre gjorde Stoltenberg det klart at han ikke reiste med Ryanair. Dagen etter sto den ene statsråd etter den andre fram og gjordet det klart at de heller ikke ville reise med Ryanair før det ble «ryddet opp». Nå skulle også diverse tilsyn sendes til Rygge og «riste» Ryanair til lydighet.

Så landet Michael O’Leary på Rygge. I skjorte, grønn refleksvest og med kaffe i et pappkrus, kunne han fortelle at Jens Stoltenberg og fagforeningene tok fullstendig feil. Ryanairs ansatte skulle følge irsk lov. Slik var det med den saken. Han aktet ikke å endre en tøddel. Videre kunne han opplyse om at de to ansatte som vil gå til sak mot selskapet, har fått sparken fordi de ikke gjorde jobben sin.

Hvis et selskap nekter å innrette seg etter norsk lov, må staten innføre sanksjoner og i verste fall nedlegge forbud mot virksomheten. Men før politiet kommer og stenger virksomheten, må det nok gås noen runder i retten. Staten må vite at de har gode kort på hånden dersom de skal kjøre en slik linje.

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener nå han vet svaret. Han sier det er hevet over tvil at de anslagsvis 200 Ryanair-ansatte på Rygge må betale skatt hit, så lenge de har fast bosted her i landet. Som mening er det greit. O’Leary mener Johnsen tar feil. Hvem som har rett, er det en domstol som må avgjøre. Her er nok EUs regelverk mer avgjørende enn hvordan en finansminister tolker norsk lov.

Men Sigbjørn Johnsen går lenger enn som så. Det kan ende med at de berørte blir etterlignet for skatt de skulle ha betalt til Norge, sier han.

Nå må Johnsen skjerpe seg. Norske myndigheter har i årevis hatt anledning til å se nærmere på arbeidsforholdene til de ansatte i Ryanair. Johnsen kan ikke komme nå og true med etterligning av skatt. Det er selskapet med O’Leary i spissen som har ansvaret.

Hvis Sigbjørn Johnsen mener det er begått en feil, skal det selvsagt ikke ramme de ansatte i Ryanair. Kritikken går på at de har for lav lønn. Da er ikke løsningen at den norske stat skal etterligne de for å ha betalt for lite skatt.

Johnsen må gjerne følge skattesporet. Da får han gi beskjed om at slik blir det fra 2014 av. Da vet de ansatte hva de har å forholde seg til. De kan velge å slutte. I en slik situasjon vil sannsynligvis Ryanair gi de ansatte en garanti om at de skal få kompensert for et eventuelt skattekrav fra den norske stat.

Det beste vil selvsagt være om de ansatte i Ryanair arbeider og lønnes på norske vilkår. Lite tyder på at O’Leary vil akseptere det. Da gjelder de at norske myndigheter ikke gjør vont verre for de ansatte.