Helsetilsynet slår alarm om nordmenns helse

Prøv ut ordninger der skolen kan gi barna et skikkelig måltid og send regningen til foreldrene. Det kan koste mer å la være slik helsetilstanden utvikler seg. Det kan dessuten gi bedre læring

Det å være rikest i verden er visst ikke ensbetydende med å være sunnest og friskest, om vi skal tro rapporten om tilstanden på helsefronten som Helsetilsynet la fram i går. Den viser at nesten én av ti unge sliter med psykiske lidelser, og at unge blir stadig blir mer overvektige. En del barn tilbringer 45 timer i uka foran skjermen. Norge er på tiende plass i levealder, slått av blant annet Japan og Sverige. Andelen unge overvektige øker med én prosent årlig og det er en faretruende økning i antallet demente.

– Vi må nok moderere inntrykket om at vi er verdensmestere i helse, sa direktør for Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, da Helsedirektoratet la fram rapporten. Han mener det nå er grunn til å følge bedre med på barn og unges helse i Norge, og fange opp barn som sliter tidligere.

De ideologiske skillelinjene blir tydelige når det diskuteres hva som skal gjøres. Det kom tydelig fram i NRKs «Politisk kvarter» i dag. Der ble skolemat diskutert. Høyre mener mat er foreldrenes ansvar. De vil til og med kutte ut servering av frukt på skolen og bruke mest mulig penger på etterutdanning av lærere og tiltak som kan gi bedre undervisning. Helseminister Jonas Gahr Støre har en helt annen tilnærming. Han konstaterer at det elevene spiser har betydning for mulighetene for læring. Sunn og god kost samme med fysisk aktivitet skaper bedre forutsetninger for å kunne ta til seg kunnskap enn om man lever på usunn kost, blir overvektig og er lite fysisk aktiv.

Støre vil forebygge fordi han mener det er mer lønnsomt enn å reparere helseskader i ettertid. Han har sannsynligvis rett. I et land hvor helse- og velferdstjenester er dårlig bygget ut, vil Høyres ideologiske påpekning av at det er foreldrenes og den enkeltes ansvar virke sterkere. Hos oss kan man sende regningen til det offentlige uansett hvor elendig ansvar en tar for egen helse.

Støre er samtidig realistisk nok til å innse at det er grenser for hva det offentlige kan betale for. Derfor går han inn for at foreldrene skal betale for et skikkelig skolemåltid. Kall det gjerne en egenandel for å gå på skole. Det kan vi leve med, like godt som vi lever med egenandeler for å gå til lege.

Høyre og Ap burde kunne finne en løsning sammen, når Støre kan akseptere at foreldre skal betale. Her bør en tenke praktisk og skaffe seg erfaringer framfor å argumentere ideologisk. Alle er enige om at det er foreldrenes ansvar å sørge for at bara får god næring og fysisk aktivitet. Det er også foreldrenes ansvar å legge til rette for at barna lærer det de skal. Skole og foreldre samarbeider om å sørge for læring og en god fysiske og helsemessig utvikling hos barna. Det er ikke god grunner for å ta det barna spiser på skolen ut av denne felles ansvarsrammen.

Årsaken til at det ikke står så bra til med befolkningens helse er sammensatt. Økt satsing på forebygging er nødvendig. På noen områder er det nok også nødvendig å stramme inn på folks frihet til å gjøre som man vil selv om det er helseskadelig. Kampen mot røyking er et eksempel. Det må også tas grep om det økte sukkerforbruket. Her sier bransjen at de selv vil ta ansvar. Vi får se hvor langt det rekker.